Zoals gewoonlijk luister ik al Vroeg in de morgen iedere dag naar de radio, als je dat niet doet als burger mis je wel het meest actuele nieuws.

 

Niet dat het altijd zo opwindend is maar toch wel belangrijk is om te weten wat er zoal zich voordoet in onze samenleving en wat de overheid voor ons weer aan bezuinigingen en veranderingen in wil voeren.

 

Met grote verbazing hoorde ik dat men vanuit de overheid juist de oudere burgers langer wil laten doorwerken, niet met 65 jaar met pensioen maar nu pas met 67 jaar. Ach wat een kniesoor die daar over valt zou je zeggen. Een oud gezegde is dan ook “met werken is nog nooit iemand overleden” dat zal zeker zo zijn en bezig zijn en blijven is ook niet altijd verkeerd. Let wel dat vele oude werknemers vooral in de zwaardere beroepen het niet eens halen om 65 jaar te mogen worden, anderen belanden in de w.a.o en een klein aantal heeft het geluk gezond en vitaal te blijven en door te kunnen werken. Zo als een huisarts in Amsterdam die met zijn 80jaar nog steeds huisarts is naar genoegen van al zijn klanten.

 

De overheid wil oudere werknemers aan het werk houden en werkloze ouderen weer aan het werk helpen, tja of u het leuk vind of niet volgens mij zijn wij bezig om een omgekeerde maatschappij in het leven te roepen. Ik leerde van huis uit dat wij ons best moesten doen op school en in het voortgezet onderwijs er nog eens een extra schepje bovenop moesten doen, om beter beslagen ten ijs te komen op de arbeidsmarkt. Dit om later er profijt van te kunnen hebben en zelfstandig een goede baan konden v inden en een goed belegde boterham hadden voor je gezin. Ouderen die al lang werkten waren verzekerd dat ze met 65 jaar konden stoppen met werken en daarnaast eindelik konden gaan genieten van een zelf verplicht gespaard pensioen naast de aow uitkering er netjes van konden gaan leven.

 

Maar vandaag aan de dag is niets meer zo vanzelfsprekend te noemen, afgezien van het feit of je gezond mag blijven zal je door moeten werken tot je 67 jaar, en wie weet durft onze overheid over een paar jaar de leeftijd zelfs op te trekken tot wel 70 jaar. Ach wat een kniesoor die goed gezond is van lijf en ledematen en met een vergrootglas zijn bank tegoeden probeerd op pijl te houden daarover te vallen.

 

Wel vraag ik mij al lange tijd af hoe onze overheid dus ook de overheidsinstantie,s  in de provincie,s en gemeentelijke instellingen hoe ze werkloze ouderen weer aan het werk willen krijgen. En nog veel belangrijker de vraag waar al die banen dan vandaan komen. Waarom als die banen er dan opeens wel blijken te zijn, waarom zitten we in ons land dan al lange tijd met zo,n grote werkloosheid van maar liefst 500.000 werklozen. Hoeveel oudere werkloze burgers zijn hierbij, en hoeveel jongere werklozen blijven er dan over. Al dan niet met een afgeronde opleiding.

 

Ik denk zelf dat het grootste aantal werkloze burgers allemaal jongere burgers zijn, die op de een of andere mannier geen opleiding meer volgen en geen baan hebben gevonden.

 

Zou het niet verstandig zijn het roer om te gooien, natuurlijk mogen ouderen werken en weer aan het werk gaan als het kan. Maar moeten we ons geen grote zorgen maken over al die duizenden jonge werklozen die hoe dan ook niet aan het werk komen. Moeten we niet ingrijpen de knop bij jongeren om te zetten, moeten we hoe moeilijk het ook zal zijn niet ingrijpen in de leef omstandigheden en leef gewoonten van veel jongeren. Als u net als ik soms met jongeren praat dan schrik ik ervan hoe en waarom ze niet aan het werk zijn, ze onvoldoende interesse hebben en het de normaalste zaak van de wereld vinden om een uitkering te ontvangen. Onvoldoende opleiding hebben en ook niets ondernemen om toch naar eigen inzicht zich laten bijscholen of mee doen aan een cursus algemene ontwikkeling. Is het juist niet de taak van ouders om jonge mensen er op te wijzen dat ze aan hun toekomst moeten werken, is het niet de taak ze te wijzen om te gaan werken naar hun eigen vermogen. Al is het eerst tijdelijk en niet de baan waarvoor ze gestudeerd hebben. Is het niet ons aller plicht jongeren aan te sporen iets terug te gaan doen daar waar ze een uitkering ontvangen, omdat ze jammer genoeg nog steeds niet aan de bak zijn gekomen. Is het niet onze plicht de jongeren te vragen vrijwilligerswerk te gaan doen waar er om gevraagd zou kunnen worden. Geef ze een beloning als stimulans bovenop hun uitkering, om te laten zien dat het enorm gewaardeerd wordt door de maatschappij, geef jongeren het gevoel dat ze erbij horen. Juist onze jongeren die geen werk hebben en niet kunnen vinden moeten gestimuleerd en geprikkeld worden om de kans op een baan te vergroten ook bij hen zelf ligt. Presentatie, algemene ontwikkeling en doorzettingsvermogen zijn eigenschappen waarin ze zich zelf kunnen trainen, niet steeds vertellen dat het je niet gelukt is maar juist vertellen dat het je wel gelukt is enig resultaat te hebben behaald. Een groot aantal jongeren wil graag aan het werk, heeft u een baan en/of tijdelijk werk voor iemand die zijn handen uit de mauwen wil steken, kijk dan eens in uw omgeving of maak het bekend in dorp en wijk. Net zo als jongeren oproepen plaatsen om feesten te organiseren zou de gemeenschap berichten met werknemer gevraagd ook moeten plaatsen op het sociale medium. Dat is de toekomst al hebben we soms onze bedenkingen, maar we blijven toch ons positief instellen om mee te helpen de zaak weer vlot te trekken.

 

Dat onze overheid de forensentaks en de boete voor lang studerende studenten  waarschijnlijk niet door zal laten gaan, en ze het voornemen hebben een z.g vitaliteitspotje willen inzetten om ouderen aan het werk te helpen lijkt me wat het laatste betreft geen goede zaak.

 

Het vele geld wat ze mislopen als ze de forensentaks en de boete voor lang studerende studenten mislopen moeten ze volgens mij weghalen bij de grote groep burgers die het meest verdienen, dus bij de top salarissen en schrappen van hoge beloningen achterwege laten. Blijft dit wel gebeuren zoals nu nog steeds blijkt, zou een extra hoge belasting er voor kunnen en moeten zorgen dat dit geld weer terug komt bij de burger in het algemeen belang, en niet alleen voor hoge functionarissen bestemd is. Extra belasting invoeren bij pleziervaartuigen boven een bepaalde waarde, geen hypotheek aftrek meer voor 2e huis boven een bepaalde waarde en zeker niet voor vakantie woningen in het buitenland daarvan hypotheek aftrek aan banden leggen. Werkgelegenheidsprojecten stimuleren, en vooral de jongeren een dagbestedings alternatief aan blijven bieden, al dan niet verplicht. En diegene die nog steeds roepen van krijg die jongeren maar eens aan de gang, zou ik tot slot tegen willen zeggen; Als we allemaal een klein beetje noaberhulp verlenen en we anderen aanmoedigen om het eens te proberen komen we al een heel eind in de goede richting. En als we toch ook de oudere werknemers in beweging willen hebben stel ik voor die in te gaan zetten als mentor voor jongeren om die te leren een baan te vinden en hoe je er voor kunt en moet zorgen die te behouden. Juist onze oudere burgers die nu bijna niet meer aan het werk komen kunnen juist in een soort buurtnet een belangrijke functie gaan vervullen. Toezicht en het voorbeeld en leiding geven aan jonge lammeren is van groot belang in een grote kudde. Velen zullen later die zich wel ingezet hebben de ouderen dankbaar zijn dat ze een helpende hand hebben uitgestoken gekregen. Doet u ook mee, laten we het met zijn allen proberen en die ouderen die werkloos zijn geworden laat die maar actief mee helpen mee  te zoeken eerst de jongeren een plaats te geven op de moeilijke arbeidsmarkt. Let wel er mag geen misverstand over bestaan dat er ook grote groepen jongeren zijn die alles in het werk stellen aan het werk te komen, dat vrijwilligerswerk best wel moet kunnen, maar niet ten koste mag gaan aan een reguliere baan.

 

Jan Wolters

 

Emmen