Velen van u zullen zich wel eens afvragen waar ze als burger echt nog serieus worden genomen .

Hebben de heren en dame,s wel echt tijd voor mij met het aanhoren van onze problemen.

Zien of merken we er wel eens wat van op bijeenkomsten dat ze aanwezig zijn, en opkomen voor onze belangen in het openbaar.

Of zijn het juist partijen en hun vertegenwoordigers die klaar staan te poseren voor de camera,s en de media omarmen om maar aandacht te krijgen.

 

En als er een partij steeds in het nieuws is, zijn die dan wel zo goed, en hebben die dan ook de oplossingen voor handen.

Of moet ik me afvragen of de media ze gewoon gebruikt als de clowns uit het circustheater in Emmen.

Heeft politiek Emmen het wel goed voor met hun eigen burgers, en komen ze dan wel voldoende op voor die zelfde burgers.

Zitten ze zelf niet voor hun eigen imago of staan de belangen van burgers toch wel op de 1e plaats.

Allemaal zaken waar je als gewone burger van deze gemeente best wel eens bij stil mag blijven staan, en het helemaal niet gek is daar je eens over uit te spreken.

 

En u heeft helemaal gelijk dat wanneer er verkiezingen aan zitten te komen, de beloften en verbeteringen je om de oren knallen.

Burger Belangen Gemeente Emmen is een kleine partij die stevig in het zadel zit en zich voortdurend daar waar het nodig is zich laat horen, niet voor eigen gewin of belang in de raad zit, maar zijn naam eer aan doet, komt op voor de belangen van de burgers. Stelt duidelijk haar vragen en daar waar BGE het niet mee eens is worden die ook geuit in de raads of commissie vergaderingen waar ze thuis horen. Geen schreeuw partij maar komt dan ook met een goed onderbouwd voorstel voor de dag. Dat is de kracht van BGE ook al ben je een kleine partij juist veel inzet toont en steeds weer laat horen dat de belangen van de burger bij onze partij voorop staan.

Geen gedraai geen tijd voor uitstel maar scherp en kritisch blijven en zijn is heel belangrijk, niet altijd wordt dit op prijs gesteld en niet altijd krijgt BGE haar zin. Maar wel belangrijk is dat BGE niet achterover geleund zit en het allemaal maar gelaten aan zit te horen, en niet actief mee doet en denkt.

 

Iedere werkdag zijn er mensen van BGE bezig om mee te denken en actief mee doen om problemen in onze gemeente op te lossen. Er medewerkers van BGE naar wijk, buurt en dorps bijeenkomsten gaan om aan te horen hoe hun burgers zitten met tal van vragen, vaak onaangekondigd of onuitgenodigd maar juist op persoonlijke titel de moeite nemen om te luisteren naar de burgers.

Ook op uitnodiging komt BGE ook naar uw avond toe om u aan te horen, wij leren iedere dag, wij leren van onze burgers hoe het beter moet, samen werken, samen de schouders er onder.

 

Geen hoogwaardigheidsbekleders geen top ambtenaren, geen partij directeuren maar gewoon hard werkende bestuursleden maken deel uit van BGE, mensen zoals u en ik , mensen die kunnen luisteren en mensen die juist met iedereen een goed gesprek kunnen voeren, van hoog tot laag, iedereen is bij ons BGE even belangrijk.

 

BGE staat voor het welzijn van zijn burgers, maakt niet uit van waar die komt.

BGE staat voor een eerlijke verdeling onder haar burgers.

BGE strijd tegen onrecht en oneerlijke behandeling.

BGE zoekt naar oplossingen van werkloosheid, zoekt om burgers aan het werk te houden.

BGE komt op voor burgers die werken bij een werkvoorzieningschap, vecht voor het behoud van het werk.

BGE zoekt naar mogelijkheden voor een betere cao bij de werkvoorzieningschappen, al jaren geen salaris verhoging geen schouder klopje dat is slecht juist voor deze groep mensen.

 

Er moet ruimte zijn voor een heel kleine prestatie beloning uit te kunnen reiken, dat is goed voor een nog betere inzet en vooral iemand het gevoel geven er bij te horen en te worden gewaardeerd.

 

BGE is voorstander regels en wetgeving te versoepelen om bedrijven sneller over de streep te halen zich in Emmen te komen te vestigen.

 

Wij oude regels tegen het licht moeten houden en met de tijd mee moeten gaan, ook nieuwe ondernemers uit de detailhandel moet het makkelijker worden gemaakt om zich te komen vestigen .

Goed voor werkgelegenheid en zal uiteindelijk het vertrek van afgestudeerden tegen kunnen gaan, waardoor wij in de toekomst kunnen blijven groeien.

 

BGE staat open voor veranderingen in het openbaarvervoer en op het spoor, we willen mee denken en mee doen om een betaalbaar openbaarvervoer te behouden in onze gemeente.

 

BGE zoekt samen met u naar goede oplossingen om ook het platteland van openbaarvervoer in de weekenden en avond te kunnen blijven bedienen, daar zijn wel reizigers dus u voor nodig die er dan ook gebruik van blijven maken.

Een lege bus door uw dorp of wijk heeft helaas geen toekomst en zal leiden tot schrappen, dat is voor ons maar ook voor de burger een grote uitdaging om met oplossingen aan te komen.

 

BGE wil meer bereiken met minder top functionarissen en managers maar meer verantwoording geven aan hard werkende burgers, die zijn best zelf in staat samen met een leidinggevende de zaak draaiende te houden.

Wij zien daarom toekomst in korte lijnen, meer waardering voor ide mensen die stinkend hun best doen en resultaat gericht zijn.

BGE werkt mee aan sociale hulpverlening dar waar het nodig is en daar waar de vraag gesteld wordt .

 

BGE de burger kan begeleiden naar een voor hem of haar vertrouwenspersoon die werkt voor een organisatie die daarvoor opgeleid zijn. Wij mensen die schreeuwen om hulp mee helpen daar te komen waar ze zich thuis voelen, zoals Setna,stichting Mee en niet te vergeten het Leger des Heils, de voedselbanken, kledidng en huisraad bank van het Leger des Heils. Mensen wijzen op mogelijkheden een warme maaltijd te krijgen bij het Leger des Heils voor een luttel bedrag van 3 euro p.p.

 

BGE nog tal van voorbeelden kan opnoemen waar zij zich voortdurend mee bezig houden, en geloof mij dat zijn niet altijd de mooiste dingen in ons leven.

Wij van BGE ook niet zonder onze burgers en sympathisanten kunnen en blij zijn met iedere steun die ons uit welke hoek dan ook bereiken. Wij van BGE u van harte uitnodigen onze website regelmatig te bezoeken www.bgemmen.nl waar u met regelmaat onze collums kunt lezen, en ook zelf mee kunt doen in de rubriek  “wat schrijven ze “.

 

Ook kan u lid worden en wanneer u alleen eens wilt steunen wordt dan sponsor of doneer een bedrag waar wij ons werk mee kunnen voortzetten.

 

Ons BGE gevoel is en blijft voor de belangen van burgers op te blijven komen,

Samen de schouders er onder, samen werken, samen naar elkaar luisteren, het kan allemaal beter, het moet beter.

 

Jan Wolters

Emmen