Bent u als lezer van dit artikel iemand die nog wel eens terug denkt aan de tijd van Joop den Uyl, Dries van Agt, Hans Wiegel of zelfs van Fre Meis,Willem Kremer, Marcus Bakker en tal van andere toen prominent voor aanstaande bestuurders in onze politieke bewegingen.

 

En vergelijkt u dan ook de binnenlandse en Europese politiek wel eens met elkaar. Maar dan weet u ook dat de tijden enorm zijn veranderd, dat onze hedendaagse maatschappij niet kan worden vergeleken met de jaren die wij in het verre verleden achter ons hebben liggen, al doen wij dat zo af en toe toch wel eens. We proberen als burger te kunnen begrijpen waarom we bv. In een grote economische crisis zijn beland, als dat tenminste op waarheid berust en ons niet op slimme wijze een rat voor de ogen wordt gedraaid. En wat er ook op top niveau voor plannen worden bedacht er geen verbetering zichtbaar is.

 

Volgt u ook wel eens de plaatselijke politiek en de gemeentelijke ambtenaren, en dan vooral niet te vergeten de grote opererende fabrikanten en de top besturen van banken,de belastingdienst, de zorgverzekeraar, zorg instellingen, ziekenhuis directie,s en uw eigen woning corporatie, uw leverancier van gas, elektra, water en uw telefoon aanbieder vooral niet te vergeten. Bent u even bekomen van het zuchten als u van het bovenstaande nota heeft genomen, bent u dan ook van mening dat u de onmacht van u zelf voelt opkomen om de strijd aan te gaan tegen het grote kapitalisme. Bent u het met mij eens dat wij als burger uitgekleed worden tot aan het bod, dat het nog steeds van geen ophouden weet om burgers die onderaan de maatschappelijke ladder staan nog meer in deze onzekere toekomst de armoede met rassé schreden naderen. De voedselbanken, kledingbanken en schuldhulp verlening diensten zoals het leger des heils , stichting Mee en Zetna het vele werk niet of nauwelijks meer aan kunnen.

 

Veranderingen en bezuinigingen die vanuit Den Haag  op ons afkomen en uitgevoerd moeten worden door onze gemeente liegen er niet om, kanteling WMO, bezuiniging in de zorg, en ga nog maar even door, allemaal zaken die juist de mindere man heel erg zullen raken, en daardoor in de toekomst nog meer in moeilijkheden zullen komen dan tot nog toe het geval al is.

 

Iemand die gestudeerd heeft aan een Universiteit, de professor, de arts, advocaat, notaris etc. mogen natuurlijk best een goed salaris ontvangen en dat mag hoger liggen als iemand die MBO of misschien de vroegere LTS heeft doorlopen en nu bouwvakker is, of als tekenaar op een architecten bureau zit.

 

Dat verschil mag en moet er zijn, dat geld ook voor andere functie,s in onze maatschappij, laat daar geen misverstand over bestaan, daar kan niemand op tegen zijn, waar we juist met deze graai cultuur in zijn doorgeslagen is juist dat de top ambtenaren directieleden raden van bestuur en vul maar aan zijn doorgeslagen en van geen ophouden weten met het grote geld bij elkaar te graaien, juist geld welke zo hard nodig was om het bedrijfsleven te laten groeien en om op een verantwoord economisch maatschappelijk belang in beweging te blijven, zonder dat we ons min of meer juist naar een dieptepunt brengen. De verschillende top ambtenaren of bestuurders lijken meer op premie en bonus jagers dan op normale bestuurders, het zijn uitgesproken top bestuurders die alleen er op uit zijn flinke bonussen op te strijken en er niet zitten voor het economische belang. We zouden daarom een regering moeten hebben die een wet durft in te voeren waarin geregeld is dat top salarissen en het verstrekken van hoge bonussen bij wet verbied, en bij over schreiding het uitbetaalde geld moet worden terug betaald incl. kosten en rente. Iemand die in zijn dagelijkse taak zich uitvoering verdienstelijk  heeft gemaakt wordt daarvoor beloond met maandelijks een salaris te ontvangen, een schouderklopje of bij uitzondering een eenmalige kleine toelage kunnen vast velen wel mee leven. Denk aan iemand die werkt op een sociale werkplaats en die stinkend zijn best doet en de leiding aangeeft dat wanneer het werkproces een iets andere volgorde zou krijgen, er sneller en beter kan worden gepresenteerd .Die werknemer mag van mij daarvoor in het zonnetje worden gezet, mits dit verantwoord en niet buitensporig gebeurd. Wat vindt u van de steeds maar duurder wordende gas en elektra verhogingen waarop je de klok bijna gelijk op kunt zetten er weer een enveloppe de bus binnen valt waar uw nuts bedrijf u de jaar afrekening presenteerde. In  sommige gevallen is er dan een kleine glimlach merkbaar maar ook in bepaalde huishoudens zal er dan een schreeuw plaats vinden, die ik maar niet zal verwoorden. En meestal heel gewoon of je nu iets terug krijgt of bij betalen moet de maandelijkse voorschotten gaan altijd omhoog. En nog geen maand later de enveloppe of mail bericht van het nutsbedrijf dat men gezien de olie prijs stijgingen in de afgelopen maanden genoodzaakt is de gas en elektra tarieven te moeten verhogen. Zijn ze daar bij de raden van bestuur ook bezig nog steeds de slagroom van de taart te halen, of zelfs de taart aan het nuttigen zijn en de gewone burger de uitgedroogde taartbodem nog voor durft te houden. Of hebben buitenlandse investeerders hier ook al de touwtjes in handen. De zorg geeft ons als burger grote zorgen, zeker de burgers met een uitkering die gehandicapt zijn of  hun baan zijn kwijtgeraakt .

 

Veel burgers spreken over de schande zoals het graaien daar ook aan de gang is, men verlangd naar de oude regeling dat een deel van de premie al verwerkt en ingehouden is op het salaris. De zorgverzekeraar is inmiddels een instituut aan het worden van het regelen van duizenden betalingsregelingen om de toren hoge eigen bijdrage nog op een normale mannier binnen te kunnen strijken. Welk huishouden heeft zomaar 700,00 euro op de plank liggen om de zorgtoeslag te kunnen betalen?

 

Ja die huishoudens waarvan beiden een baan hebben, die kunnen dergelijke zaken wel even regelen, maar juist die veel grotere groep burgers met alleen een uitkering dreigen nu en in de toekomst vast te gaan lopen.

 

Wat te denken aan de belastingdienst die veel kantoren zal gaan sluiten en daardoor de burger meestal alleen nog via een callcenter contact kan krijgen met deze dienst. Er is echter geen sprake van direct contact met de afdeling of ambtenaar meer mogelijk, waardoor misverstanden en verstrekking van verkeerde informatie veel gehoorde klachten zijn. Maar ook hier niet getreurd want ook de belastingdienst reikt u zonder dat u er zelf om vraagt  de helpende hand, om wanneer u niet alles volledig in een keer terug kan betalen u het al in termijnen kunt betalen.

 

De belastingdienst beoordeeld een burger op basis van zijn jaar inkomen of hij in aanmerking komt voor huursubsidie en zorg toeslag,de burger met name die werkloos zijn of de groep AOW ers en gehandicapten die een UWV uitkering genieten verstrekken daarvoor gegevens van hun jaaropgave aan de belastingdienst. En die zelfde belastingdienst heeft  toch ook door een simpele druk op de knop toegang tot de bestanden van de sociale diensten en het UWV? Hoe verklaren we het dan dat de laatste groep uitkeringsgerechtigden geconfronteerd worden met een belastingaanslag om huur en zorg toeslag deels terug te moeten betalen, met de vermelding van de belastingdienst dat het jaar inkomen niet bekend was over het aan te slagen jaar en daarom waarschijnlijk teveel toeslag is betaald. De belastingdienst zadelt juist de laatste groep uitkeringsgerechtigden op met een probleem, waar de burger geen verwijt te maken is volgens mij. En ach die burger die er de ballen niet van snapt moet het maar doen met een callcenter waarbij steeds weer andere personen aan de telefoon zitten.

 

Onze woningcorporatie,s blinken tegenwoordig ook uit  en komen regelmatig negatief in de publiciteit, hoge uitkeringen van bonussen en boven normale salarissen zijn meer regelmaat dan toeval. Vreemde  beleggingen zorgden er o.a voor dat er  grote verliezen mee gepaard gingen, en zelfs het voortbestaan van de organisatie in gevaar bracht.

 

Zou het bij deze instituten ook tijd worden om de grote bezem er eens door te gaan halen, en ook daar alle verstrekte bonussen en veel te hoge salarissen te laten terug te draaien. Zouden we niet eens moeten kijken naar de voortdurende jaarlijkse stijgingen van de huur prijzen, en met name naar die woningen die misschien wel al 3 keer betaald zijn en er nog weinig of geen onderhoud aan gepleegd wordt. Waarom geen nieuwbouw van betaalbare huurwoningen in plaats beleggingen te doen die veel risico,s met zich mee brengen. Waarom geen kantoor complexen die al jaren leeg staan niet inrichten als 1 of 2 kamer woningen voor alleenstaanden en toekomstige studenten.

 

Schenkt u ook als Nederlands ingezetene wel eens aandacht aan de Europese regels die ons land opgelegd krijgt vanuit Brussel? Vindt u dan ook dat alle landen Europa nog meer zeggenschap moeten geven dan nu al het geval is?

 

Of moeten we juist daar vooral mee oppassen om onze eigen belangen daar niet al te veel mee in gevaar brengen.

Zou het niet verstandiger zijn om de oproep van mevrouw Angela Merkel uit Duitsland maar naast ons neer moeten leggen, zou het niet juist een gevaar inhouden dat Europa te veel zeggenschap over de landen zal krijgen? Dat wil niet zeggen dat de schrijver van dit artikel tegen Europa is, maar vraag me wel zo langzamerhand af welke voordelen wij in dit land zoal hebben lid te zijn van de Europese samenwerking. Gaat u mij er ook enkele noemen, want ik persoonlijk kom niet zo ver.

 

Ben voorstander om in gezamenlijk  overleg weer scherpere grens controle,s in te stellen, wie hier niet voor kiest zou zelf misschien iets te verbergen hebben, we hebben te weinig grip op het vreemdelingen verkeer en te weinig grenscontrole op het kleinere vrachtvervoer van goederen.

 

En inderdaad eerst zorgen voor eigen burgers en daarnaast mee doen op verantwoorde wijze aan ontwikkelingshulp, maar niet vooraan staan als klein land om de grote broek aan te trekken terwijl er hier burgers zijn die ook dringend hulp moeten krijgen.

Zou het inderdaad niet verstandig zijn uit het JSF project te stappen nu de aanschaf van deze vliegtuigen buiten gewoon hoge aanschaf prijzen aan nemen, zou het niet verstandiger zijn zaken te gaan doen met de Saab fabrieken om in eigen Europa de werkgelegenheid veilig te stellen, ipv het grote Amerika haar zin te geven.

 

Zou het geen goede zaak zijn het nog steeds toenemende autoverkeer nog eens door te lichten?

Misschien is het nog helemaal niet zo gek een extra belastingtarief in het leven te gaan roepen, om auto,s boven de 40.000 euro meer te laten betalen. Immers zijn dat burgers met een meer dan modaal inkomen die in deze auto,s rond rijden. Denk daarbij ook aan de plezier vaartuigen om die extra luxe goederen belastingen op te leggen, ook daar zijn het de burgers die meer inkomen te besteden hebben dan een gewone burger. Vergeet ook daarbij de toename van zeer luxe campers niet uit het oog, en daar bedoelen wij zeker niet de kleinere voertuigen mee.

 

Over de 2e woning en vooral de zeer luxe vakantie woningen kunnen we heel kort zijn, ook daar geen aftrek meer van hypotheek boven een bepaalde waarde. De burger die in binnen en buitenland een villa of luxe woning of appartement heeft behoeft naar mijn mening niet te profiteren van de belasting voordelen. We zouden wanneer die woning of appartement 2 maanden in het hoog seizoen beschikbaar zou worden gesteld voor organisatie,s die een dergelijke woning dan aanbieden aan hulpbehoevenden etc. wel in aanmerking komen voor een regeling in de kosten.

 

Zij die  aan kunnen tonen groot onderhoud te laten verrichten door vakmensen die werkloos zijn en werken in een werkloosheidsproject zouden ook in aanmerking moeten komen voor een regeling.

Wat te denken aan het stimuleren van gemeentelijk busvervoer om zo het platteland te kunnen blijven voorzien van openbaarvervoer.

In geen enkele Drentse gemeente komt een lijnbus meer door het dorp, heel ongunstig voor juist burgers die geen auto voor de deur  hebben staan, voor ouderen die slecht ter been zijn, scholieren die beperkt zijn in hun dagelijkse leven. Tijdswinst en kosten zijn hier de grote reden van dat dit vervoer uit de dorpen en wijken is gehaald. Dit is een verkeerde beslissing, bied vervoer aan daar waar reizigers zich bevinden. Maak het juist aantrekkelijk busvervoer aan te passen voor de gehandicapten die  nog wel zelfstandig bij een bushalte kunnen komen, laat de anderen gebruik maken van de WMO regio taxi en Valys taxivervoer. Het uit de dopen en wijken weghalen van de bus zorgt voor minder passagiers waardoor snel de conclusie wordt getrokken de lijn is onrendabel . Het gevolg is prijsverhoging of nog erger de lijn wordt deels of helemaal geschrapt, of vervangen door vraag afhankelijk vervoer. In de praktijk  blijkt dit niet de beste oplossing te zijn. Wanneer niet alleen de provincie, het OV bureau maar ook de gemeenten geld beschikbaar stellen zou er opnieuw nog eens goed gekeken moeten worden naar het openbaarvervoer in eigen gemeenten.

 

De belangen van burgers zouden meer aandacht verdienen dan tot nu toe het geval is, de belangen van burgers serieus nemen is van groot belang voor iedere gemeente, burgers hebben veel te vaak het gevoel aan de kant te staan en niet of nauwelijks gehoord te worden. Burgers moeten kunnen rekenen op een veilige en betaalbare woon omgeving en niet door steeds maar stijgende vaste lasten steeds weer gebruik moet maken om betalingsregelingen aan te moeten gaan, er is daarvoor bij veel burgers geen ruimte meer waardoor dan de problemen zich op stapelen.

 

In ieder geval vraag ik mij af hoe lang dit nog goed kan gaan, het moet anders het moet beter de burger belangen staan op het spel.

 

Jan Wolters

Emmen