Veiligheid in onze dorpen en wijken is aan de orde van de dag. Veiligheid is soms ver te zoeken, en loopt het met regelmaat uit de hand. Veiligheid moeten we onze burgers kunnen bieden en waarborgen, en juist de onveiligheid daar waar het aan de orde is met harde hand bestrijden.

 

 

Onveilig gevoel van een burger zal er toe leiden  dat men minder naar een bepaald winkelcentrum zal gaan, minder een wandeling zal maken in het stadspark of zelfs in hum eigen wijk amper meer vooral ,s avonds de straat nog op gaat. Ook hier is dit een probleem die de laatste jaren toe neemt, het heeft veelal te maken met het gedrag van de mens dus de burger zelf. Waar het dan vandaan komt is deels wel bekend, werkloosheid, vroegtijdig school verlaat, toename van jongeren die het ouderlijk huis verlaten, en op straat belanden. De sterk veranderde openingstijden van horeca  centra, waardoor juist weinig of geen toezicht meer gehouden kan worden op het gedrag van personen die tot in de vroege uurtjes op straat aanwezig zijn.

 

Willen we het gedrag en veiligheid van ons allen veranderen dan rust er een grote verantwoording op de schouders van ouders, jongeren en burgers. Bij de politie , de gemeenten en niet te vergeten de GGD, ggz. Ook de  laatsten zullen vele ontspoorde burgers moeten er van laten doordringen dat ze een ander gedrag moeten tonen om op een passende manier in deze maatschappij te willen leven.

 

 

Meer toezicht, strenger en direct optreden van de politie.

 

Geen enkel pardon voor lieden die in het bezit zijn van materiaal om anderen daarmee te lijf te gaan. Geen pardon voor lieden die hoe dan ook anderen lastig vallen en ook lieden die in het bezit zijn van elk verboden middel. Preventieve controle actie,s in wijken en parken, ook daar waar van bekend is dat busruimte,s in het weekend het moeten ontgelden moeten we gaan posten op tijden dat juist die personen dit doen. Dealers die waar dan ook aangetroffen worden groot of heel klein niet ontzien en direct straf daarvoor geven.

 

 

Veiligheidszorg Drenthe, stadswacht en/of burgernet kunnen er samen aan bijdragen om onze gemeente veiliger te maken. We moeten zorgen dat we niet het ene laten vervallen om het andere te introduceren, juist de beide instellingen hebben we meer dan nodig al zal dit een aanslag op de gemeentelijke  begroting zijn. Zorg ook voor een onderkomen een ontmoetingsruimte welke multifunctioneel kan zijn voor de jongeren die nu overal in wijken en dorpen op straat  lopen , Zoek juist uit welke jongeren mee willen helpen de wijk of dorp juist gezelliger en veiliger te willen maken, die zijn er best wel te vinden. Geef ze de kans, zoek de goede jongeren in wijken en dorpen en ga praten daar waar juist de zaken ontsporen of dreigen te ontsporen. Ga juist met die burgers aan de gang geef ze het gevoel dat er geluisterd naar ze zal worden , stel ze de vraag waaraan behoefte naar is, we zullen hoe zwaar deze taak ook is op den duur daarmee op de goede weg zijn en veiliger over straat kunnen.

 

 

Alle goede voornemens van welke organisatie het ook uit gaat, succes kan je verdienen door je eigen wijk, buurt of dorp beter te willen leren kennen, en daar door verschillende buurtbewoners met hulp van deskundigen gesprekken aan te gaan.

 

 

Geen verbaal gedrag tonen maar juist proberen het gevoel over te brengen dat er gewerkt zal worden aan verbeteringen, en laten voelen dat juist ook de jongeren en ook ouderen bij die verbeteringen juist hard nodig zijn. Alleen het gevoel al om ze te laten merken dat ze genoemd worden en ook benaderd worden zal op den duur zijn vruchten af werpen. Praten met elkaar en samen naar oplossingen zoeken werkt veelal beter dan verbaal optreden.

 

Ook hier weer mijn belangrijke zin, “Samen doen, samen de schouders er onder, het kan beter en het moet beter.

 

Daarvoor ben je sterke mensen nodig in dorpen en wijken, laten we het proberen om het onveilige gevoel in onze wijken weg te kunnen nemen. Laten we proberen zelf als burger daar aan mee toe doen, door een helpende hand uit te steken.

 

 

Laten we proberen vooral te luisteren naar burgers die iets vinden van hun dorp of wijk, we kunnen van elkaar leren, en dat kost geen euro.

 

Veel succes we gaan er toch voor.

 

 

 

Jan Wolters