Emmen vrijdag 27 april 2012

 

 

 

Beste mensen,

 

Wie op donderdagavond 26 april j.l de raadsvergadering heeft gevolgd kan niet anders concluderen dat er in de gemeente Emmen nogal vreemd omgegaan wordt  met vele miljoenen burger gemeentelijk belastinggeld.

 

We moeten ons ook realiseren dat de gemeente Emmen er al veel te ver in verweven zit en wij ook de vraag moeten stellen of wij er wel goed aan doen toch proberen de zaak te redden, of dat zoals ook veel stemmen laten horen er nu toch maar de stekker eruit moeten gaan trekken.

 

En nog meer is de vraag of een gemeente Emmen zich wel zo had moeten laten ingaan met dit voetbal bedrijf, want uiteindelijk komt het los van de sport daar wel op neer.

 

Onze gemeente Emmen loopt de eerst komende 10 jaar veel geld mis aan rente en aflossing, want dat is nu besloten volgens mij in die zelfde vergadering dat FC Emmen en Stadion Emmen de eerste 10 jaar niet aan hun betalingsverplichting hoeven te voldoen, wat betreft de aangegane leningen met de gemeente Emmen, tav. Rente en aflossing.

 

We hebben het dan over de gelden die in het verleden en heden nog steeds gestoken worden in de FC Emmen, en stadion Emmen.

 

Welke kleine ondernemer uit Emmen krijgt dit bij zijn bank voor elkaar, welke burger die niet aan zijn betalingsverplichting van een lening krijgt dit voor elkaar bij zijn bank. En welke burger die zijn zaken niet helemaal meer op orde heeft, en ongevraagd geld gaat lenen van een andere partij komt hier zonder kleerscheuren de deur mee uit.

 

Ja FC Emmen lukt het steeds opnieuw door zich in allerhande bochten te wringen en met nieuwe bedachte formule,s keer op keer de dans te ontspringen. Niet dat we zo graag zien dat bedrijven of burgers failliet  en soms veroordeeld worden, ook wij zijn voor economische groei, wij zijn voorstander van toenemende sport in onze gemeente. Wij zijn juist erop uit om in Emmen zaken te ontwikkelen die zorgen voor een goede uitstraling en werkgelegenheid, we beseffen ook dat er meer belangen bij gemoeid zijn als we het hebben over het “Meerdijk” project,  maar niet ten koste van alles toch.

 

Waarom juist dit onderwerp op de agenda van 26 april jl. ipv. Na 30 april wanneer de heer Ronald Lubbers zou moeten komen met een nieuw onderbouwd financieel plan. Ach beste vrienden dat is niet zo moeilijk want die raad van commissarissen en al die andere belanghebbenden in FC Emmen en Stadion Emmen staan niet te trappelen om weer geld in een project te steken zeker niet wanneer de gemeente Emmen zou afzien van verdere hulp en gegarandeerde ondersteuning aan FC Emmen. Nu kan de heer Ronald Lubbers iets makkelijker overleg plegen met deze geld schieters van FC Emmen, en zullen zij eerder dan vorige week het geval was wel moeten komen met nieuwe euro.s.

 

Een heel ander verhaal is het wat er zou gebeuren wanneer de stekker er uit getrokken zou worden, staat dan inderdaad de gemeente Emmen achter in de zeer lange rij van schuldeisers, of toch nog een kans wat van het vele geld terug zou kunnen zien. Dat is nu ook nog steeds het gesprek van onderwerp, is het genomen besluit wel een juist besluit, en hebben de voorstemmers hier wel goed aan gedaan. Is het dan toch waar dat bij nieuwe verkiezingen van de gemeenteraad de nieuw aan te treden dames en heren gelijk worden opgezadeld met heel veel problemen van FC Emmen en Stadion Emmen, en van al die lijken in de kast waarvan ze op dit moment nog geen weet van hebben. Is dit wel democratisch en wie van de dames en heren durft met opgeheven hoofd weer zitting te gaan nemen na de gemeenteraadsverkiezingen. Als ik nu voorgestemd zou hebben bedacht ik me nog wel eens een keer.

 

Het is me nog steeds niet duidelijk hoe de gemeente Emmen die vele miljoenen waar nu de eerste 10 jaar geen cent  van terug zal komen, daar in deze dure tijden zomaar van af kan zien, eigenlijk voor een gewone man onbegrijpelijk, en ook voor die kleine ondernemer die het water tot aan zijn lippen heeft staan, en iedere dag weer blij is dat zijn winkeldeur nog open kan blijven blijft dit een vreemd verhaal.

 

Wanneer FC Emmen geen voetballer met enige potentie aan zich kan binden, omdat er gewoon geen voldoende  geld daarvoor beschikbaar zal zijn, zal FC Emmen het erg moeilijk blijven houden, hebben we niet veel meer aan een fijne amateur voetbalclub die zijn stadion deelt met anderen.

 

De toekomst zal het leren, en wie nog een paar miljoen in de oude sok heeft liggen kan zich melden bij de heer Ronald Lubbers, echter een ding is zeker dit keer geen lintjes naar FC Emmen raden van commissarissen, geen lintje voor de tegenstemmers. Maar blijft de vraag of die het  niet juist bij het goede eind hebben.

 

Waren het in de late nachtelijke uren ook dit keer weer niet de kleinere partijen die dit soort zaken nuchter en zakelijk benaderden en juist de gemeente Emmen willen sparen voor een bankroet, of een onder curatele stelling.

 

Zouden de grotere partijen soms niet tegen beter in ook niet soms willen tegen stemmen, maar geen gezichtsverlies willen oplopen. Hoe gaan sommige van deze dames en heren straks na de  gemeenteraadsverkiezingen zich over straat begeven. Of gaan ze dan verkondigen dat ze het niet allemaal zo bedoeld hadden.

 

Ik geef ze in ieder geval geen vrij brief en vindt het juist niet kloppen een nieuwe ploeg met dit soort moeilijke zaken op te zadelen, ik zou daar niet aan mee willen werken. Daarom is het maar goed dat ik geen lintjes mag uitreiken voor 30 april.

 

 

Jan Wolters