Emmen dinsdag 17 april 2012

 

 

 

Wat een groot festijn zou kunnen worden of nee  we moeten het anders zeggen, wat een groot festijn had moeten worden zou wel eens als een zeepbel uit elkaar kunnen spatten. Ja we hebben het over al die banen die er zouden zijn of zelfs opgezocht zouden worden om onze WSW medewerkers en ook langdurige werklozen aan een nieuwe baan zouden helpen.

 

Het zou er wel eens op kunnen gaan lijken dat deze kromme wet voorlopig niet dor zal gaan, belangrijke werkgevers in het land hebben nu al laten weten niet zitten te wachten op personeel die niet geschoold zijn of langdurig werkloos zijn, en voor de werknemers van de WSW zouden ze al helemaal geen plaats hebben.

 

Dat zijn heel andere verhalen dan welke onze regering en zelfs onze wethouder Jumelet ons steeds probeert voor te houden. Ik vraag me dan ook sterk af waar we ons nu werkelijk nog mee bezig houden en welke instantie nog te geloven zijn. Luchtfietserij eigen ondoordachte verstrekkende plannetjes die als een zeepbel uit elkaar vallen. Maar wel veel schade en onrust veroorzaken, vooral bij die groep mensen die juist zo kwetsbaar zijn in onze samenleving.

 

Wat gaat er in de 2e kamer nu gebeuren nu wel duidelijk is dat er voor al die werknemers bij een sociale werkplaats helemaal niet de beloofde banen in de vrije sector beschikbaar zullen zijn. Wat een schande deze kwetsbare groep zo het bos in testuren, en bij die enkele werknemer die wel bij toeval uitbesteed kan worden de indruk laat wekken een veilige en goede werkplek te krijgen. Niets is daarvan het geval, immers na de contract periode is nog maar de vraag of hij kan blijven werken, veelal is dat dan niet het geval. Kortom juist deze mensen moeten worden beschermd voor misbruik en uiteindelijk niet thuis komen te zitten achter de geraniums, ze horen juist werk te houden in de geraniums en andere planten.

 

Ik denk dat BGE maar eens een zwarte ballonnen festijn moet gaan organiseren en de werknemers van onze werkvoorzieningschap moet uit nodigen  om bij ons gemeentehuis massaal deze ballonnen gevuld met helium de lucht moeten  inlaten, dit  als groot protest tegen deze luchtbellen fietserij.

 

 

Alweer een  tijd geleden was er ook sprake van een tekort aan werknemers in de rozenkwekerijen, men zat te springen om personeel. RTV Drenthe kwam na afspraak naar de desbetreffende kwekerij en ja hoor bij de ingang een groot bord en spandoek dat de ondernemer dringend verlegen zat om personeel. Vaste medewerkers vroegen zich af hoe het mogelijk was dat er opeens personeel gevraagd werd. Immers wisten ze dat er bij regelmaat werkloze vrienden van hun langs kwamen om te vragen of er werk voor ze was, en tja jammer dan geen plaats.

 

Waarom geen plaats omdat er juist weer een busje voor buitenlandse mensen aan het werk waren gekomen, die weliswaar tegen een veel lager loon en meer uren per dag aan het werk gingen. RTV Drenthe was nog niet de plaats uit en de eigenaar haalde de borden met de teksten met een oproep van personeel van de straat. In de tijd daarna werkten er veel buitenlandse werknemers die zelfs in een leeg staande kas een tuinhuisje hadden, daar woonden en werkten. Niets op tegen en heel goed dat ze aanpakken, maar dan wel voor de cao die in dit land gelden en niet voor lonen met veel langere uren. Dat is wat er aan de hand is in ons land.

 

 

BGE zal zeker onze werknemers van sociale werkvoorzieningschappen voor een grote onzekerheid willen beschermen, maar we zullen als burger ook onze stem dan moeten laten horen, en dan ook moeten laten horen hoe het anders kan en anders moet.

 

 

Dat is beter en duidelijker dan alleen maar schreeuwen vanuit de woestijn. En is er nog helium en zijn er nog zwarte ballonnen wie steunt of gaat de actie sponseren, ben niet tegen werken naar kunnen maar laat kwetsbaren werken in het veilige huis waar ze zich geborgen voelen. Handen af  van de WSW mensen .