Emmen 5 maart 2012

 

Beste mede lotgenoten en burgerij van de gemeente Emmen,

 

Hallo hallo hallo ben ik nog wel in beeld of laat mijn internet provider ook al zijn bezuinigingen toepassen op het moderne communicatie middel, het internet. Het moet je niets verbazen dat wij als chronisch zieke burgers nog maar voor een heel klein deel toegang kunnen krijgen op site,s waar we misschien nog te wijs van zouden worden. Help wie brengt de blijde boodschap, nee dat is wederom niet de verantwoordelijke wethouder Henk Jumelet  waarvan ik dacht , ach onze heer die theologie studeerde zal waken over zijn schare schapen, en er alles aan doen ze te beschermen tegen de wolven die in mindere tijden steeds dichterbij komen om het laten leven van die schaapjes het er niet gemakkelijker op te maken.

In tegendeel is waar helaas, wetende dat onder alle lagen van de bevolking deelgenomen moet worden aan allerhande bezuinigings ronde,s maar ook wetende dat er een oneerlijke verdeling in het land gaande is omdat het grote kapitaal steeds weer de dans gaat ontspringen, en amper aangepakt gaat worden om meer bij te dragen aan bezuinigingen. Als u met mij de teksten leest van de laatste column  van BGE dan kan ik als chronisch zieke niet anders zeggen dat ik ter plaatse  moe ben, het niet of nauwelijks allemaal nog kan volgen en ik na het helemaal te hebben doorgelezen gewoon misselijk aan het worden ben.

 

Alleen al om de onrechtvaardigheid van de overheid, onze slimme wethouder en zijn naaste volgelingen. Hoe kan het zijn en is het mogelijk dat groeperingen zoals de Wmo raad de senioren raad en noem ze maar op instemmen om een individuele regeling te laten vervangen door een algemene regeling in  te laten voeren, waardoor toegekende huishoudelijke hulp terug gebracht kan worden naar slechts 2,5 uur per week huishoudelijke hulp. Natuurlijk kan het zo zijn dat een deel van de lotgenoten misschien wel te veel uren toegekend had gekregen in het verleden, maar weer een ander deel juist door deze verandering in grote problemen kan komen. Mensen die echt hulp beoefend zijn en wel zelfstandig wonen moeten toch kunnen blijven wonen met hulp van buiten af, om hier even te zeggen van een deel is uw eigen verantwoordelijkheid en zal u zelf naar oplossingen moeten gaan zoeken, lijkt mij te kort door de bocht. Bezuinigen waar mogelijk is geen verkeerde zaak en kan niemand wat op tegen hebben, bezuinigen door een stelregel te veranderen in algemene regel van toekenning is een slim bedachte truck die bij mij in het verkeerde keelgat schiet.

 

Huishoudelijke hulp nu schoonmakers hulp te noemen die nu dus onder de goedkopere cao vallen is ook zo,n truckje die niets te maken hebben met de blijde boodschap van Henk Jumelet. Verbazingwekkend dat door slimme toepassingen van uitspraken van deze wethouder de organisatie,s er min of meer zijn ingestonken en geen verweer hebben gevoerd. Want laten we wel wezen, ik lees niets over lotgenoten die echt hulp nodig hebben en meer dan de algemene 2,5 uur per week die standaard schijnt geworden te zijn.

 

Hoe straks het verder zal gaan met deze groep lotgenoten is mij niet duidelijk, ook niet of de wethouder daar een goed inzicht in heeft en denkt aan nog een andere mogelijkheid om deze lotgenoten nog een mens waardig bestaan te laten geven, zonder ze ergens in een tehuis weg te stoppen, met alle gevolgen van dien. Jammer dat in de titel gesproken is over lol bij de behandeling van dit onderwerp in de komende vergaderingen op het gemeentehuis, ik beleef het anders en verlaat mijn herder omdat ik het vertrouwen in een blijde boodschap van hem wel kan vergeten.

 

 

 

Jan Wolters

 

Emmen