Wat is er nu van waar, en wat en wie moeten wij als burger en belastingbetaler van de gemeente Emmen geloven.

 

Het vele geld dat de gemeente Emmen in het dierenpark steekt zou verboden staatssteun zijn. Dat zegt  professor Bart Hessels van de Universiteit Utrecht , dat gaat hij morgenmiddag om 12.15 uur vertellen in het programma Argos op Hilversum 1. Volgens hem is de ruim 65 miljoen euro die  men in het park wil steken verboden staatssteun omdat de verhuizing niet gedwongen is en als  er alsnog een klacht komt bij de Europese commissie, moet Emmen aantonen dat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie met andere dierenparken in andere lidstaten . Volgens de professor Hessles zal dat heel lastig gaan worden omdat het nieuwe dierenpark juist heel veel Duitsers aan wil trekken. Tot nu toe bestrijd de gemeente Emmen  dat er sprake is van staatssteun, de gemeente zou een Zwols advocatenkantoor dit hebben laten onderzoeken naar vragen uit de raad. Dat zelfde advocatenkantoor zegt in een advies aan B en W van Emmen dat het niet uitgesloten is dat de Europese commissie  deze financiële ondersteuning verenigbaar  acht met de regelgeving daarvoor. 

 

Maar wat er ook van waar mag zijn er gebeuren allerhande vreemde zaken waar de gewone burger niets van komt te horen, terwijl er wel gewerkt wordt met gemeenschaps gelden. Wat is er nu van waar wat er op ons af komt, is het een belevingspark met ongekende ontwikkelingen , of stevenen we af op een bankroet van de dierentuin in het algemeen en een gemeente Emmen die onder curatele komt te staan vanwege de blunders en ondoordachte uitgevoerde doorgedrukte plannen. Persoonlijk kan ik me niet voorstellen dat een dergelijke professor Hessels  zich zomaar aan een zo,n netelige zaak zou willen branden, dus zal in bovenstaand verhaal toch wel enige waarheid  zitten. Als we al die zaken op een rij zetten wat er allemaal alzo de revue gepasseerd zijn over dit Atalanta gebeuren ga je je toch of vragen of we nu voor de gek gehouden worden, of dat we ons moeten afvragen of het college nog wel bij machte is onderscheid te maken van realiteit of sprookjes.

 

Wie het weet mag het zeggen, maar dan wel graag duidelijk spreken.

Jan Wolters