Uit Meppel komen de berichten dat Rendo zijn klanten met schulden, en die niet voldoen om hun energie rekening te betalen, niet in de kou. Zeker niet tijdens extra koude perioden etc. Natuurlijk kan en mag het niet zo zijn dat ze juist hierdoor hun openstaande rekeningen niet betalen, maar juist deze mensen een kans geeft nog eens de achterstand weg te werken in overleg zonder na natuurlijk al diverse keren zijn aangemaand af te worden gesloten. We weten maar al te goed dat het meer voorkomt dan wij denken en in de gaten hebben, juist deze groep burgers zou intensieve begeleiding moeten hebben van een aangewezen bewindvoerders, omdat deze mensen veelal na schuld dienstverlening weer terug vallen in hun oude gewoonten, en het weinige geld wat er is verkeerd uitgeven. Waar het mij hier omgaat is , hoe staat het er in Emmen eigenlijk voor.

Emmen zwijgt over dit soort zaken en ook Essent  hoor je niet , ik verdenk ze er van dat ze hier een ander beleid voeren, dus gelijk afsluiten en eigen schuld dikke bult. Beter doen… Het kan en moet beter , ook hier kan je het doel bereiken als je er maar aan mee wilt werken zeg ik dan. Laten we eens aan het college en de raad vragen hoe het in onze gemeente Emmen het er aan toe gaat. Hoeveel afsluitingen er in de winter plaats vinden, welke samenstellingen hebben deze gezinnen, en hoeveel uitzettingen er plaats vinden .

Waar komen deze burgers terecht, en krijgen die wel deskundige hulp, of kunnen we dat niet bieden. Schulddienstverlening een nieuwe kreet, maar waar is de begeleiding en nazorg, want dat is zo belangrijk denk ik dan. Wordt er wel overleg gepleegd met de gemeente als er afsluitingen of huis ontruimingen gaan plaats vinden, en wat is dan de rol van de gemeente. Is er dan niet een mogelijkheid dat er met de betrokkenen een gesprek wordt aangegaan, en een plan van aanpak op tafel komt. Een weliswaar verplichte aanpak waardoor de schuldenaar geen geld meer in handen zou krijgen, slechts een zeer klein bedrag voor de eerste levens onderhoud. Dat lijkt me een goede regeling en de regels dermate streng aanpassen dat er geen leningen etc. nog elders kunnen worden afgesloten. Dan pas kun je de moeilijke gevallen helpen, waar ze ook iets aan hebben.

Geen schulddienstverlening zonder voor en vooral nazorg door een aangewezen ambtenaar of misschien zelfs een GGZ medewerker die vaak een sociaal maatschappelijke kennis in huis heeft. Wanneer er afsluiting of zelfs huisuitzettingen plaats vinden, wat schieten we er mee op. Het kost de gemeenschap ook geld, werk daarom aan het voorkomen dat schulden verder oplopen of opnieuw in de problemen geraken, dat is mijn devies. Werken aan de toekomst, velen weten de weg niet meer, laten we dan hopen dat schuld dienstverlening het deze keer wel goed zal doen en mensen echt helpt die aankloppen.

Bron: Jan Wolters Emmen