Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 3260
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 3454
Gemeente Emmen mist Menger niet 3131
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 4278
Pottendijk - Windmolens 5365
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 5986
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3981
Op zoek naar 1 miljoen 2815
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2969
Facebook 2749
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2881
Handbalverenging E&O 2981
BGE stemde tegen de begroting 2014 2743
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 3053
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 3046
Begroting 2014 Gemeente Emmen 3001
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2899
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 3037
parkeergarage Westerstraat 2812
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2755
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2765
Pottendijk - autobanden in de grond 1619
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2700
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2666
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4942
Pottendijk Autobanden. 2931
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2651
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2597
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2954
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2702
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2574
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2418
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2782
Wmo cijfers in de begroting 2013 2235
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2267
De strijd binnen de politieke arena. 2577
De Spaarlamp 2659
Onjuist financieel kader WMO hulp 2772
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4387
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3383
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 3080
Gerard de Kleine aan de grond! 5112
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2239
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3603
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6141
Column Vrijstaat Pottendijk 2776
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5168
Financieel en sociaal onvoldoende 2728
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3256
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 4297
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2772
BGE: Snel actie tegen kraker 2936
Opinie: Verhuizing dierenpark 2718
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2642
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2815
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2904
Toegangsprijzen DPE NEXT 3051
Theater ,,ARENA” Emmen 2774
Beletten spreken Wakker Emmen 2682
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5129
B6: Kadernota Economie 2672
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2639
Wabo wet 2390
Wabo lijst met aanvullingen 2656
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2822
Sportlandgoed Swartemeer. 3006
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2742
BGE draait nachtdienst mee met politie 3220
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2699
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2750
Wij wensen jullie 2402
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2910
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3270
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2804
Geen mandaat van de kiezers 2521
Of is het nivo gewoon zo laag? 2665
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2654
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2731
2e termijn begroting 2011 2478
1e termijn begroting 2011 2595
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2643
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2653
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2749
Stand van zaken Pottendijk 2670
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2957
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2915
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3095
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2600
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2639
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2556
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3776
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2708
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2717
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2511
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2596
KADERNOTA 2010 2620
Problemen parkeergarages voorkomen. 2894
BGE: reactie op bestuursakkoord 2515