Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 3378
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 3558
Gemeente Emmen mist Menger niet 3236
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 4387
Pottendijk - Windmolens 5475
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 6098
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 4032
Op zoek naar 1 miljoen 2865
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 3018
Facebook 2801
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2927
Handbalverenging E&O 3031
BGE stemde tegen de begroting 2014 2790
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 3100
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 3093
Begroting 2014 Gemeente Emmen 3045
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2949
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 3083
parkeergarage Westerstraat 2856
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2802
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2809
Pottendijk - autobanden in de grond 1660
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2742
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2707
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 5017
Pottendijk Autobanden. 2975
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2689
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2636
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2991
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2737
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2607
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2452
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2816
Wmo cijfers in de begroting 2013 2269
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2302
De strijd binnen de politieke arena. 2614
De Spaarlamp 2693
Onjuist financieel kader WMO hulp 2811
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4426
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3422
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 3120
Gerard de Kleine aan de grond! 5156
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2277
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3637
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6180
Column Vrijstaat Pottendijk 2812
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5207
Financieel en sociaal onvoldoende 2763
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3296
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 4330
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2807
BGE: Snel actie tegen kraker 2974
Opinie: Verhuizing dierenpark 2756
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2676
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2849
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2939
Toegangsprijzen DPE NEXT 3084
Theater ,,ARENA” Emmen 2809
Beletten spreken Wakker Emmen 2717
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5163
B6: Kadernota Economie 2703
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2672
Wabo wet 2424
Wabo lijst met aanvullingen 2691
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2857
Sportlandgoed Swartemeer. 3041
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2769
BGE draait nachtdienst mee met politie 3255
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2735
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2783
Wij wensen jullie 2440
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2947
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3305
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2845
Geen mandaat van de kiezers 2558
Of is het nivo gewoon zo laag? 2696
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2689
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2760
2e termijn begroting 2011 2514
1e termijn begroting 2011 2632
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2677
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2694
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2786
Stand van zaken Pottendijk 2707
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2993
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2951
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3129
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2641
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2679
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2591
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3809
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2744
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2748
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2543
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2630
KADERNOTA 2010 2657
Problemen parkeergarages voorkomen. 2930
BGE: reactie op bestuursakkoord 2555