Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 1681
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 1945
Gemeente Emmen mist Menger niet 1540
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 2798
Pottendijk - Windmolens 3910
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 5256
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3583
Op zoek naar 1 miljoen 2467
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2639
Facebook 2290
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2560
Handbalverenging E&O 2554
BGE stemde tegen de begroting 2014 2425
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2586
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2605
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2686
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2589
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2710
parkeergarage Westerstraat 2487
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2434
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2456
Pottendijk - autobanden in de grond 1331
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2361
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2363
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4469
Pottendijk Autobanden. 2616
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2345
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2274
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2615
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2394
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2272
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2129
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2461
Wmo cijfers in de begroting 2013 1916
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 1969
De strijd binnen de politieke arena. 2258
De Spaarlamp 2323
Onjuist financieel kader WMO hulp 2431
Kosten i.v.m. vacature wethouder 3828
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3020
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2724
Gerard de Kleine aan de grond! 4711
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 1950
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3237
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 5768
Column Vrijstaat Pottendijk 2491
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 4836
Financieel en sociaal onvoldoende 2431
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 2943
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3565
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2484
BGE: Snel actie tegen kraker 2636
Opinie: Verhuizing dierenpark 2408
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2317
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2525
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2618
Toegangsprijzen DPE NEXT 2758
Theater ,,ARENA” Emmen 2452
Beletten spreken Wakker Emmen 2372
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 4636
B6: Kadernota Economie 2369
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2345
Wabo wet 2076
Wabo lijst met aanvullingen 2364
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2482
Sportlandgoed Swartemeer. 2663
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2450
BGE draait nachtdienst mee met politie 2887
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2392
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2426
Wij wensen jullie 2094
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2601
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 2893
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2454
Geen mandaat van de kiezers 2228
Of is het nivo gewoon zo laag? 2373
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2335
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2422
2e termijn begroting 2011 2174
1e termijn begroting 2011 2292
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2337
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2355
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2435
Stand van zaken Pottendijk 2352
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2653
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2603
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 2793
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2300
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2325
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2265
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3466
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2414
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2432
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2206
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2291
KADERNOTA 2010 2286
Problemen parkeergarages voorkomen. 2592
BGE: reactie op bestuursakkoord 2207