Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 561
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 1225
Gemeente Emmen mist Menger niet 836
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 2060
Pottendijk - Windmolens 3293
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 4638
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3290
Op zoek naar 1 miljoen 2210
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2399
Facebook 2040
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2321
Handbalverenging E&O 2298
BGE stemde tegen de begroting 2014 2196
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2342
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2354
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2436
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2361
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2456
parkeergarage Westerstraat 2249
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2194
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2206
Pottendijk - autobanden in de grond 1098
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2113
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2132
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4208
Pottendijk Autobanden. 2366
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2104
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2025
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2354
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2159
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2032
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 1883
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2221
Wmo cijfers in de begroting 2013 1689
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 1734
De strijd binnen de politieke arena. 2020
De Spaarlamp 2079
Onjuist financieel kader WMO hulp 2175
Kosten i.v.m. vacature wethouder 3349
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 2726
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2455
Gerard de Kleine aan de grond! 4422
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 1719
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 2998
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 5487
Column Vrijstaat Pottendijk 2224
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 4588
Financieel en sociaal onvoldoende 2196
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 2682
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3301
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2222
BGE: Snel actie tegen kraker 2392
Opinie: Verhuizing dierenpark 2142
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2068
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2279
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2385
Toegangsprijzen DPE NEXT 2540
Theater ,,ARENA” Emmen 2229
Beletten spreken Wakker Emmen 2144
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 4380
B6: Kadernota Economie 2137
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2115
Wabo wet 1847
Wabo lijst met aanvullingen 2138
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2256
Sportlandgoed Swartemeer. 2410
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2228
BGE draait nachtdienst mee met politie 2654
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2152
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2194
Wij wensen jullie 1862
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2378
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 2536
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2218
Geen mandaat van de kiezers 2019
Of is het nivo gewoon zo laag? 2142
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2113
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2013
2e termijn begroting 2011 1946
1e termijn begroting 2011 2064
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2125
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2131
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2188
Stand van zaken Pottendijk 2114
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2413
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2380
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 2565
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2068
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2098
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2047
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3243
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2191
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2200
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 1967
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2051
KADERNOTA 2010 2048
Problemen parkeergarages voorkomen. 2377
BGE: reactie op bestuursakkoord 1975