Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 3491
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 3657
Gemeente Emmen mist Menger niet 3336
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 4490
Pottendijk - Windmolens 5580
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 6212
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 4086
Op zoek naar 1 miljoen 2906
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 3064
Facebook 2842
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2970
Handbalverenging E&O 3073
BGE stemde tegen de begroting 2014 2828
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 3147
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 3143
Begroting 2014 Gemeente Emmen 3084
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2988
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 3126
parkeergarage Westerstraat 2901
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2839
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2851
Pottendijk - autobanden in de grond 1697
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2784
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2747
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 5088
Pottendijk Autobanden. 3018
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2728
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2679
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 3035
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2781
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2644
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2492
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2862
Wmo cijfers in de begroting 2013 2316
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2338
De strijd binnen de politieke arena. 2661
De Spaarlamp 2736
Onjuist financieel kader WMO hulp 2858
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4469
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3469
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 3166
Gerard de Kleine aan de grond! 5208
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2317
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3675
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6232
Column Vrijstaat Pottendijk 2847
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5252
Financieel en sociaal onvoldoende 2799
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3334
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 4369
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2841
BGE: Snel actie tegen kraker 3007
Opinie: Verhuizing dierenpark 2795
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2713
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2884
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2973
Toegangsprijzen DPE NEXT 3120
Theater ,,ARENA” Emmen 2849
Beletten spreken Wakker Emmen 2757
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5204
B6: Kadernota Economie 2742
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2710
Wabo wet 2459
Wabo lijst met aanvullingen 2730
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2894
Sportlandgoed Swartemeer. 3079
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2805
BGE draait nachtdienst mee met politie 3298
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2774
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2821
Wij wensen jullie 2481
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2994
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3346
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2889
Geen mandaat van de kiezers 2596
Of is het nivo gewoon zo laag? 2735
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2727
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2797
2e termijn begroting 2011 2550
1e termijn begroting 2011 2667
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2714
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2731
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2826
Stand van zaken Pottendijk 2744
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 3032
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 3001
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3165
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2680
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2723
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2627
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3844
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2779
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2789
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2575
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2666
KADERNOTA 2010 2695
Problemen parkeergarages voorkomen. 2968
BGE: reactie op bestuursakkoord 2595