Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 3902
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 4053
Gemeente Emmen mist Menger niet 3741
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 4903
Pottendijk - Windmolens 5968
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 6626
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 4358
Op zoek naar 1 miljoen 3064
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 3226
Facebook 3011
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 3127
Handbalverenging E&O 3236
BGE stemde tegen de begroting 2014 2968
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 3337
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 3356
Begroting 2014 Gemeente Emmen 3228
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 3152
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 3311
parkeergarage Westerstraat 3049
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 3022
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2995
Pottendijk - autobanden in de grond 1845
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2946
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2897
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 5277
Pottendijk Autobanden. 3188
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2875
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2831
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 3231
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2943
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2797
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2653
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 3079
Wmo cijfers in de begroting 2013 2540
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2493
De strijd binnen de politieke arena. 2832
De Spaarlamp 2906
Onjuist financieel kader WMO hulp 3025
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4644
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3636
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 3371
Gerard de Kleine aan de grond! 5461
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2482
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3875
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6400
Column Vrijstaat Pottendijk 3000
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5469
Financieel en sociaal onvoldoende 2949
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3497
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 4562
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2987
BGE: Snel actie tegen kraker 3148
Opinie: Verhuizing dierenpark 2941
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2868
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 3022
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 3130
Toegangsprijzen DPE NEXT 3266
Theater ,,ARENA” Emmen 3001
Beletten spreken Wakker Emmen 2930
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5355
B6: Kadernota Economie 2893
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2857
Wabo wet 2596
Wabo lijst met aanvullingen 2905
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 3037
Sportlandgoed Swartemeer. 3268
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2954
BGE draait nachtdienst mee met politie 3433
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2921
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2981
Wij wensen jullie 2622
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 3160
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3485
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 3064
Geen mandaat van de kiezers 2735
Of is het nivo gewoon zo laag? 2927
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2872
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2925
2e termijn begroting 2011 2704
1e termijn begroting 2011 2821
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2891
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2872
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 3006
Stand van zaken Pottendijk 2875
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 3188
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 3176
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3313
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2812
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2868
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2753
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3980
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2905
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2952
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2693
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2808
KADERNOTA 2010 2848
Problemen parkeergarages voorkomen. 3166
BGE: reactie op bestuursakkoord 2737