Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 1920
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 2163
Gemeente Emmen mist Menger niet 1741
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 2999
Pottendijk - Windmolens 4128
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 5475
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3717
Op zoek naar 1 miljoen 2590
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2743
Facebook 2437
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2661
Handbalverenging E&O 2697
BGE stemde tegen de begroting 2014 2532
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2775
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2772
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2795
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2678
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2811
parkeergarage Westerstraat 2590
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2545
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2545
Pottendijk - autobanden in de grond 1420
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2483
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2461
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4635
Pottendijk Autobanden. 2714
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2440
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2383
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2722
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2486
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2376
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2216
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2585
Wmo cijfers in de begroting 2013 2030
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2070
De strijd binnen de politieke arena. 2361
De Spaarlamp 2431
Onjuist financieel kader WMO hulp 2553
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4052
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3144
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2842
Gerard de Kleine aan de grond! 4824
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2033
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3337
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 5888
Column Vrijstaat Pottendijk 2580
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 4940
Financieel en sociaal onvoldoende 2529
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3053
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3674
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2573
BGE: Snel actie tegen kraker 2734
Opinie: Verhuizing dierenpark 2513
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2442
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2615
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2708
Toegangsprijzen DPE NEXT 2846
Theater ,,ARENA” Emmen 2571
Beletten spreken Wakker Emmen 2471
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 4814
B6: Kadernota Economie 2465
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2437
Wabo wet 2183
Wabo lijst met aanvullingen 2457
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2601
Sportlandgoed Swartemeer. 2796
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2553
BGE draait nachtdienst mee met politie 3022
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2507
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2552
Wij wensen jullie 2195
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2706
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3069
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2595
Geen mandaat van de kiezers 2325
Of is het nivo gewoon zo laag? 2472
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2445
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2524
2e termijn begroting 2011 2279
1e termijn begroting 2011 2397
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2451
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2454
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2543
Stand van zaken Pottendijk 2474
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2752
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2702
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 2889
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2396
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2419
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2358
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3563
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2508
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2527
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2309
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2394
KADERNOTA 2010 2420
Problemen parkeergarages voorkomen. 2694
BGE: reactie op bestuursakkoord 2313