Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 3677
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 3845
Gemeente Emmen mist Menger niet 3550
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 4700
Pottendijk - Windmolens 5754
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 6421
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 4221
Op zoek naar 1 miljoen 2978
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 3151
Facebook 2918
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 3049
Handbalverenging E&O 3146
BGE stemde tegen de begroting 2014 2893
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 3240
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 3275
Begroting 2014 Gemeente Emmen 3150
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 3061
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 3232
parkeergarage Westerstraat 2965
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2946
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2919
Pottendijk - autobanden in de grond 1762
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2866
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2817
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 5177
Pottendijk Autobanden. 3105
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2801
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2749
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 3140
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2855
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2717
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2571
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2981
Wmo cijfers in de begroting 2013 2410
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2409
De strijd binnen de politieke arena. 2741
De Spaarlamp 2812
Onjuist financieel kader WMO hulp 2936
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4549
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3548
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 3274
Gerard de Kleine aan de grond! 5341
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2407
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3800
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6310
Column Vrijstaat Pottendijk 2913
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5369
Financieel en sociaal onvoldoende 2862
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3406
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 4472
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2910
BGE: Snel actie tegen kraker 3072
Opinie: Verhuizing dierenpark 2864
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2790
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2948
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 3061
Toegangsprijzen DPE NEXT 3188
Theater ,,ARENA” Emmen 2925
Beletten spreken Wakker Emmen 2859
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5276
B6: Kadernota Economie 2819
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2787
Wabo wet 2524
Wabo lijst met aanvullingen 2832
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2968
Sportlandgoed Swartemeer. 3181
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2877
BGE draait nachtdienst mee met politie 3363
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2856
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2904
Wij wensen jullie 2548
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 3085
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3412
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2981
Geen mandaat van de kiezers 2658
Of is het nivo gewoon zo laag? 2846
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2799
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2859
2e termijn begroting 2011 2620
1e termijn begroting 2011 2736
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2818
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2796
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2928
Stand van zaken Pottendijk 2808
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 3109
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 3099
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3239
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2746
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2801
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2692
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3914
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2842
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2896
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2634
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2733
KADERNOTA 2010 2766
Problemen parkeergarages voorkomen. 3047
BGE: reactie op bestuursakkoord 2670