Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 894
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 1557
Gemeente Emmen mist Menger niet 1150
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 2397
Pottendijk - Windmolens 3592
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 4957
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3441
Op zoek naar 1 miljoen 2341
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2521
Facebook 2162
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2445
Handbalverenging E&O 2431
BGE stemde tegen de begroting 2014 2308
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2465
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2481
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2562
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2482
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2582
parkeergarage Westerstraat 2374
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2316
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2337
Pottendijk - autobanden in de grond 1217
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2236
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2253
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4353
Pottendijk Autobanden. 2492
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2227
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2148
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2477
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2282
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2149
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2008
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2345
Wmo cijfers in de begroting 2013 1807
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 1851
De strijd binnen de politieke arena. 2141
De Spaarlamp 2203
Onjuist financieel kader WMO hulp 2299
Kosten i.v.m. vacature wethouder 3538
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 2868
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2583
Gerard de Kleine aan de grond! 4569
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 1839
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3121
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 5624
Column Vrijstaat Pottendijk 2351
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 4708
Financieel en sociaal onvoldoende 2319
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 2820
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3438
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2361
BGE: Snel actie tegen kraker 2519
Opinie: Verhuizing dierenpark 2271
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2194
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2405
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2505
Toegangsprijzen DPE NEXT 2651
Theater ,,ARENA” Emmen 2338
Beletten spreken Wakker Emmen 2259
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 4510
B6: Kadernota Economie 2254
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2235
Wabo wet 1960
Wabo lijst met aanvullingen 2250
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2373
Sportlandgoed Swartemeer. 2544
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2342
BGE draait nachtdienst mee met politie 2763
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2264
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2310
Wij wensen jullie 1978
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2486
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 2643
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2325
Geen mandaat van de kiezers 2126
Of is het nivo gewoon zo laag? 2259
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2226
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2131
2e termijn begroting 2011 2055
1e termijn begroting 2011 2176
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2230
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2234
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2312
Stand van zaken Pottendijk 2227
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2526
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2489
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 2677
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2176
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2215
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2152
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3358
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2302
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2315
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2086
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2172
KADERNOTA 2010 2161
Problemen parkeergarages voorkomen. 2488
BGE: reactie op bestuursakkoord 2092