Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 3040
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 3254
Gemeente Emmen mist Menger niet 2104
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 4079
Pottendijk - Windmolens 4483
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 5816
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3890
Op zoek naar 1 miljoen 2737
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2896
Facebook 2653
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2810
Handbalverenging E&O 2887
BGE stemde tegen de begroting 2014 2669
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2963
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2956
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2928
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2815
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2966
parkeergarage Westerstraat 2731
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2683
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2684
Pottendijk - autobanden in de grond 1546
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2624
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2596
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4843
Pottendijk Autobanden. 2851
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2574
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2522
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2877
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2631
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2507
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2347
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2716
Wmo cijfers in de begroting 2013 2162
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2197
De strijd binnen de politieke arena. 2497
De Spaarlamp 2577
Onjuist financieel kader WMO hulp 2693
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4297
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3298
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2994
Gerard de Kleine aan de grond! 5022
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2165
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3485
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6056
Column Vrijstaat Pottendijk 2706
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5090
Financieel en sociaal onvoldoende 2659
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3185
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3809
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2704
BGE: Snel actie tegen kraker 2861
Opinie: Verhuizing dierenpark 2638
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2569
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2742
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2833
Toegangsprijzen DPE NEXT 2976
Theater ,,ARENA” Emmen 2702
Beletten spreken Wakker Emmen 2609
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5025
B6: Kadernota Economie 2603
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2563
Wabo wet 2323
Wabo lijst met aanvullingen 2587
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2751
Sportlandgoed Swartemeer. 2934
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2675
BGE draait nachtdienst mee met politie 3151
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2630
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2687
Wij wensen jullie 2329
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2837
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3199
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2730
Geen mandaat van de kiezers 2450
Of is het nivo gewoon zo laag? 2601
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2582
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2666
2e termijn begroting 2011 2412
1e termijn begroting 2011 2526
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2581
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2587
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2674
Stand van zaken Pottendijk 2600
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2880
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2842
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3025
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2524
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2550
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2483
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3702
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2640
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2654
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2445
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2530
KADERNOTA 2010 2549
Problemen parkeergarages voorkomen. 2823
BGE: reactie op bestuursakkoord 2447