Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 1165
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 1805
Gemeente Emmen mist Menger niet 1408
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 2646
Pottendijk - Windmolens 3762
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 5116
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3504
Op zoek naar 1 miljoen 2393
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2569
Facebook 2217
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2491
Handbalverenging E&O 2484
BGE stemde tegen de begroting 2014 2357
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2514
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2533
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2611
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2531
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2632
parkeergarage Westerstraat 2423
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2365
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2389
Pottendijk - autobanden in de grond 1261
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2289
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2300
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4404
Pottendijk Autobanden. 2544
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2279
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2202
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2534
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2333
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2200
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2059
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2396
Wmo cijfers in de begroting 2013 1851
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 1899
De strijd binnen de politieke arena. 2188
De Spaarlamp 2256
Onjuist financieel kader WMO hulp 2356
Kosten i.v.m. vacature wethouder 3677
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 2932
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2636
Gerard de Kleine aan de grond! 4625
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 1884
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3168
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 5690
Column Vrijstaat Pottendijk 2402
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 4766
Financieel en sociaal onvoldoende 2369
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 2872
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3492
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2417
BGE: Snel actie tegen kraker 2570
Opinie: Verhuizing dierenpark 2325
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2242
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2457
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2556
Toegangsprijzen DPE NEXT 2694
Theater ,,ARENA” Emmen 2385
Beletten spreken Wakker Emmen 2308
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 4568
B6: Kadernota Economie 2303
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2282
Wabo wet 2006
Wabo lijst met aanvullingen 2295
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2420
Sportlandgoed Swartemeer. 2595
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2385
BGE draait nachtdienst mee met politie 2811
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2310
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2352
Wij wensen jullie 2026
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2530
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 2692
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2375
Geen mandaat van de kiezers 2171
Of is het nivo gewoon zo laag? 2307
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2270
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2182
2e termijn begroting 2011 2104
1e termijn begroting 2011 2224
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2274
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2285
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2359
Stand van zaken Pottendijk 2275
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2570
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2530
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 2726
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2226
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2256
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2203
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3402
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2348
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2362
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2134
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2225
KADERNOTA 2010 2208
Problemen parkeergarages voorkomen. 2529
BGE: reactie op bestuursakkoord 2139