Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 1803
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 2052
Gemeente Emmen mist Menger niet 1642
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 2901
Pottendijk - Windmolens 4019
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 5357
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3647
Op zoek naar 1 miljoen 2542
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2695
Facebook 2370
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2610
Handbalverenging E&O 2629
BGE stemde tegen de begroting 2014 2482
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2675
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2706
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2751
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2635
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2766
parkeergarage Westerstraat 2541
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2494
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2500
Pottendijk - autobanden in de grond 1384
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2435
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2416
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4555
Pottendijk Autobanden. 2665
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2398
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2334
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2667
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2439
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2331
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2172
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2545
Wmo cijfers in de begroting 2013 1993
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2030
De strijd binnen de politieke arena. 2315
De Spaarlamp 2383
Onjuist financieel kader WMO hulp 2501
Kosten i.v.m. vacature wethouder 3954
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3093
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2794
Gerard de Kleine aan de grond! 4777
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 1996
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3291
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 5831
Column Vrijstaat Pottendijk 2541
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 4896
Financieel en sociaal onvoldoende 2487
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3000
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3628
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2534
BGE: Snel actie tegen kraker 2694
Opinie: Verhuizing dierenpark 2472
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2398
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2574
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2669
Toegangsprijzen DPE NEXT 2805
Theater ,,ARENA” Emmen 2529
Beletten spreken Wakker Emmen 2420
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 4728
B6: Kadernota Economie 2421
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2395
Wabo wet 2138
Wabo lijst met aanvullingen 2415
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2557
Sportlandgoed Swartemeer. 2740
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2503
BGE draait nachtdienst mee met politie 2971
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2460
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2498
Wij wensen jullie 2142
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2657
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3012
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2547
Geen mandaat van de kiezers 2281
Of is het nivo gewoon zo laag? 2426
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2397
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2480
2e termijn begroting 2011 2236
1e termijn begroting 2011 2348
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2402
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2408
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2500
Stand van zaken Pottendijk 2430
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2709
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2658
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 2841
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2350
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2375
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2309
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3518
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2467
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2483
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2259
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2349
KADERNOTA 2010 2354
Problemen parkeergarages voorkomen. 2641
BGE: reactie op bestuursakkoord 2268