Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 2221
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 2437
Gemeente Emmen mist Menger niet 2001
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 3270
Pottendijk - Windmolens 4380
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 5715
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3836
Op zoek naar 1 miljoen 2698
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2857
Facebook 2592
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2773
Handbalverenging E&O 2831
BGE stemde tegen de begroting 2014 2633
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2908
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2901
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2891
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2779
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2928
parkeergarage Westerstraat 2688
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2645
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2642
Pottendijk - autobanden in de grond 1511
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2584
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2559
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4778
Pottendijk Autobanden. 2811
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2535
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2485
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2833
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2595
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2470
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2314
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2682
Wmo cijfers in de begroting 2013 2124
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2163
De strijd binnen de politieke arena. 2461
De Spaarlamp 2544
Onjuist financieel kader WMO hulp 2659
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4254
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3260
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2955
Gerard de Kleine aan de grond! 4948
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2134
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3452
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6019
Column Vrijstaat Pottendijk 2674
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5053
Financieel en sociaal onvoldoende 2627
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3153
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3773
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2670
BGE: Snel actie tegen kraker 2828
Opinie: Verhuizing dierenpark 2609
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2538
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2710
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2800
Toegangsprijzen DPE NEXT 2938
Theater ,,ARENA” Emmen 2668
Beletten spreken Wakker Emmen 2578
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 4970
B6: Kadernota Economie 2571
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2533
Wabo wet 2290
Wabo lijst met aanvullingen 2557
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2716
Sportlandgoed Swartemeer. 2896
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2644
BGE draait nachtdienst mee met politie 3118
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2600
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2654
Wij wensen jullie 2301
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2805
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3169
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2697
Geen mandaat van de kiezers 2420
Of is het nivo gewoon zo laag? 2568
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2545
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2630
2e termijn begroting 2011 2380
1e termijn begroting 2011 2495
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2547
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2552
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2641
Stand van zaken Pottendijk 2570
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2848
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2809
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 2991
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2495
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2518
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2452
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3664
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2609
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2622
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2413
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2497
KADERNOTA 2010 2523
Problemen parkeergarages voorkomen. 2787
BGE: reactie op bestuursakkoord 2416