Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 2079
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 2304
Gemeente Emmen mist Menger niet 1876
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 3133
Pottendijk - Windmolens 4251
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 5589
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3776
Op zoek naar 1 miljoen 2647
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2809
Facebook 2518
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2725
Handbalverenging E&O 2767
BGE stemde tegen de begroting 2014 2591
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2848
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2839
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2844
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2730
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2876
parkeergarage Westerstraat 2645
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2601
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2595
Pottendijk - autobanden in de grond 1473
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2540
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2514
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4707
Pottendijk Autobanden. 2763
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2490
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2434
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2779
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2538
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2421
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2266
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2635
Wmo cijfers in de begroting 2013 2077
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2118
De strijd binnen de politieke arena. 2412
De Spaarlamp 2486
Onjuist financieel kader WMO hulp 2610
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4150
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3207
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2901
Gerard de Kleine aan de grond! 4886
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2085
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3389
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 5957
Column Vrijstaat Pottendijk 2627
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 4997
Financieel en sociaal onvoldoende 2582
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3107
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3728
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2624
BGE: Snel actie tegen kraker 2786
Opinie: Verhuizing dierenpark 2562
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2494
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2667
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2754
Toegangsprijzen DPE NEXT 2894
Theater ,,ARENA” Emmen 2621
Beletten spreken Wakker Emmen 2524
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 4890
B6: Kadernota Economie 2518
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2483
Wabo wet 2238
Wabo lijst met aanvullingen 2508
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2659
Sportlandgoed Swartemeer. 2850
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2604
BGE draait nachtdienst mee met politie 3076
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2559
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2606
Wij wensen jullie 2255
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2762
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3123
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2651
Geen mandaat van de kiezers 2379
Of is het nivo gewoon zo laag? 2523
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2499
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2580
2e termijn begroting 2011 2334
1e termijn begroting 2011 2450
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2502
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2510
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2598
Stand van zaken Pottendijk 2524
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2803
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2760
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 2943
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2449
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2470
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2409
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3620
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2561
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2576
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2368
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2449
KADERNOTA 2010 2476
Problemen parkeergarages voorkomen. 2744
BGE: reactie op bestuursakkoord 2367