’Meer weten over Emmer wachtgeld’

 

Wakker Emmen en DOP willen opheldering over wachtgeld wethouders

BGE-voorman noemt gedrag Emmer wethouders ’ongeloofwaardig’

 

Een deel van de Emmer oppositiepartijen wil duidelijkheid over het gebruik van wachtgeld door PvdA-wethouderMariet Thalens en de CDA-wethouders Henk Jumelet en Jan Kuper. Wakker Emmen en de Drentse Ouderen Partij (DOP) vragen zich ondermeer af of deze drie bestuurders er alles aan gedaan hebben om ander werk te aanvaarden, dan wel andere inkomsten te verwerven.

In de vorige raadsperiode had het CDA 1,8 fulltime-wethouder. De CDA’ers Jumelet en Kuper werkten elk twee jaar voor 80 procent en lieten metwachtgeld hun salaris aanvullen tot het oude niveau. In de raadsperiode daarvoor werkten beide heren wel fulltime. Huidig onderwijswethouder Thalens (PvdA) maakt sinds dit voorjaar gebruik van de regeling. Zij ging als gevolg van de PvdA-verkiezingsnederlaag minder werken, van 0,8 fulltime-baan naar 0,6. 

In Hoogezand-Sappemeer en Grootegast ontstond recentelijk rumoer rond het gebruik van de wachtgeldregeling aldaar. De Groninger hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga stelde dat de regeling bedoeld is als overbrugging naar een nieuwe baan en niet als aanvulling op salaris. De drie Emmer wethouders zeggen niets onoorbaars te hebben gedaan en melden gebruik te maken van een rijksregeling. Wakker Emmen en DOP nemen hiermee geen genoegen. Zij willen ’de specifieke argumenten’ weten waarom de drie wethouders aanvulling kregen/ krijgen op hun loon. Ook vragenbeide partijen of dit gedrag moreel

gezien wenselijk is.

 

BGE vindt dat het college de politiek ongeloofwaardig maakt. "De wethouders hadden moeten begrijpen dat niet alles wat formeel mag ook wenselijk is", aldus BGE raadslid Wim Halm.

 

’Niet vrijwillig’

Toen het ’wachtgeldgebruik’ van Thalens naar buiten kwam, zeiden de PvdA en de VVD dat er niets

aan de hand was. Dit omdat Thalens niet vrijwillig een dag minderwas gaan werken.

 

Bron: JWH DvhN 1 september 2010

Buurt zat van Murphy’s Pub 
BGE is zat van overlast van bezoekers Murphy’s Pub in Barger-Oosterveld Halfnaakte en dronken man veroorzaakte vrijdag bijna autobrand
 
Door Maaike Wind
 
Emmen Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) zet zich in voor omwonenden van Murphy’s Pub in Barger-Oosterveld. Volgens BGE raadslid Wim Halm veroorzaakt de kroeg veel geluidsoverlast en zijn de buurtbewoners ten einde raad. "Bijna ieder weekend is het raak", zegt Halm. "Soms staan de nooddeuren open waardoor de muziek tot ver te horen is. Ook klinkt er vaak gegil en geschreeuw vanuit het rookhokje en wordt er op luidruchtige wijze bier gedronken op het terras. Ik hoor bovendien van omwonenden dat het nauwelijks nog zin heeft om de politie te bellen omdat die meestal niet komt." BGE heeft het college schriftelijke vragen over de kwestie gesteld.
 
Vrijdagnachtwas er opnieuw een incident. Een 20-jarigeman uit Emmer-Compascuum was voor Murphy’s Pub in slaap gevallen in een auto. "We kregen rond kwart voor vijf ’s nachts de melding dat er een auto in brand stond", zegt woordvoerder Kalina Pruntel van de politie. "De brandweer en de politie  zijn direct gaan kijken. Het bleek dat de man al slapend z’n voet op het gaspedaal had. Brand was er nog niet maar er kwam wel veel rook uit de motorkap. De politie probeerde de man, die in zijn ondergoed zat, wakker te maken maar dat lukte niet. Daarom werd er een ruitje ingetikt. Hij bleek behoorlijk dronken." De man is met een taxi naar huis gebracht. Volgens de politie staat deze gebeurtenis los van de klachten over geluidsoverlast. "We kennen het probleem maar dit was zomaar een incident dat bij elke kroeg kan gebeuren", aldus Pruntel. "We weten bovendien niet eens zeker of de man in Murphy’s Pub is geweest."
 
Marcel Jansen, de eigenaar van Murphy’s Pub, is geschrokken van het voorval. "Ik ben vrijdag expres tot kwart over drie ’s nachts gebleven om te kijken of alles goed ging. En als ik zie dat iemand met de auto is, krijgt diegene van mij echt geen bier. Maar soms is het zo druk dat je niet alles in de gaten hebt." De kroegbaas doet z’n best om de geluidsoverlast te beperken. "Ik ken de klachten en ik ben er al mee bezig. Ik wil absoluut geen overlast veroorzaken. Een paarweken terug heb ik hierover nog overleg over gehad met iemand van de gemeente." Volgens Jansen zorgde het mooie weer deze zomer voor extra geluidsoverlast. "Als het zo warm is, zitten mensen graag buiten. Ik probeer de deur zoveel mogelijk dicht te houden, maar zeker als het druk is kun je niet alles voorkomen."
 
Bron: DvhN 30 augustus 2010
 
 
Omwonenden zijn overlast De Bonte Koe beu

maandag 30 augustus 11:33
BARGER-OOSTERVELD – Omwonenden van café De Bonte Koe in Barger-Oosterveld, voorheen Murphy’s Pub, klagen over geluidsoverlast. Wim Halm van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) heeft zich het lot van de buurtbewoners aangetrokken en heeft zijn beklag bij de gemeente gedaan.
Volgens hem is het ieder weekend raak. Tot laat in de nacht wordt onder het rokersafdakje/terras van de kroeg gedronken, wat met veel lawaai en geschreeuw gepaard zou gaan. Daarnaast klinkt er nog muziek in de late uurtjes, die door openstaande nooduitgangen tot overlast leidt, schrijft Halm in een brief aan het college van b en w. Omwonenden hebben het raadslid verteld dat de politie niet reageert op hun meldingen.  In de nacht van 27 op 28 augustus werd de buurt wederom opgeschrikt. Een man was voor het café in zijn auto met de voet op het gaspedaal in slaap gevallen, terwijl de motor nog draaide. De politie probeerde de man wakker te krijgen door op het dak van de auto en het raam te slaan. In de wagen was een grote rookontwikkeling te zien. Vervolgens werd het portierraam ingeslagen en trof de politie een bijna naakte man aan. BGE wil onder meer weten van het college of er de afgelopen tijd geluidsmetingen bij De Bonte Koe zijn verricht.
 
 
Bron: Emmen.nu 30 augustus 2010
 
 
 
Buren klagen over kroeg
 
EMMEN - Burgerbelangen Gemeente Emmen wil dat het College van B&W van Emmen zo snel mogelijk om tafel gaat met inwoners van Barger-Oosterveld.

Bij de fractie van BGE komen de laatste tijd veel klachten binnen over geluidsoverlast bij een horecabedrijf aan de Splitting. Volgens omwonenden zorgen bezoekers van de pub tot diep in de nacht voor lawaai. Burger Belangen Emmen wil van het college weten of er geluidsmetingen zijn gedaan bij het café.
 
 
 Bron:  RTV Drenthe 30 augustus 2010

Buurt gruwt van stank ’mestboer’

BGE luidt noodklok over stankoverlast door boer in Nieuw-Dordrecht
Omwonenden klagen over hoofdpijn en misselijkheid
 
Door Marieke Kwak
Nieuw-Dordrecht : Een boer aan de Herenstreek in Nieuw-Dordrecht bezorgt straatgenoten hoofdpijn en andere overlast door een nieuw soort mest te gebruiken die enorm stinkt. Dit zegt fractievoorzitter Wim Halm van Burgerbelangen Gemeente Emmen, die meerdere klachten van omwonenden heeft gekregen. De landbouwer rijdt volgens Halm vloeibaar compost, afkomstig van een biovergister, uit over zijn land zonder dit direct om te ploegen. Zowel bewoners van de Herenstreek als die van de Veldweg zeggen soms dagen in de stank te zitten.

Halm: "Het is een walgelijke lucht. Het stinkt nog erger dan mest uit een giertank. De omwonenden hebben last van hoofdpijn en misselijkheid. Eén gezin is afgelopen weekeinde uit nood weggegaan En niemand kan de was buitenhangen als de boer weer eens heeft bemest. Bovendien is dit niet goed voor het toerisme in Emmen." Agrariërs zijn normaal gesproken verplicht hunmest in de grond te injecteren, zodat de geur minder penetrant is voor de omgeving. Voor het soortmest dat de boer uit Nieuw-Dordrecht gebruikt, bestaat volgens Halm echter geen landelijke wetgeving. "Het is een betrekkelijk nieuw iets, deze mest. Het is een afvalproduct van een biovergister. In het landelijke mestbesluit is hier niets over geregeld." De klagers, die anoniem willen blijven, hebben het probleem aangekaart bij de afdeling milieu van de gemeente Emmen, maar die zegt weinig te kunnen doen.

De gemeente Emmen kent geen lokale verordening die het verbiedt om vloeibare mest een tijdje op het land te laten liggen. Halm wil nu dat de gemeente onderzoekt of er zo’n verordening kan komen. "Wij hebben eind vorige week contact gehad met de Algemene Inspectie Dienst (AID) over de overlast. Die vertelde dat deze problemen helaas meer voorkomen in Nederland. Zolang er geen landelijk verbod is, moet de kwestie gemeentelijk worden geregeld."
 
Reactie landbouwer:  De landbouwer in kwestie wil niet reageren op de materie. Hij wil alleen kwijt dat hij zich aan de regels houdt en dat hij niet verplicht is vloeibare compost direct in te werken.
 
Bron: DvhN 23 augustus 2010

Oude kiosk tankstation verdwijnt
 
Het dorp Emmer-Compascuum raakt op korte termijn in ieder geval een van haar leegstaande, verpauperde panden kwijt. De gemeente Emmen heeft zichzelf een sloopvergunning verleend voor het gebouwtje bij het voormalige tankstation aan De Runde. Hiermee wil de gemeente het aanzien van de straat verbeteren. Wie de eigenaar is van de kiosk, is onduidelijk. De gemeente betaalt de kosten. Het terrein is van de gemeente. Volgens haar kreeg oliemaatschappij Caltex in een ver verleden het gebruiksrecht. In 1966 werd de kiosk gebouwd. Sinds circa 1987 is het tankstation gesloten. De fractie van BGE vroeg al meermaals aandacht voor de verpaupering. Het gebied is verontreinigd. In verband hiermee wordt in eerste instantie alleen boven de grond gesloopt. Voor de fundering en eventuele grondsanering volgt een ander traject. Wie dit betaalt, is nog onduidelijk.
 
Bron: DvhN 10 augustus 2010

Regiobedrijven inschakelen
 
De fractie van Burger-belangen Gemeente Emmen (BGE) heeft aan het Emmer College van B&W vragen gesteld over de inzet van regionale bedrijven en leerwerkplaatsen voor langdurig werklozen en vroegtijdig schoolverlaters bij de bouw van de parkeerkelder Willinkplein.
 
Volgens de fractie is door het college aangegeven dat dergelijke bouwprojecten een stimulans zijn voor de regionale werkgelenheid en dat dit juist nu extra wenselijk is, gezien de economische crisis. Ook is er op 18 december 2008 een amendement aangenomen dat bij de aanbesteding criteria moeten worden opgenomen, die moeten waarborgen dat er bij de bouw ook gebruik wordt gemaakt van regionale bedrijven en dat er leerwerkplaatsen zijn voor langdurig werklozen en voortijdig schoolverlaters.

BGE-fractievoorzitter Wim Halm: "Het is aan de vooravond van nog meer grote bouwprojecten in Emmen goed om te weten wat van al deze voornemens terecht is gekomen en of regionale bedrijven, langdurig werklozen en voortijdig schoolverlaters meeprofiteren van de bouwwerkzaamheden in Emmen centrum."

bron De Zuidenvelder.

En BGE? Die deed niet mee
 
ZWARTEMEER. Grote afwezige bij het debat was de lokale partij BGE. In de zaal gonsde het van geruchten. Bij BGE was ruzie uitgebroken, zo veronderstelde iemand. Een ander zei te vrezen dat de BGE-mensen op weg naar het debat een ongeluk hadden gehad. De waarheid was dat BGE heel bewust thuisbleef. "John Schiphouwer, de gespreksleider van die avond, is vooringenomen en niet objectief", zegt BGE-raads-lid Douwe Douwstra. ' Schiphouwer werkt voor het weekblad en de website Emmen.nu. Deze uitgever had ook het debat in Zwartemeer op touw gezet. Volgens Douwstra gaf Schiphouwer bij een eerder door hem geleid debat BGE bewust weinig spreektijd. "Wij werden gewoon weggedrukt. Voor de PvdA en vooral Wakker Emmen gold dat niet." Wakker Emmen is de partij van Rene van der Weide, de Klazienavener die recent opstapte bij BGE.
Ook zegt Douwstra dat Emmen.nu aandacht voor politieke partijen koppelt aan de hoeveelheid bij dit bedrijf geplaatste advertenties. BGE-lijsttrekker Wim Halm onderschrijft de lezing van Douwstra.

Schiphouwer: "Het is klinkklare onzin wat hier wordt beweerd. Ik heb niets tegen BGE en ook voor maandagavond was de partij keurig ingedeeld. Deze kritiek beschouw ik als heel opmerkelijk, want eerder kreeg ik van anderen wel eens het verwijt dat ik pro-BGE was. De partij heeft bij Emmen.nu ook absoluut niet minder aandacht gekregen dan andere partijen. Waar dit rancuneuze gedrag op gebaseerd is, weet ik niet. Maar ik had het wel netjes gevonden als BGE zich voor het debat had afgemeld."


 

Weer wrevel over aanpak pad Kanaal A

Plaatselijk Belang boos over actie partij BGE

"Een opportunistische verkiezingsactie." Plaatselijk Belang Emmer-Erfscheidenveen heeft geen goed woord over voor de manier waarop de lokale politieke partij BGE het fietspad langs Kanaal A weer onder de aandacht brengt.BGE, ofwel Burgerbelangen Gemeente Emmen, betoogt in een advertentie dat zij het fietspad langs Kanaal A weer terug wil hebben. Het gaat om het fietspad aan de zuidzijde van Kanaal A dat in 2007 door de gemeente is verwijderd. Sindsdien moeten fietsers en wandelaars gebruik maken van een vernieuwd fiets- en wandelpad aan de meest bebouwde kant van Kanaal A. Het verwijderde fietspad aan de zuidkant was van een abominabel slechte kwaliteit.Veel dorpsbewoners vinden dat het nieuwe pad te druk en te smal is, zo bleek uit een door het bureau Grontmij uitgevoerd onderzoek.

Mede dankzij de inzet van BGE werd wethouder Jenne Holman (PvdA) door de gemeenteraad opgedragen om samen met Plaatselijk Belang Emmer-Erfscheidenveen op zoek te gaan naar adequate oplossingen. Dit was in april vorig jaar.

BGE-raadslid én lijsttrekker Wim Halm is inmiddels het wachten zat. "Het duurt allemaal veel te lang. Laat de gemeente nu maar gewoon beginnen met de aanleg van dat tweede fietspad", zo stelt hij. Bert Moormann, voorzitter van Plaatselijk Belang, begrijpt er niets van. "Vanwaar deze 180 graden ommezwaai? Wij zijn met een brede vertegenwoordiging uit het dorp en de gemeente aan de slag gegaan. Conform het raadsbesluit, dat unaniem werd genomen. Wat BGE nu doet is een diskwalificatie voor Plaatselijk Belang en de mensen die in onze werkgroep zitten."
 
COMMUNICATIE
Plaatselijk Belang hoopt dat de door de werkgroep gemaakte plannen snel door de gemeente worden uitgewerkt. Zij maakt zich zorgen over het tempo waarin dat gebeurt. Ook is er ergernis over de gebrekkige communicatie vanuit het gemeentehuis richting Plaatselijkbelang.


Moormann merkt op dat Plaatselijk Belang niet uitgaat van een fietspad op de oude plek. "We gaan uit van de huidige situatie en willen het bestaande fietspad verbreden. Het voetpad wordt van het fietspad gescheiden, gaat weer omhoog en wordt een stuk breder. Een deel van de groenstrook wordt hiervoor opgeofferd. Aan de andere kant van de straat, op de plek van het vroegere fietspad, willen we parkeerplekken laten aanleggen."
De zichtbaarheid van de twee basisscholen in het dorp wil Plaatselijk Belang met behulp van borden verbeteren.

Verkiezingscampagne BGE van start

 

zaterdag 16 januari 19:25 EMMEN - De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) is vrijdag op ludieke wijze van start gegaan. Een als Napoleon uitgedoste lijsttrekker Wim Halm liet burgemeester Cees Bijl bij het gemeentehuis de openingshandeling van de BGE campagne verrichten. De burgervader liet bij de derde slag de bel van de 'Kop van Jut' rinkelen.

Bron. Emmen.nu

Wim Halm gebruikt een foto van burgemeester Cees Bijl als kop

vrijdag 15 januari 10.00 uur EMMEN - Napoleon Halm start eigen campagne.
Zijn voormalige partijgenoot René van der Weide vergeleek hem onlangs met Napoleon. En dat bedoelde Van der Weide niet positief. Wim Halm, lijsttrekker van de lokale Emmer partij BGE, raakt er niet door van de wijs. Verkleed als Napoleon opende hij gisterochtend de BGE-verkiezingscampagne. Bij het gemeentehuis stond de attractie Kop van Jut. "Ik zie het als een compliment om vergeleken te worden met Napoleon", lachte Halm. "Napoleon was niet de eerste de beste."

Bron D.v.h.N 

Noot redactie:

Het is Jan Willem Horstman weer gelukt om in plaats van onpartijdig nieuws, persoonlijke rancune in zijn krant gedrukt te krijgen.

Zoals elders op de site te zien is was de nieuwswaarde, dat nota bene de burgemeester zelf de eerste klap uitdeelde ter opening van de BGE campagne (en er zijn eigen foto met redenen omlegde).

Vervolgens nodigde hij Halm uit ook met die foto om de pen te slaan.

Als het goed is wordt er dus niet op de foto maar op de pen geslagen.

Vervolgens wordt er zo'n beetje de slechtste en minst flatteuze foto bij geplaatst terwijl er genoeg andere voorhanden waren.

Conclusie: hier wordt weer eens geen nieuws gebracht maar een oude rekening vereffend.

De redactie van de BGE site.

 

 

 Raadslid doet aangifte van smaad op site 

donderdag 10 december 2009.
t-family: verdana,geneva; font-size: 10pt">Halm (BGE uit Emmen): schrijver opsporen. 
Het Emmer raadslid Wim Halm (Burgerbelangen Gemeente Emmen) heeft bij de politie aangifte gedaan van smaad. Halm voelt zich door een reactie op de website emmen.nu in zijn goede naam aangetast. De politicus wil dat de schrijver hiervan wordt opgespoord. De betrokken website is eigendom van uitgeverij Boom in Meppel. Op de site viel onder het kopje 'reacties' een uitlating te lezen van iemand die zich 'ProvincieDrenthe' noemde. Betrokkene schreef dat Halm moet 'oprotten'. Hij zou rekeningen niet betalen en de onschuldige dorpsgek uithangen. Ook wordt Halm verweten dat hij bij zichzelf stenen door de ruit gooide en daarna ging 'janken' bij de gemeente. 

Het raadslid, dat bij de komende verkiezingen lijsttrekker is voor zijn partij, voelt zich in zijn rol als volksvertegenwoordiger en ondernemer in zijn goede naam aangetast. Halm heeft een eigen klussenbedrijf. "Als volstrekt ten onrechte wordt beweerd dat ik rekeningen niet betaal en stenen bij mezelf door de ruit gooi, kan ik niet anders dan actie ondernemen. Dergelijke beweringen zijn schadelijk voor mij, mijn partij en mijn onderneming', verduidelijkt Halm. De reactie op de site werd op zaterdag 5 december geplaatst, om 16.33 uur. Halm werd over de reactie ingelicht door een kennis. Gisterochtend deed hij aangifte bij de politie.

Hans van Velzen, directeur en hoofdredacteur van Boom, heeft begrip voor de boosheid van Halm. "Zelf zou ik dit ook niet accepteren. De reactie is door ons ook zo snel mogelijk verwijderd." Als de officier van justitie aan Van Velzen vraagt om het zogeheten ip-adres (unieke computeradres) van de ge¬zochte schrijver, dan zal hij hieraan medewerking verlenen. "Dat hebben wij in het verleden ook eens gedaan na een reactie op een site in Steenwijk. Ook wij willen met onze sites geen platform zijn voor laster en smaad." Volgens de directeur/hoofdredacteur doet hij er alles aan om verwerpelijke reacties op sites te voorkomen of er snel af te halen. "Mensen die een reactie op de site willen zetten, moeten zich sinds november hebben ingelogd. Dit betekent dat wij hun emailadressen hebben. Maar eerder kwam je met ip-adressen ook al een heel eind." De redactie van de websites van Boom controleert ook zelf de websites om verwerpelijke taal of lasterpraat snel te verwijderen. "Dat nemen wij heel serieus, maar we kunnen niet al onze sites 24 uur per dag in de gaten houden."

Bron D.v.h.N

  

Crisis Bij Emmer politieke partij BGE 'Halm heeft trekjes van Napoleon'

28-11-2009 - Bij de samenstelling van de lijst voor de verkiezingen van 2010 is heibeluitgebroken bij de politieke partij Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE). Voorzitter Ron Vos is opgestapt en wil niets meer met BGE te maken hebben. Raadslid René van der Weide beraadt zich op zijn positie.
De BGE-ledenvergadering, waarin de kandidatenlijst werd samengesteld, verliep deze week ronduit tumultueus.

Voor de vergadering lag er een brief van een bestuurslid op tafel waarin onder meer voorzitter Vos en raadslid Van der Weide ervan werden beschuldigd dat zij bezig waren een nieuwe partij op te richten. Voor Vos was dit reden om meteen naar huis te gaan. 'Een dergelijk verwijt is beneden alle peil. Het gebeurde nota bene door een mede-bestuurslid, zonder mij vooraf in kennis te stellen."

Raadslid Van der Weide zat de vergadering wél uit en benadrukte dat het verwijt kant noch wal raakt. Tot zijn afgrijzen zetten de leden Van der Weide daarna op een vierde plek van de kandidatenlijst.

Op de conceptlijst stond hij nog op plek twee, achter partijoprichter en boegbeeld Wim Halm.
Van der Weide (22), die in 2006 als jongste raadslid in de gemeenteraad kwam, is woedend. "Als ik een partij wil oprichten, stel ik me toch niet kandidaat voor BGE? Alles wijst erop dat Halm mij een kunstje heeft geflikt. In de zaal zaten allemaal vriendjes en familieleden van hem. Halm stak ook geen poot uit toen ik onder vuur kwam te liggen.

Halm is de Napoleon van BGE, hij vertoont dictatoriale trekjes. Ik heb het sterke vermoeden dat hij mij als een bedreiging ziet." Vos snapt de teleurstelling. "René heeft zich de afgelopen jaren uitstekend ontwikkeld. Ook op zijn inzet is niets aan te merken. Hij had gewoon een hoge plek op die lijst verdiend.

" Halm is zich van geen kwaad bewust. "Ik vind het jammer dat René zo teleurgesteld is, maar de leden hebben besloten. De sta hier echt buiten. Maar voor René is er echt geen man over boord. Hij kan ook met voorkeurstemmen in de raad komen. Dat gebeurde ook in 2006."

KANDIDATENLIJST
Wim Halm is door de BGE-leden gekozen als lijsttrekker.
Achter hem prijken de namen van Douwe Douwstra, Annemarie Tholen en René van der Weide. BGE heeft nu drie zetels.

Bron D.v.h.N

In de politiek is de afstand tussen de ereloge en de nooduitgang gering.

29-11-2009 - René van der Weide, raadslid van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE), weet er inmiddels alles van. Het BGE-talent, dat de afgelopen jaren zo enthousiast aan de weg timmerde, ligt opeens flink onder vuur.

29-11-2009 - René van der Weide, raadslid van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE), weet er inmiddels alles van. Het BGE-talent, dat de afgelopen jaren zo enthousiast aan de weg timmerde, ligt opeens flink onder vuur.


Met zijn 22 jaar is hij de onbetwiste benjamin van het Emmer gemeentebestuur. Toch voelt René van der Weide zich niet ongemakkelijk tussen al die oudere raadsleden, van wie een deel qua leeftijd zelfs zijn grootouders konden zijn. De Klazienavener, die in 2006 dankzij 562 voorkeurstemmen in raad belandde, gooide na een wat aarzelend begin al gauw de schroom van zich af. Door hard te werken en zijn zaken goed voor te bereiden, ontstond er ook buiten zijn eigen partij BGE waardering voor zijn inbreng.

In 2008 maakte Van der Weide een fikse uitglijder, waardoor hij ook vanuit zijn eigen partij kritiek kreeg. In een opiniestuk noemde   hij   PvdA-wethouder Mariet Thalens een oude, grijze muts. Van der Weide gaf, na enig tegenstribbelen, zijn fout toe en ging verder met waar hij mee bezig was. Tot vorige week ging de opmars door. Even leek het er zelfs op dat Van der Weide sa¬men met BGE-boegbeeld Wim Halm in 2010 een duo-lijsttrekkerschap zou vormen.

Dit idee vanuit de verkiezingscommissie had evenwel onvoldoende draagvlak. Het BGE-bestuur zette Van der Weide wel op plek twee, pal achter Halm. Van der Weide kon zich hierin vinden, maar de leden beslisten vorige week anders. Nadat het raadslid door de BGE-penningmeester ervan was beticht bezig te zijn geweest met de oprichting van een nieuwe partij, daalde de ster. Van der Weide kwam niet op plek twee, maar op vier. De nu woedende Van der Weide verdenkt lijstrekker Halm ervan dat hij de architect is van dit 'politieke spelletje'. Die laat op zijn beurt weer weten zich van geen kwaad bewust te zijn.


Van der Weide zei zaterdag in deze krant nooit met een plan voor een eigen partij bezig te zijn geweest. Inmiddels is duidelijk dat hij ooit wel met Ton Schoo (Drentse Ouderen Partij) sprak over samenwerking. Dit gebeurde op initiatief van BGE'er Hendrikus Velzing, die hierbij ook aanwezig was. Volgens Schoo is hierbij door Velzing en niet door Van der Weide ook gesproken over een fusie. Schoo voelde hier overigens niets voor. Van der Weide zegt dat het gesprek nooit een officiële status had.

'Het was vrijblijvend filosoferen op een vrijdagmiddag'

"We spraken over tal van zaken. Vrijblijvend filosoferen op de vrijdagmiddag, zoals meer mensen dat wel doen."
Of het raadslid zich terugtrekt omdat hij zijn eigen lijsttrekker niet meer vertrouwt, is nu de vraag. Maar dat het voor de Emmer politiek jammer is als Van der Weide vertrekt, staat als een paal boven water. Natuurlijk moet Van der Weide nog veel leren, maar zo vaak meldt er zich niet een talentvolle jongeling met ambities in de politiek

Bron D.v.h.N

Ruzie binnen BGE verhardt zich

1-12-2009-De verhouding tussen de Emmer BGE-raadsleden René van der Weide en Wim Halm is gisteren verder verstoord geraakt. Van der Weide eiste gistermiddag per mail dat Halm openlijk zijn excuses aan zou bieden voor zijn 'manipulatieve gedrag' rond de vaststelling van de BGE-kandidatenlijst voor de raadsverkie zingen van 2010. In de mail stelde Van der Weide Halm een ultimatum: hij moest voor 21.00 uur reageren.

Dit gebeurde niet. "Dit zegt mij genoeg", aldus het raadslid gisteravond. Nog deze week beslist hij of hij zich terugtrekt van de BGE-kandidatenlijst. Van der Weide verkeert sinds vorige week op voet van oorlog met BGE-boegbeeld én lijstrekker Halm.

Volgens Van der Weide heeft Halm ervoor gezorgd dat er voorafgaand aan de BGE-ledenvergadering een brief op tafel lag waarin onder meer Van der Weide ervan werd beschuldigd dat hij bezigwas een nieuwe partij op te richten. Kort daarna zetten de BGE-leden Van der Weide niet op plek twee, maar op plaats vier van de kandidatenlijst voor 2010. Volgens Van der Weide is het verwijt in de brief, die is ondertekend door een BGE-bestuurslid, volstrekt onterecht.

Halm ontkent op zijn beurt ook maar iets met de bewuste brief te maken te hebben. Hij zei gisteravond niets van het door Van der Weide geëiste excuus te weten. "Ik heb mijn mail nog niet gelezen. Maar ik zou eerlijk gezegd niet weten waarom ik excuus aan zou moeten bieden."

Bron D.v.h.N

Fractie van Emmer partij BGE spat uiteen

Het Emmer raadslid René van der Weide stapt per direct uit de fractie van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE). De 22-jarige Klazienavener gaat als eenmansfractie verder en doet komend voorjaar met de door hemzelf opgerichte partij Wakker Emmen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Van der Weide verkeert op voet van oorlog met BGE-boeg-beeld én lijsttrekker Wim Halm. Volgens Van der Weide heeft Halm geregeld dat er voorafgaand aan de BGE-ledenvergadering een brief op tafel lag waarin Van der Weide ervan werd beschuldigd bezig te zijn geweest met oprichting van een nieuwe partij. Kort daarna zetten de BGE-leden Van der Weide niet op plek twee, maar op plaats vier van de kandidatenlijst voor 2010.

Volgens Van der Weide is het verwijt in de brief volkomen onterecht. Halm ontkent op zijn beurt dan ook maar iets met de brief te maken te hebben gehad. Van der Weide eiste in een mail excuus van Halm, maar dat kwam er niet. "Toen wist ik zeker dat het vertrouwen ontbrak en dat ik op eigen kracht verder moest gaan", aldus Van der Weide.

De Klazienavener stond in 2006 op plek zeven van de BGE-kandidatenlijst, maar hij kreeg zoveel voorkeurstemmen dat hij toch in de gemeenteraad kwam. "De voorkeurstemmen zijn voor mij ook reden om nu tot de verkiezingen aan te blijven als raadslid." Van der Weide gaat de komende tijd op zoek naar geschikte kandidaat-raadsleden. De ex-BGE'er is het tweede Emmer raadslid dat in deze raadsperiode op eigen kracht verder gaat. Eerder dit jaar werd Ray-mond Ripassa vanwege te solitair optreden uit de WD gezet. Hij vormt sindsdien de eenmansfractie Liberaal Emmen.

Bron D.v.h.N 

Met ondiplomatieke actie werd breuk bij BGE onvermijdelijk

Het Emmer raadslid René van der Weide keert zijn partij BGE de rug toe. Met de door hemzelf opgerichte lijst Wakker Emmen doet hij mee aan de komende raadsverkiezingen.
René van der Weide, met zijn 22 jaar het jongste raadslid van Emmen, leek een onbezorgde poli¬tieke toekomst tegemoet te gaan.

De afgelopen vier jaar ontwikkelde hij zich goed in de Emmer gemeenteraad. Door hard te werken en zijn zaken grondig voor te bereiden, oogstte de Klazienavener veel waardering. Natuurlijk lukte niet alles, maar het feit dat de nieuwkomer niet terugdeinsde voor een pittig debat met de machtige wethouder Gezienes Evenhuis (PvdA) was in ieder geval verfrissend.


Het BGE-besruur zette Van der Weide op plek twee van de kandidatenlijst voor de verkiezingen, pal achter partij oprichter Wim Halm. Laatstgenoemde is verbaal minder sterk dan Van der Weide, maar als boegbeeld en campagneman bij BGE nog altijd zeer bruikbaar. Halm behield bij de ledenvergadering zijn toppositie, terwijl Van der Weide tot zijn eigen ontzetting van plek twee naar plaats vier duikelde.

Kort voor deze val had een BGE-bestuurslid een brief op tafel gelegd waarin Van der Weide werd beschuldigd bezig te zijn geweest met de oprichting van een nieuwe partij. Zonder met harde bewijzen te komen, stelt Van der Weide dat Halm de architect is van dit politieke spelletje. In de zaal zouden veel van zijn 'vriendjes' hebben gezeten en de BGE-voorman zou geen poot hebben uitgestoken toen Van der Weide onder vuur lag. Halm zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Van der Weide, die Halm typeerde als de 'Napoleon' van BGE, liet enkele dagen later weten toch beschikbaar te willen blijven voor BGE.

In 2006 stond hij op plek zeven van de kandidatenlijsten lukte het hem via voorkeurstemmen in de raad te komen. Waarom zou dat in 2010 niet kunnen gebeuren? Als Van der Weide echt bij BGE wilde blijven, maakte hij wel eengrote inschattingsfout. Het raadslid stuurde een mail waarin hij eiste dat Halm openlijk zijn excuses zou aanbieden voor zijn 'manipulatieve gedrag'. En er diende binnen zes uur antwoord te komen.

Je hoeft geen groot diplomaat te zijn om in te zien dat een dergelijk ultimatum averechts werkt. Wie wil dat verhoudingen normaliseren, moet met zijn opponent aan tafel gaan zitten, eventueel met een bemiddelaar daarbij. Alleen dan kan het lukken om zonder veel gezichtsverlies uit een conflict te komen. Door publiekelijk een excuus te eisen voor 'manipulatief gedrag', werd de breuk binnen BGE onvermijdelijk.

Voor Van der Weide breken nu drukke tijden aan. Hij moet kandidaat-raadsleden voor zijn nieuwe partij zien te vinden. Ook dient er een partijbestuur, een programma en een plan voor de verkiezingscampagne te komen. Opeens staat het BGE-talent op eigen benen en worden andere capaciteiten van hem verwacht. Bovendien is de concurrentie groot. Naast de bestaande partijen en het door Van der Weide opgerichte Wakker Emmen rammelt ook nieuwkomer LEF! nadrukkelijk aan de poort. Het kan in Emmen nog wel eens een heet voorjaar worden.

Bron D.v.h.N

Reactie op artikelen over problemen in partij BGE in Emmen
Het verbaast mij als oud BGE (Burgerbelangen Gemeente Emmen)-lid niet dat er tegen de verkiezingen weer problemen zijn bij de BGE.

Acht jaar geleden startte Wim Halm met de leus openheid van zaken een nieuwe politieke partij. Vier jaar geleden was het net als nu: de een na de ander stapte op omdat Wim Halm het met bepaalde mensen niet eens was. Hij regelt veel familie en kennissen op de vergadering en voor de vergadering heeft hij deze mensen voorgelicht over het stemgedrag en zo wordt iedereen die niet naar de pijpen van Halm danst weggestemd.

Zo moesten de heer Mans en ondergetekende vier jaar geleden het veld ruimen omdat wij voor de zogenoemde gokhallen stemden. Ook toen zei Halm: je komt er wel in met voorkeurstemmen. Je denkt toch niet dat ik toen nog verder wilde met de eigenzinnige en zich van vooroorlogse praktijken bedienende meneer Halm.

Ik denk dat Halm zijn leus moet wijzigen in "Veel geschreeuw en weinig wol." En openheid van zaken: laat Halm beginnen in eigen keuken.

Bron Weiteveen, Gerrit Jan Stoffers


 

Illegaal kappen

Geachte belangenbehartigers,

Deze gemeente neemt het niet al te nauw met zorgvuldigheid zoals jullie al constateerden langs de Rondweg. Het is goed dat jullie daarom aangifte doen. Toevallig stond er vandaag op de voorpagina van het dagblad een uitspraak van de rechtbank in een andere zaak over illegaal kappen (eigenlijk ernstig beschadigen) en dat loog er niet om (Boete Euro 4000,- met herplantingsplicht.). Omgekeerd is deze gemeente er als de kippen bij als er zogezegd iets niet in orde is.

Trouwens, wisten jullie wel dat dit kappen op veel grotere schaal plaatsvindt in de gemeente zoals aan de Houtweg/Boslaan. Daar is de Grontmij zowel in de middenberm en percelen als in de aanliggende percelen enorm aan het "snoeien". Soms wel bomen met meer dan 40 cm doorsnee. Die gronden zijn volgens mij niet van Staatsbeheer (middenberm). Als de rechter naar rato gaat oordelen wordt dit een lieve duit die ze moeten dokken plus herbeplanten. Kun je m.i. een woud voor aanleggen.

Sterkte lui en blijf allert!

Groet, H. de Jong

bomen

Te uwer informatie: Op het veld achter de Kerspellaanflat is een boom gekapt(gezonde) met een doorsnee van ongeveer een meter. Dit als U bewijzen wilt hebben voor bomenkap buiten het boekje in dit een sprekend voorbeeld. Het is gebruikelijk om een boom die men kwijt wil zonder vergunning helemaal kaal te “snoeien” onder het motto “hij is ziek” vraag dan een vergunning aan en hij kan gekapt worden want er is toch al geen boom meer. Succes met Uw actie.

u aangifte gekapte bomen

Goedenavond ook mij was het al opgevallen dat er wel erg drastig werd gesnoeid door heel de gemeente heen.Welnu na de gemeente er al een paar opgewezen te hebben dat ze wel eens steken lieten vallen bij het groenbeheer ,en het bedroeg meerdere malen planten van de rode lijst.

Nu ik ze dit jaar er weer op moest wijzen ;ze hebben namelijk in de buurt van de veldstukken enkele gagelstruiken met de grond gelijk gemaakt..wordt er naar mijn mening laat en laconiek op gereageerd. Na zo"n 8 weken kreeg ik een korte reactie .Ik kreeg gewon te hore dat de gemeente de flora en fauna wet naleefde.En dat met zo min mogelijk woorden .op zo"n bericht moet je dus ook nog 8 weken wachten .

Bovendien geloof ik nog steeds niet dat de gagel vernield had mogen worden .het is tenslotte een zwaar beschermde plant.Wat me verder rest is jullie veel succes toewensen met de verdere afhandeling van jullie aangifte betreffende de gekapte bomen.Gr A.vorstenbosch

HISTORISCH BESLUIT IN EMMER RAAD-18 DECEMBER 2008

Donderdagmiddag 18 december 2008 heeft de Emmer gemeenteraad een historisch besluit genomen.

Er kan nu een begin gemaakt worden met de verhuizing van het dierenpark naar de Es, de bouw van een nieuw theater bij het nieuwe dierenpark, de aanleg van een nieuw plein tussen park en centrum en de ondertunneling van de Hondsrugweg op die plek. Hier volgt de GroenLinkse bijdrage in dit debat.


Sinds de commissievergadering op 4 december jongstleden, is het GroenLinks enthousiasme voor de centrumontwikkeling dierenpark/theater zeker niet minder geworden. Ik zie de zweetdruppeltjes bij u allen al vervliegen. GroenLinks is nog steeds enthousiast.

Ik kan het namens GroenLinks niet genoeg zeggen:

Dit voorstel is een onderdeel van een unieke kans om Emmen echt een plekje te geven in de geschiedenis en de wereld. Waar Emmen alleen maar beter van wordt. Structurele en tijldelijke werkgelegenheid, veel meer toerisme, meer allure en aantrekkingskracht.

Ik ben ook blij met de door wethouder Sleeking gedane toezegging in de afgelopen commissievergadering om jonge, talentvolle architecten te gaan inschakelen. Wel vraagt GroenLinks aandacht voor een goede inbedding van de klankbordgroep (die een afspiegeling van de Emmense bevolking moet zijn) in het vervolgproces.

Ook wil ik namens de GroenLinks fractie het pleidooi van de voorzitter van de vrienden van de Muzeval (=Albert Witter) onderstrepen om ervoor te zorgen dat het theater een eigen vormgeving krijgt. Natuurlijk wordt het een integraal onderdeel van het totale project, maar de eigenheid van het theater moet gewaarborgd blijven, Dat geldt ook voor het theaterprogramma.

BGE heeft een enquete gehouden onder 378 bewoners van een drietal kernen in Emmen. De mensen die meededen waren niet positief. Ik ben heel benieuwd wat de vraagstellling van BGE in deze enquete is geweest. Want je kunt als vragensteller meningen een bepaalde kant uit sturen. Ik zou willen dat BGE de raad inzicht geeft in de resultaten en bijbehorende vragen (* zie noot hieronder). Ik geef hier geen waardeoordeel (noot Jan Dijkgraaf: ik kom hier in een aparte bijdrage op terug).

Natuurlijk hebben projecten als deze  risico’s in zich. En soms grote. Zeker ik ben een van die politici die daar kritisch op is. Maar een uniek project als deze dient op haar merites beoordeeld te worden. Ik zeg dus ook niet ga maar rustig slapen (want bij Colijn is dit al mis gegaan), maar we moeten juist nu investeren in een project als deze (zie bijvoorbeeld de Great Deal). Daardoor kan er iets moois ontstaan, namelijk Emmen als een uniek stukje aarde (het project op zich, de duurzaamheid en het karakter ervan, de uitstraling ervan naar de grote, soms boze wereld.

GroenLinks vindt dat er een heldere visie voor ons ligt en dat er goed is nagedacht over allerlei ins en outs. U merkt het, GroenLinks is heel positief. Natuurlijk de vervolgstappen zullen we op inhoudelijke argumenten benaderen. Soms kritisch, soms niet enthousiast, vaak wel, maar altijd vanuit de context van dit unieke van project.

GroenLinks hoopt op een unaniem besluit deze raadsvergadering (maar dat zal wel niet gezien de bijdragen van BGE en DOP). Een unaniem besluit zou het alleen maar sterker en aantrekkelijker maken.

Meestal blaast de olifant het verhaaltje uit, maar hier blaast hij een hoofdstuk de toekomst in.

GroenLinks heeft een nieuwe slogan: ZIN IN DE TOEKOMST. Nu, wat betreft dit voorstel heeft GroenLinks zin in die toekomst.

Bron Jan Dijkgraaf, fractievoorzitter

De vragen van de enquete van BGE:

1.    De gemeente Emmen moet investeren in een nieuw theater/dierenpark. JA/NEE

2.    De investering moet verantwoord zijn en mag geen nadelige gevolgen hebben op lange termijn. JA/NEE

3.    Het is niet belangrijk hoeveel geld het gaat kosten als het maar gerealiseerd wordt. JA/NEE

4.    De gemeente Emmen moet 80 miljoen euro investeren in dierenpark/theater en de bereikbaarheid van Emmen ( dat bedrag is inclusief 65,5 miljoen als verplaatsingvergoeding voor het dierenpark ) JA/NEE

5.    Emmen moet een nieuw evenementenplein krijgen JA/NEE

6.    De bereikbaarheid van Emmen moet verbeterd worden door ondertunneling van de Hondsrugweg. JA/NEE

7.    Op de huidige locatie van het dierenpark mag ook woningbouw worden gerealiseerd in combinatie met een parkfunctie? JA/NEE


Tot slot :

Wat is uw mening over het megaproject dierenpark/theater?

(*) Noot van de redactie BGE-site.

Dijkgraaf suggereert hier zelf dat BGE suggestieve vragen zou hebben kunnen gesteld. Hij zou daar op terugkomen, maar hoewel hij al lang en precies op de hoogte is van de vragen hebben we tot op heden nog niets van hem gehoord.

We hebben er ook niet zoveel vertrouwen in dat we er nog iets over zullen horen. Er valt immers niets negatiefs te melden en iets positiefs melden over BGE ligt niet in het karakter van deze wereldverbeteraar.

Bouke Arends meldde dat de vragen fout waren maar gaf ook al niet aan, hoe en waar een vraag fout kan zijn. BGE gaat er van uit dat vragen nooit fout zijn en de antwoorden van de burgers, zij het ja of nee, dat ook niet waren. Misschien waren de antwoorden wel verrassend en ongewenst voor de heren Arends en Dijkgraaf.We zien vol verwachting uit naar de enquetes of nadere reakties van PvdA en Groen-Links.

Bouke Arends 4 januari 2009

(De cijfers in de tekst corresponderen met de voetnoten van de redactie)

Drukke werkzaamheden (1) zijn er de oorzaak van geweest dat ik over de maand november geen terugblik op mijn website heb geplaatst. Ik maak dat maar in een keer goed door november en december te combineren.

In november ging het in de gemeenteraad over o.a. de partiële herziening bestemmingsplan buitengebied (voormalig) gemeente Schoonebeek. Deze gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk (2) om olieboring door de NAM ook bestemmingsplantechnisch mogelijk te laten worden. Feitelijk een hamerstuk, zelfs als je tegen de activiteiten van de NAM (3) zou zijn. De fractie van BGE had echter de stukken goed gelezen – naar eigen zeggen – en kwam met allerlei bezwaren en tegenwerpingen. Lezen is echter één ding, interpreteren en analyseren is vervolgens wel noodzakelijk om tot een gedegen oordeel te kunnen komen (4). Als BGE namelijk de gelezen stukken had geïnterpreteerd en geanalyseerd dan had ze in ieder geval kunnen weten dat het voorstel betrekking had op een gedeeltelijke herziening (partieel = gedeeltelijk) van het betreffende bestemmingsplan (5). Nu is vergissen menselijk en na de uitleg van de wethouder had BGE vanzelf haar fout moeten inzien. Helaas kwam het niet zo ver. BGE hield onverkort vast aan haar visie; als het voorstel werd aangenomen dan zou het gehele gebied waar het bestemmingsplan betrekking op heeft onder de herziening vallen.

Je kunt je afvragen of BGE haar eigen gelijk belangrijker vindt dan het verderliggende belang dat met de herstart van olieboring door de NAM gemoeid is. Immers, de activiteiten van de NAM zullen zorgen voor tenminste 1000 manjaren werk (voor 100 personen, 10 jaar werk). Dit aspect is door BGE niet of nauwelijks benadrukt laat staan meegewogen (6) .

In december ging het voornamelijk over het onderwerp “Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen”. Daaraan vooraf ging echter het voorstel “Verordening gemeentelijk groenonderhoud gemeente Emmen”. Dit voorstel maakt het mogelijk dat een specifiek deel van het groenonderhoud uitsluitend gegund wordt aan de EMCO. Dit deel van het groenonderhoud wordt ook nu door de EMCO verricht. Het enige verschil met de huidige situatie is dat het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door de EMCO niet door eigen leidinggevenden gebeurt maar door leidinggevenden van andere bedrijven die het groenonderhoud namens de gemeente gaan doen (met verplichte inschakeling van de EMCO).

Ondanks dat het voorstel over het groenonderhoud ging werd tijdens de behandeling voornamelijk gesproken over de EMCO. Op de een of andere manier werkt de EMCO voor velen in de gemeenteraad als de welbekende rode lap op een stier (7).

Het onderwerp “Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen” vormde de hoofdmoot van de decemberagenda. Een belangwekkend voorstel handelend over de uitwerking van het Masterplan Emmen Centrum. Deze uitwerking gaat over:

de bouw van een nieuw theater;
de verplaatsing van het dierenpark naar de Noordbargeres;
herontwikkeling van de huidige dierentuinlocatie;
verdiept aanleggen van de Hondsrugweg;
aanleg van een evenementenplein;
aanleg van ondergrondse parkeergarages;
etc.

Een ambitieus plan/voorstel waar in totaal € 468 mln. mee gemoeid is. Hiervan moet door het Dierenpark ca. € 150 mln. opgebracht worden. Van de resterende € 318 mln. is € 9 mln. nog niet gedekt terwijl uit vastgoedopbrengsten rekening is gehouden met € 78 mln.

Een dergelijke investering in het centrum van Emmen is ongekend. Zelfs in vele malen grotere gemeenten in Nederland komen dergelijke voorstellen niet alle dagen op de agenda van de gemeenteraad.

Vanzelf moet er niet alleen vanuit een lyrische invalshoek naar het voorstel gekeken worden. Goede besluitvorming vereist ook een goede afweging van alle aspecten. Voor de PvdA-fractie is het ook duidelijk dat op dit moment nog niet alle risico’s zijn afgedekt (8). De PvdA-fractie is ook van mening dat een risicoparagraaf vanaf het begin bijgevoegd had moeten zijn. Dit alles is voor de PvdA-fractie aanleiding geweest om samen met VVD en CDA een amendement in te dienen om de verdere ontwikkeling van het project door de gemeenteraad met behulp van externe deskundigheid te kunnen blijven volgen. Risico’s zijn immers niet uit te sluiten maar je moet ze zoveel mogelijk minimaliseren. Voor de PvdA-fractie is ook de impuls voor de lokale economie en de werkgelegenheid die van dit voorstel uitgaat van groot belang.

De gemeenteraad heeft het voorstel met 34 tegen 4 stemmen aangenomen. De twee tegenstemmende fracties hadden veel woorden nodig (9) om aan te geven waarom ze niet in konden stemmen met het voorstel. Voor de ene fractie was het positief tegen. Een andere fractie had allerlei argumenten nodig om maar niet voor te hoeven stemmen. Zelf een amateuristische enquête – onder het mom van wetenschappelijke methode – kwam er aan te pas. Dat de vragen in de enquête feitelijk onjuist waren liet de BGE-fractie gemakshalve buitenbeschouwing (10). Het is overigens opmerkelijk dat deze fractie nauwelijks een week later in een advertentie volstrekt andere argumenten (politieke partijen, politici) aandraagt als verdediging om tegen het voorstel te zijn. Blijkbaar heeft deze fractie het nodig om (continue) anderen te gebruiken om ergens tegen of voor te zijn. Of deze fractie ooit in deze raadsperiode nog een tot een zelfstandig afgewogen oordeel komt is voor mij al lang geen vraag meer (11).
Verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van een gemeente is geen eenvoudige opgave. Het vergt o.a. moed en inzicht (12). Wie nooit verantwoordelijkheid durft te nemen moet eigenlijk niet in de politiek gaan. Politiek is namelijk niet iets voor bange mensen.

Bron: Bouke Arends

Naschrift BGE redactie:

1. Drukke verkering is geen excuus voor verzuim, is een oud gezegde.

2. De herziening betrof niet alleen bepalingen ter facilitering van de NAM, maar er werden door de NAM ook andere bepalingen aangepast die niet noodzakelijk waren voor de NAM.

3. Een hamerstuk betekent bij Bouke kennelijk zoiets als: geen woorden aan vuil maken of je nu voor of tegen bent. Zo ziet hij het graag: de raad als stemvee, de meerderheid is toch al bepaald door de collegepartijen. Uitleg van stemgedrag is, als het niet van Bouke zelf komt, tijdverlies.

4. De lezers van de site van Bouke krijgen wel een heel persoonlijke selectie van de feiten en argumenten, zonder motivering. Als je niet tot dezelfde conclusies komt als Bouke kun je kennelijk niet lezen/interpreteren/analyseren. De notulen er maar eens op nalezen.

5. De suggestie dat BGE zo laaggeletterd is dat ze niet zou weten dat "partieel" PVDA-jargon voor gedeeltelijk is! Noem het dan toch gewoon gedeeltelijk als tegemoetkoming aan de laaggeletterden. Nu kan het een herzienig zijn van een gedeelte van de bepalingen en/of een gedeelte van het gebied. In dit geval was het, kortgezegd, een onduidelijke combinatie met veranderingen in de bepalingen die niet noodzajkelijk waren voor de NAM, maar een verschil bewerkstelligen tussen de boeren en burgers die in het oorspronkelijke gebied wonen en de boeren en burgers die toevallig in het NAM-gedeelte wonen. BGE was hier principieel tegen.

6. De werkgelegenheid moet dus volgens Bouke worden gebruikt als chantagemiddel om ongelijkheid principieel te aanvaarden. BGE vindt van niet. De NAM (die maakte dit plan en liep er al eens mee vast bij de provincie) had als het geheel was afgestemd wel gauw een nieuw plan geschreven om haar belangen te beschermen. Overigens lijkt het plan met de huidige olieprijzen al weer volkomen achterhaald.

7. Geen wonder als er steeds grotere tekorten opduiken. De goede raadsleden reageren dan als stieren, Bouke en de anderen gedragen zich als sullige ossen. Als raadsleden zonder ballen dus.

8. Op zich al voldoende redenen om tegen het plan te stemmen, anders ben je ook verantwoordelijk als daar geen dekking voor wordt gevonden en de burger moet bijstorten.

9. Je kunt het bij Bouke nooit goed doen, of je gebruikt te veel woorden of je sluit je aan bij de vorige spreker en je krijgt kritiek dat je wel tegen hebt gestemd maar er niets over naar voren hebt gebracht. Gelukkig bepaalt Bouke de normen voor spreektijd niet.

10. Daar houdt Bouke ook wel van: iets beweren en dan geen enkel bewijs of zelfs aanwijzing leveren voor het beweerde.

11. Het oordeel van een ander voor zover dat afwijkt van dat van Bouke is geen zelfstandig afgewogen oordeel dus, waarvan akte. Ook hier is het gelukkig zo dat de normen van Bouke niet bepalend zijn.

12. Moed en inzicht is nodig, hier is BGE het grondig mee eens, maar in een omgekeerde volgorde. Bouke heeft de moed van een durfkapitalist, met het geld van de burgers van Emmen wel te verstaan. De moed die nodig is voor roekeloze plannen. Hopelijk komt hij nog tot inzicht. De verwijten zijnerzijds dat BGE toch ook voor de Rundedalplannen had gestemd en dus had kunnen weten van de risico's die daar mee werden gelopen staan BGE nog te vers in het geheugen. Geen volledige dekking en geen risicobuffer voorzien, dan geen voorstem. BGE ontbreekt het dus niet aan inzicht vooraf en de moed om tegen te stemmen. Daarbij behoudt BGE zich het recht voor: hoe en waar en wanneer zij welke argumenten naar voren brengt. Daar wordt Bouke niet over geconsulteerd. Politiek is niet voor bange mensen zegt Bouke, maar er zitten mensen in de politiek waar veel kiezers bang van worden. Vooral als er zo roekeloos met miljoenen gesmeten wordt.

Tenslotte is Bouke ook banger dan hij ons doet voorkomen, hij is bang voor BGE bij de volgende verkiezingen. Zo erg zelfs dat hij zijn politiek van negeren van BGE heeft ingeruild voor een politiek van het raaskallend bestrijden van zijn onderwerp van angst.