Waar gehakt wordt vallen spaanders 
   

Het College van B en W Emmen kijkt niet op een paar vierkante meter meer of minder.

Zeker niet als het gaat om een vriendje te matsen.

De Raad van State haalde echter weer eens (tijdelijk?) een streep door deze rekening, dank zij bezwaren van omwonenden.

Het verhaal achter deze blamage:

De inmiddels oud-voorzitter van de VVD, de heer Inus Haasken wil graag een stulpje vlakbij Emmen.

Hij heeft zijn boerderij aan de Zandzoom met succes aan de gemeente verkocht voor veel, hééél veel geld: ettelijke miljoenen.

Op zijn land verschijnt de woonwijk "De Delftlanden" die de gemeente weer hoopt te verkopen voor nog veel meer geld, schijnbaar te veel , want de kopers laten verstek gasan.

Haasken mag gratis blijven boeren op zijn boerderij tot de gemeente zijn grond daadwerkelijk nodig heeft.

Dat kan dus, gezien de verkoopresultaten, nog wel even voortduren.

Je denkt dan, Haasken heeft nu naast veel geld ook wel de tijd een passend onderkomen te vinden om dat te betrekken zodra dat nodig is.

Genoeg te koop en dus keuze te over.

Maar nee, er zat nog wat onder in die kan.

Een opvallend vriendendienstje van het College.

Haasken heeft een snood plan en dat dient hij in bij de gemeente.

Op de Blikveldweg bij Westenesch neemt hij een optie op wat landbouwgrond en daar moet een villa onder architectuur op verschijnen met veel paardenstallen en een luxe tuin.

En omdat het land agrarische bestemming heeft, ook maar een jongveefokkerij, voor de vorm.

Heb je wat om handen op je oude dag.

En het vele geld moet ook op, want het laatste hemd heeft geen zakken om het in te bewaren.

Het College is onmiddellijk wild enthousiast, de buurt aanzienlijk minder, die maakt bezwaar om dat ze ook twijfelt aan het nut van het plan.

Probleempje is dat in het grondgebonden buitengebied van Emmen een fokkerij niet groter mag zijn dan 250 m2 en dat het College niet bevoegd is vrijstelling van die bepaling te geven.

Dat is ooit zo besloten door de gemeenteraad om massieve bouw in kwetsbaar gebied te voorkomen.

En Westenesch is een kwetsbaar gebied.

Maar al die stallen samen zijn meer dan 1000 m2.

Ondanks waarschuwingen geeft het College in haar, uitsluitend op haar vriendjes gerichte, behaagzucht toch maar vrijstelling, want van een fokkerij van 250 m2 daar kan niemand van bestaan.

Ze stuurt haar beslissing naar de Provincie, die heeft een controlerende taak als het gaat om dit soort planologische beslissingen van de gemeentelijke overheid.

Een huis vol "deskundigheid" in Assen buigt zich over het plan en het besluit van de gemeente.

Het duurt en duurt en dan komt de verlossende toestemming van Gedeputeerde Staten: zeer goed plan, bezwaren van tafel geveegd, alle zegen.

Buurtbewoners stellen toch maar beroep in en ook maar een zogenaamde voorlopige voorziening in geval Haasken alvast mocht gaan bouwen.

De Raad van State besluit daarop fluks dat er hangende de procedure toch maar niet gebouwd moet worden.

Iets wat Haasken achteraf met dankbaarheid zal stemmen jegens de buurt waar hij zo graag had willen wonen.

En ook het College kan daar nu blij mee zijn.

Veel kapitaalvernietiging is zodoende voorkomen.

Want in hoger beroep vernietigde de Raad van State het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?verdict_id=29993

GS heeft niet goed opgelet volgens de Raad en had moeten zien dat het plan hooguit 250 m2 groot zou mogen worden en dus niet levensvatbaar is.

De overige bezwaren laten de Staatsraden maar voor wat ze zijn omdat het plan alleen al op dit gebrek aan bedrijfsmatig nut kan en moet worden vernietigd.

Wat als Haasken nu wel gebouwd zou hebben?

Had de gemeente vermoedelijk weer een schadeclaim aan zijn broek gehad net als in de zaak Wilting in Wilhelmsoord.

Wilting bouwde na veel vernietigingen tenslotte wel, want hij kreeg uiteindelijk zijn eigen persoonlijke "Jongveehandel"-bestemmingsplannetje van de gemeenteraadsleden.

Let wel: niemand mag elders in het buitengebied van Emmen handelen in jongvee zonder zo’n op maat gemaakt postzegelplannetje.

Wilting als een door de gemeenteraad van Emmen uitverkoren monopolist.

Dat Wilting nooit een veehandel begon en kennelijk ook nooit dat plan werkelijk heeft gehad maakt het weer een ander verhaal.

Of toch niet?

Is er dan toch een patroon?

Grond verkopen voor veel geld aan de gemeente, vervolgens een privé-bouwplan met agrarische pretenties (in beide gevallen jongvee) indienen, connecties met de top van de politiek en als het erop aan komt de zelfde ambtelijk architect van deze zeperds: ex-ambtenaar Henk Jeuring.

Ook iemand met de goede politieke connecties (was ooit meen ik PvdA-Statenlid), maar die toch beter had moeten weten in deze gevallen.

En deze meneer is dan, hoewel met pensioen, nog steeds adviseur van onze gemeente.

Neemt u van mij aan, ook Inus Haasken krijgt van onze gemeenteraad zo'n persoonlijk "Jongveefok"-bestemmingsplannetje.

Slaafs zal de meerderheid van de raad een komend voorstel dienaangaande van het College steunen.

En ik verwed er mijn bijl om als Haasken vervolgens ooit werkelijk jongvee gaat fokken.

Inmiddels heeft de VVD een nieuwe voorzitter, opnieuw eentje die ook al de nodige miljoenen uit de gemeentelijke ruif heeft opgepeuzeld.

Maar daarover later meer.

Deze week de bijl dus in de VVD, alhoewel die inmiddels zo vermolmd is dat je die ook wel om kunt duwen.

Dit bieltje kwam tot stand in samenwerking met de juridisch medewerker van BGE.

Hartelijke groet van uw, over zoveel onverholen vriendjespolitiek zeer verbolgen, Cees.

Image

De vakantietijd is de ideale tijd voor een onderzoekje.

En nu Halm op vakantie is, is hij natuurlijk het ideale onderwerp van een onderzoekje.

In samenwerking met de statisticus van de partij hebben we een enquête gehouden naar uw mening over onze voorman.

Zoals dat bij BGE gaat hebben we een lijst met waterdichte (strik-) vragen samengesteld waarop kon (moest) worden geantwoord.

De reacties zijn onder het toeziend oog (het linker) van een notaris gecontroleerd (het rechteroog hield hij in het zeil).

De antwoorden zijn vervolgens gewikt en gewogen en geïnterpreteerd en daaruit kwamen onder anderen de volgende toch wel schokkende feiten naar voren, waaruit weer conclusies kunnen worden getrokken, waarmee weer de nodige open deuren kunnen worden ingetrapt.

Op de hamvraag of BGE het zonder Halm zou kunnen stellen antwoordde  12,33% met een wedervraag: wie is Halm en 9,21% met: wat is BGE.

De rest had hierover wel gedachtes maar wijselijk geen mening behalve die respondenten (78,46%) die vonden dat Halm ook niet zonder BGE zou kunnen.

Op de vraag waar Halm het beste mee kon optrekken: Rita Verdonk; Geert Wilders of Jan Marijnissen antwoordde 12,13% met Verdonk:13,12% met Wilders en 21,31% met  Marijnissen.

Één respondente merkte op dat ze het niet zou moeten merken dat Halm met Rita Verdonk zou optrekken!

Meer dan de helft van de geënquêteerden (53,43%) meende echter dat Halm het beste uit de verf zou komen als hij tégen hun alledrie zou mogen optrekken.

Op de vraag wat de beste geuzennaam voor Halm zou zijn: doorzetter, volhouder of pias antwoordde 50,99% doorzetter en 49,00% volhouder.

Één respondent hield het op pias, maar had geen tijd om uit te leggen waarom, omdat hij onder druk van een deadline stond en omdat hij nog van de kroeg naar de redactie moest zwalken.

Op de vraag of men verwachtte of Halm in bed beter presteert dan in de politiek antwoordde 12,45% dat ze voor Halm hoopten dat hij in bed beter zou presteren.

27,43% vindt dat je dat soort prestaties niet kunt vergelijken.

Diverse respondentes (24,78%) gaven aan dat ze helaas niet op de vraag konden antwoorden.

Velen (24,68%) meenden dat politiek zonder meer slecht is voor de prestaties in bed.

Toch nog 10,65% wilde eerst de prestaties nader meten alvorens een antwoord te geven.

Één respondente was tevreden over de prestaties in bed maar wilde niets over de politieke prestaties zeggen.

Op de vraag of Halm tevreden zou kunnen zijn met wat hij tot nu bereikt heeft in de politiek antwoordde 34,29% dat tevreden mensen niet in de politiek thuishoren, 24,56% dacht dat Halm niet tevreden te stellen was, de overigen dachten dat Halm wel tevreden was maar dat niet laat blijken.

Op de vraag of men Halm als burgemeester zou willen antwoordde 48,24%: niets liever dan dat, terwijl  51,75% antwoordde: alles is beter dan wat we nu hebben.

Één respondent zag liever geen verandering op dit punt omdat hij bang was nooit meer aan de bak te komen.

Over één ding waren allen het eens: op de vraag of ze graag bevriend zouden willen zijn met "burgemeester" Halm antwoordde 100% met nee, liever niet, want Halm is tegen vriendjespolitiek!

Meer cijfers (of de hele enquête) kunt u opvragen bij onze statisticus of bij de notaris.

Dit vakantiebieltje kwam tot stand in samenwerking met de statisticus van BGE: Herry Schopper.

Met vriendelijke groet van hem en Cees de Biel.

NB: een statisticus is iemand die al vanaf de lagere school opgewonden wordt van de 10 Arabische cijfertjes en er allerhande combinaties en standjes mee uitprobeert maar er nooit mee klaar komt.

Image

Oude koeien journalistiek van het Dagblad van het Noorden.

"Dat journalisten zo somber zijn, komt omdat het vaak gesjeesde types zijn. Zure, zeikerige, zeurpieten zonder rijbewijs, die in hun conservatisme en gemakzucht het vak kapotmaken" aldus liet Jort Kelder eens optekenen in de Vara-gids.

Hoernalisten noemde hij ze ergens anders. Gek, maar bij zulke citaten heb ik meteen Gerard de Kleine voor ogen!

Na mijn bieltje van 21 juni jl. verscheen (zuiver toevallig) op 24 juni een artikel van dit billenmaatje van het College van B en W in het huisorgaan van de Emmer PvdA. Ik heb het dan over een artikel in de Drenthe-editie van het Dagblad van het Noorden (zie hieronder). Deze kruimeldief van de Emmer journalistiek had kennelijk lang genoeg bij de bar gehangen, zodat zijn batterijtje voldoende was opgeladen voor een slordig kruimelklusje. Vegen, kloppen en zuigen als een volwassen onderzoeksstofzuiger zit er immers al lang niet meer in.

Maar....de kwaliteit was weer als vanouds onder de maat: (onjuiste) feiten en niet onderbouwde eigen meningen, volgens beproefd rioolrecept vermengd tot het zoveelste tendentieuze en tenenkrommende anti-Halm epistel. Want toch weer even de oude koe van de zgn. stiekeme opnames op de slootwal gesleept nadat dat arme beest jaren geleden al eens door hem zelf even nodeloos in die sloot was geflikkerd. De crux van de klacht van de BGE raadsleden (schijn van manipulatie van dossiers door achterhouden) wordt gemakshalve maar geheel weggelaten.

Verder wordt de raadsgriffier in de mond gelegd dat volgens hem de oorzaak van het ambtelijk handelen, ligt in de gevoelens van o.a. de ambtenaren jegens BGE en vooral Halm, als gevolg van die opnames.

Navraag leert echter dat de griffier dit helemaal niet gezegd heeft, maar dat dit kennelijk een vertolking is, van de gevoelens van de 4e macht, uit de koker van deze "duimzuiger" van het Dagblad zelf.

Zeg nou zelf: waarom zou een goedwillende ambtenaar ook angst hebben voor een bandopname?
Wat zou het verschil zijn tussen twee getuigen ( de raadsleden) of een bandopname?
Wat zou het voor verschil maken als je dan als argwanend ambtenaar een dossier wel of niet afgeeft? Hoe kan de Kleine zo zeker zijn van de gemoedstoestand van "de ambtenaren" dat hij dat als feit zonder bronvermelding (al wordt wel als bron ten onrechte de griffier gesuggereerd) in de krant publiceert?

In welke kroeg houdt deze ongediplomeerde zieleknijper spreekuur en welke ambtenaren hebben hun zieltjes daar blootgelegd ten overstaan van deze medische misser?

Als ik voorzitter was van de ambtenarenorganisatie (PVGE) in Emmen zou ik dit onmiddellijk willen hebben rechtgezet. Indirect zet de Kleine op deze manier een hele groep als "de ambtenaren" toch weg als ziekelijk argwanend en als gevolg daarvan psychisch labiel. Immers deze journalist suggereert in zijn artikel dat ze (terecht) zo zijn verteerd door argwaan dat ze niet meer in lijn met de door hun afgelegde ambtseed kunnen functioneren. Want als ambtenaren door argwaan beklagenswaardig gedrag gaan vertonen, zouden ze zich toch eigenlijk ziek moeten melden. Wat, als ik een aanvraag aan de balie heel naïef zou ondertekenen met een BGE - ballpoint? Argwaan maakt zich dan acuut meester van de ambtenaar en ik kan medewerking wel vergeten en moet een klacht indienen....?

BGE heeft wel vaak kritiek op sommig ambtelijk handelen vooral op dat van bouw, milieu en handhaving maar zover als de Kleine zijn ze volgens mij nog nooit gegaan.

Maar, hij heeft het niet zo bedoeld denkt u? Laat hem dan duidelijker schrijven en leestekens, zoals b.v. in dit geval aanhalingstekens gebruiken om aan te geven als iets wordt gezegd, zodat de bronvermelding duidelijker wordt. We hebben het, in tegenstelling tot ondergetekende, toch over een professionele schrijver en een dito krant. Bovendien gaat de raadsgriffier niet over klachten aangaande gedrag van ambtenaren! In ieder geval zijn hier mijns inziens zoveel journalistieke blunders gemaakt dat ontslag eigenlijk zou moeten dreigen.

En dan heb ik nog niet eens genoemd dat de "stiekeme opnames" werden gemaakt door de burger Halm in een zakelijke aangelegenheid met de wethouder (niet BGE aangaande). Een nuance die Gerard ook maar steeds over het hoofd ziet en welk misverstand hij de ambtenaren (en BGE) nu eveneens in de schoenen schuift. Verder betrof het niet het dossier Freek Ensink, maar het dossier Westersebosch 30, ook een nuance verschil. Geheel ten onrechte iemands naam noemen in zo'n verband is toch op zijn minst slordig en laakbaar.

Gewoon even de relevante stukken lezen.
Dan was het een professionele journalist misschien ook opgevallen dat het hier "toevallig" wel over de ambtenaar gaat die in zijn functie 12 jaar een vergunning voor Wim Halm wist tegen te houden!
En die die slag, zoveel is nu wel duidelijk, inmiddels verloren heeft.
Misschien was het toch geen ziekelijke argwaan maar gewoon ziekelijke rancune?
Maar daar weet Gerard toch alles van en dat had hij dan toch niet moeten missen?

Emmen heeft journalisten voortgebracht die een hoog niveau bereikten in hun vak door talent en karakter, zoals de helaas veel te vroeg overleden Philip Brouwer.
Maar er is nu inmiddels ook een duidelijk herkenbare ondergrens zich aan het aftekenen.
In die zin vervult Gerard de Kleine toch nog een functie in Emmen.
Met aan hem het welgemeende advies van deze columnist om toch zo spoedig mogelijk van de Vut te gaan profiteren, als het nog kan.

Anders gaat subiet het bieltje in dat bureau. Is hij overigens nog wel beter af dan wanneer het uiteindelijk de onvermijdelijke botte bijl van het hoofdkantoor wordt.

Met sympathieke hobbygroet van Cees de Biel  

Image

De Socialistische Partij Emmen en de doem van het mislukken

Jan Marijnissen hangt de kap aan de wilgen, met voorspelbare gevolgen: iedereen en vooral zijn tegenstanders roemen nu zijn kwaliteiten en successen.

Inderdaad heeft hij een indrukwekkende staat van dienst.

Dat hij zich nooit iets aan de afdeling Emmen van de SP gelegen heeft laten liggen omdat hij wel iets beters had te doen, zullen we hem maar vergeven.

Vergeten zijn we het nog niet en de publicitaire gevolgen van het gemodder in Emmen zijn al jaren rampzalig voor het product SP.

Misschien dat Jan, nu hij het wat rustiger aan gaat doen even de afdeling Emmen kan uitbaggeren.

Want dat is inmiddels een schier onuitputtelijke kweekvijver van mislukkelingen geworden.

Zo maar wat namen in volgorde van opkomst, maar meer nog van afgang:

Hans van Rossum, verliet de partij en begon voor zichzelf en nam Otto Heininga op sleeptouw, tot die afhaakte toen van Rossum een politiek familiebedrijf opzette.

Wat er van het laatste is geworden, is algemeen bekend.

Saarloos jr., heeft niemand ooit meer iets van gehoord.

Gerrit Zondag, was een blauwe maandag raadslid maar vertrok even snel als hij kwam.

Gerrit Mans, liep liefst tweemaal over en daarna vast.

Broer Dokter sjouwde blindelings achter Gerrit Mans aan.

Petra Hovestadt, pleegde kiezersbedrog door achteraf niet te willen verhuizen voor haar zetel met voorkeursstemmen en die zo te verliezen.

Wim Moinat, mooi nooit in de raad aanwezig en toch zijn zetel maar niet overdragen.

Allemaal mensen wier politieke oog groter was dan hun politieke maag.

Maar het kan nog erger.

Zeer onlangs ploeterde er weer zo'n tot mislukken gedoemde opportunist in de SP-vijver.

De ledenraad sloeg hem aan de haak als voorzitter nota bene.

Deze politieke windbuil: Jack van Beek, wiens enige prestatie tot dusver is dat hij een verhaal aan de pers en vooral aan Gerard de Kleine wist op te dissen over vermeende homo- en xenofobie bij leden van BGE.

Hij was ooit gegadigde voor een plaats op de lijst van BGE en mocht uiteindelijk de laatste plaats bezetten, waarop hij verkoos dan maar op het wrakke scheepje Dorpsbelangen aan te monsteren, om uiteindelijk daarmee schipbreuk te lijden, kennelijk in de SP-vijver.

Intussen zou hij als oud BGE-lid informatie hebben uit een "vergadering" van de partij BGE in de Giraf ergens in januari 2006.

Rancune was een voor de hand liggend motief.

Uiteindelijk bleek het dus om een wel heel ruime persoonlijke interpretatie van van Beek te gaan van soundbites opgepikt van een gemengd politiek gezelschap aan de bar in de Giraf.

Toch wel even wat anders zou ik zeggen.

Niettemin, Gerard de Kleine, die, zijn naam zegt het al, niet in de wieg is gelegd voor groot journalistiek werk en daarnaast al jaren kampt met ernstige chronische doofheid aan zijn wederhoor orgaan, zag meteen brood (en de broodnodige borrels!) in dit verhaal.

Het gevolg was een stukje van zijn hand dat u hieronder in de herhaling kunt zien.

Geen feit klopte of was geverifieerd en zijn voorspellingen zijn achteraf lachwekkend als je beseft dat de door hem bewierrookte Harm Brummel, Jos van Hees en Harry Leutscher tot die politici behoren die zich zodanig verslikt hebben in hun ambities dat ze van het politieke toneel moesten verdwijnen.

Wim Halm zwaait echter nog steeds met zijn "boemerang" in het centrum van de Emmer politiek.

Halms gedicht over Harry Leutscher bleek in tegenstelling tot het proza van de Kleine ook van betere voorspellende waarde te zijn.

Het gedicht is ook nog op deze site te lezen.

Zelfs de Hoge Raad gaf Wim Halm gelijk: opnemen zonder aankondiging van zakelijke gesprekken en vervolgens de transcripties in de rechtszaal gebruiken mag en is zelfs gebruikelijk bij o.a. banken en verzekeringsmaatschappijen.

Zo'n door en door slecht opiniestuk schrijven als Gerard de Kleine deed is op zichzelf natuurlijk ook wel weer een prestatie en het lukt hem steeds beter en het doel heiligt de middelen tenslotte.

De rancune zat natuurlijk ook diep bij hem, nadat zijn broodheer vlak daarvoor door BGE in het Vara programma "De Leugen Regeert" te kakken was gezet.

Dat filmpje kunt u ook nog op de site vinden.

Dat een rancuneuze fantast als van Beek en een even rancuneuze journalist als de Kleine als echte wapenbroeders tot zo'n gelegenheids deal komen is nog tot daar aan toe, maar dat de Socialistische Partij zo'n figuur dan tot voorzitter kiest is je reinste kamikazetaktiek.

Deze vis wordt nog eens duur door hun betaald, dat voorspel ik ze.

U dacht natuurlijk: dat kan niet missen Cees gooit zijn bieltje in die SP-vijver, maar mooi niet dus.

Het gaat immers weer de goede kant op met de Emmer SP, elke verkiezing weer van voren af aan beginnen is toch hun streven?.

Groetjes Cees

 

Image 

Sssst ....illegaal!!!!!!!!!!!!!!  

Het is illegaal en het was illegaal.
Het was illegaal en zij waren illegaal.
Dit is illegaal en dat is illegaal.
Zus is illegaal en zo is illegaal.
Jan, Piet en Klaas zijn illegaal.
Hier is het illegaal en daar is het illegaal.
Het is illegaal voor en illegaal na.
Het was illegaal of het wordt illegaal.
Het is illegaal erop of illegaal eronder.
Het is illegaal over en weer.
Het is illegaal over en uit.

Is er nog iets niet illegaal?
Ja toch, de bedrijfsgebouwen van Wim Halm bijvoorbeeld, die zijn niet illegaal.
Komt goed uit want ik heb net even mijn bieltje uitgeleend!

 

Verantwoording:
Het schijnt dat ik met mijn vorige column iedereen in rep en roer heb gebracht.
Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van een column en/of een partij als BGE: dat u opeens wakker schrikt.


En dat u mocht gaan denken dat er iets niet in de haak is Emmen.
Onze taak is het natuurlijk om u in slaap te sussen en te houden.
Het is vanzelfsprekend het ideaal van een columnist om op zijn lezers permanente politieke sedatie toe te passen. Daarom heb ik in deze column vrijwel alle tekst tussen de woorden "illegaal" weggelaten, u wordt er toch alleen maar opgewonden van.


Op uw dringende verzoek zal ik na deze column het woord illegaal wat minder gaan gebruiken.
Verder spijt het mij oprecht dat ik indirect via het ontroerende gedicht van Willem Wilmink over Freekie, de bevolkingsgroep met het syndroom van Down heb vergeleken met een door mij zo verfoeide politicus als Freek Ensink.


Ik wil hierbij mijn oprechte spijt betuigen aan deze bevolkingsgroep voor deze ongepaste vergelijking die hen kan hebben gekwetst.

Observatie:
Het valt me op dat het CDA ondanks de commotie niks onderneemt ter verdediging van haar fractievoorzitter. Terwijl hij nu toch aangeschoten wild is in de bek van jachthond van de Emmer politiek: BGE. Welke CDA jager durft hem het genadeschot te geven?


Henk Klaver heeft zijn jachtvergunning toch niet ingeleverd toen hij naar Assen vertrok?

Welterusten lezers, uw Cees de Biel. 

 

Image 

CDA Emmen in de illegaliteit....?

Raadseltje: Wat hebben Jozef Luns, Wethouder Gezienus Evenhuis en CDA fractievoorzitter Freek Ensink gemeen? Moeilijk..?, nee toch: het zijn alle drie politici die broers hebben die niet deugen.

De broer van Jozef was lid van de NSB, die van Gezienus ging er met de poet van een Groningse bank vandoor en de broer van Freek bouwde en verhuurde onder Freeks neus illegaal het vakantiehuisje de Holtkamp in het Westersebos bij Schoonebeek.

Jozef kwam er goed vanaf want zijn broer nam de schuld van het lidmaatschap van hun beiden op zich. Gezienus heeft nog even gezweten toen hij in de pers werd beticht van het hebben van besmette genen toen hij betrokken was bij de bouw van de plattelandsvilla van zijn neef Wilting in het buitengebied, maar uiteindelijk heeft hij iedereen weten te overtuigen dat hij door training en discipline zijn genetische achterstand heeft weten te overgroeien.

Anders is het met Freek, die moest in de gemeenteraad door de burgemeester worden beschermd tegen scherpe vragen van Ton Schoo van DOP. De burgemeester vond dat Freekie die vragen niet hoefde te beantwoorden! Zoals de Freekie van Joost Prinsen, wilde de burgemeester hem laten winnen. Freekie mag van het CDA immers wel meedoen maar hij begrijpt het spelletje niet helemaal. Freekie.., Freekie.., hij heeft niet door dat zulke hulp van de burgemeester zijn prijs heeft.

De visie van Freek over de illegaliteiten in het Westersebos was eigenlijk wel interessant geweest. Had ik tot voor kort nog het idee dat de gekwelde gezichtsuitdrukking van Freek kwam door zijn innerlijke strijd tussen politieke integriteit en de loyaliteit met zijn broer thans weet ik beter. Hij heeft kennelijk helemaal geen problemen met illegaliteit in eigen gelederen.

Stemde hij en het voltallige CDA vroeger nog tegen de recreatieplannen van Wim Halm en schreef hij vroeger nog een brief op poten aan de Raad van State dat recreatiebestemmingen in het Westersebos zou leiden tot conflicten met boeren, nu Halm na 12 jaar zijn recreatievergunning eindelijk heeft is ook Freek om, maar dan wel illegaal.

Zijn tot kantoor verbouwde schuur blijkt geen kantoor te worden maar een heus bed en breakfast! Bekijkt u het allemaal maar eens op deze site. Freek is nu opeens zelf de broer die niet wil deugen. Maar hij is ook een raadslid die niet deugt.

En een fractievoorzitter die niet deugt. En als het CDA zo'n figuur handhaaft op die positie is zij een partij die niet deugt. En u voelde hem al aankomen: Zo'n CDA: daar moet het bieltje in!

Met veel genoegen deze keer, Uw aller Ceessie.

Image

Pieper moet niet zo piepen

Op teletekst staat het bericht dat Pieper naar Frankrijk verhuist omdat het OM hem te laat waarschuwde dat Tbs-er  Paul T. die zijn vrouw eerder molesteerde met verlof was geweest. Hij maakt dit bekend in een ingezonden stuk in het Financieel Dagblad.

Die psychisch labiele Paul T. had de beveiliging van Piepers bastion in Aerdenhout doorbroken en belaagde en verwondde zijn vrouw in 2003.

Pieper verscheen vervolgens jarenlang in elk medium en maakte ons deelgenoot van details over de daad, de gevolgen, de opsporing en vervolging en hij nam zelfs een advocaat in de hand om te zorgen dat de dader de maximale straf zou krijgen.

Op zijn niet na te volgen wijze bracht hij vervolgens allerhande dingen met elkaar in een breed verband. Zijn conclusie was dat niet alleen de dader ziek was maar iedereen in het systeem en eigenlijk heel Nederland, behalve Pieper.

Pieper vindt zichzelf een hele grote nationale held en nu was hij ook een heel groot slachtoffer. Opvallend is dat hij door de pers nog steeds wordt gekarakteriseerd als een oud topman van Philips. Kennelijk wordt dat op zich gezien als een grote verdienste. Terwijl hij toch bij Philips moest vertrekken.

Hoe lang blijf je oud topman?

Verder zijn er eigenlijk ook niet zoveel verdiensten dan het vergaren, verliezen en uitgeven van grote sommen geld, vooral van anderen. Ook liggen er bergen wilde ideeen van hem die hopelijk nooit zullen worden uitgevoerd. Neem maar het onzalige plan van het electronisch volgen van alle auto's in Nederland en daar dan nog als gebruiker dik voor moeten betalen ook.

Gelukkig uiteindelijk in de prullebak beland. In tegenstelling tot de pers zou ik hem voor de rest van zijn leven een oud kleuterschoolleerling willen noemen. Want het is eigenlijk nog steeds een groot verwend kind. Aandacht trekken omdat je naar de Riviera gaat verhuizen, waar ook zijn immense jacht, dacht ik, toevalligerwijs ligt.

Heeft zijn advocaat hem niet verteld dat de dader ooit eens vrij zou komen en op verlof zou kunnen? Is het geven van verlof niet een teken dat de toestand van de dader is verbeterd? Als de dader een gevaar voor recidive zou zijn zou hij toch niet op verlof mogen mag ik aannemen? Wat wil Pieper met de informatie dat de dader vrij is? Hem ontlopen, of juist niet? Maar dan moet je ook weten waar hij precies is. Wil Pieper de dader extra straffen door door hem zelf bedachte privacyschendingen? Lijdt Pieper niet aan een waan? En is Pieper op zijn jacht in Zuid-Frankrijk wel veilig?

Hoe dan ook, wij hoeven ons geen zorgen te maken over Pieper, hij heeft immers voor elk probleem een oplossing. Blijft wel het fenomeen dat mensen die veel gewild of ongewild in de pers verschijnen steeds vaker het slachtoffer worden van belagers die een daad menen te moeten stellen. Juist de toon die de pers daarbij aanslaat kan er toe bijdragen dat zoiets gaat gebeuren.

Demoniseren noemde Pieper dat. Als er vervolgens iets gebeurt wordt niet zelden bij de wat minder hoge bomen weinig prioriteit aan een grondig en intelligent onderzoek gegeven. Vrij vaak wordt nooit een dader gevonden of zelfs maar gezocht. Soms wordt het slachtoffer zelfs argwanend bejegend. Te snel wordt er maar weer teruggegaan naar de dagelijkse gang van zaken.

Het gevolg is dat er slachtoffers zijn, die onwetend daders tegen het lijf kunnen lopen. Het gevolg kan zijn dat een dader gesterkt wordt in zijn dadendrang en in herhaling vervalt. Minder hoge bomen hebben ook niet zoveel mogelijkheden om de daders op grootse wijze te ontlopen of zich zwaar te beveiligen. Pieper had daar misschien beter wat aandacht voor kunnen vragen vanaf zijn luxe jacht.

Wat betreft de leegstaande villa in Aerdenhout, die is nu toch onverkoopbaar, dus daar deze keer het bieltje maar in.

gegroet: Cees de B
 

Image

Calimerogedrag....?

Bouke Arends likt zijn wonden.  Zijn WMO-motie werd op vernederende wijze raadsbreed verworpen. Die van Ton Schoo werd raadsbreed aangenomen, zelfs door de PvdA.

Bouke kon dagenlang geen woord uitbrengen, maar nu staat zijn, als altijd vlijmscherpe, analyse van de gebeurtenissen op zijn site. 

En. hoe kon het ook anders, de uitkomst is: iedereen is fout en/of deugt niet behalve Bouke. De VVD, tot voor kort nog coalitie partner van de PvdA is het vleesgeworden kwaad, maar DOP, BGE en GL zijn nog veel erger. De CU en het CDA sympatiseerden wel met Bouke maar bleken onbetrouwbaar.

Ton Schoo vertoont in het debat volgens Bouke calimerogedrag, maar Bouke zelf toont zich weer de grote ziener en leider (of...lijder?).

Nou, ik kan in Ton Schoo met de beste wil van de wereld geen kleine calimero ontdekken. Integendeel, DOP is de enige fractie waar ondanks de verkiezingsuitslagen een gezonde en gestadige groei is te bespeuren.

De motie van Ton Schoo was WMO-inhoudelijk en werd terecht daarom ook zonder omhaal door BGE gesteund. De motie van Bouke ging vooral over vage aandrang en aansporing aan de werkgevers om toch vooral de arbeidsvoorwaarden te respecteren.

En daar zat hem nou net de kneep. De gemeenteraad gaat namelijk niet over de arbeidsvoorwaarden van derden. Dat is het werk van de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Die polderen dat wel voor elkaar en als ze er niet uitkomen en de raad nodig hebben dan laten ze dat maar horen. Dan is het nog vroeg genoeg voor moties.

De raad gaat ten eerste over de controle op de uitvoering van de WMO. Ton Schoo bekeek dat, zoals BGE, vanuit gemeentelijk standpunt. Bouke ging echter op de loop met zijn landelijke ambities en afspraken en wilde de rest daar even in meeslepen.

Goede sier maken bij de vakbond misschien, daar heeft hij namelijk niet zoveel vrienden meer. Een PvdA politikus met landelijke ambities moet die vakbonden echter wel te vriend hebben. In ieder geval brak hem de actie lelijk bij de handen af deze keer.

Op zijn site geeft hij ons vervolgens een kijkje in zijn geschonden zieltje: "...Zij (de tegenstemmers) zijn groot (in aantal) en ik (de indiener) ben maar klein (van begrip) en dat is niet eerlijk...". Wie vertoont hier nou calimerogedrag?

Landelijke ambities botvieren in de gemeentelijke politiek? Natuurlijk: zonder uitstel het bieltje der in.

Als altijd, uw Cees de Biel te E.

Image

LIEGEN OF HET GEDRUKT STAAT.

Een uitdrukking die eigenlijk betekent dat iemand brutaal liegt. Liegen is min of meer bewust onwaarheden verkondigen. Leugens waar je zelf zo in gelooft dat je bereid zou zijn ze te (laten) drukken.

De uitdrukking wordt echter veelal gebruikt voor mensen die wel erg bedreven zijn in het liegen maar niet noodzakelijkerwijs in het drukken.

Als je goed kunt liegen en drukken begin je een Dagblad, als je in het Noorden woont kun je dat dan het Dagblad van het Noorden noemen, maar daarover later eens.

Helaas worden vandaag de dag veel leugens gedrukt op het huisdrukkerijtje dat inmiddels vrijwel iedereen bezit. In goed Nederlands noemen we dat tegenwoordig: de printer. We nemen elkaars leugens met een korreltje zout en slikken ze weg, er vloeit weinig bloed uit.

Anders wordt het als we leugens printen op b.v. officiële aanvraagformulieren van de overheid. Dat loopt vrijwel altijd fataal af. Zonder uitzondering staat er op zo'n overtreding, door een burger, een van tevoren vastgestelde en onontkoombare sanctie.
Er wordt dan zelfs geen verschil door de overheid gemaakt tussen leugens en onbewuste onwaarheden. Het gaat hoe dan ook geld kosten.

De overheid zelf liegt echter nooit. Zelfs het verkondigen van onwaarheden is haar wezensvreemd. De overheid gaat gewoon wat flexibeler met waarheid om en/of hanteert een wat discutabele interpretatie van de waarheid. Die interpretatie wil ze, in het nauw gedreven, wel vaak eens bijstellen en uitrekken zo ver dat mogelijk is.
Sancties zijn er voor de overheid en -dienaar nauwelijks, verschil moet er zijn tenslotte. Weggestuurd worden met gouden handruk, wachtgeld en de belofte van een nog lucratiever positie in het verschiet is het ergste wat hun kan overkomen. Liegen dat het gedrukt staat doen ze immers nooit.

Of toch wel...? Als Wim Halm het College van B en W vraagt of er op Pottendijk ook detailhandel plaatsvindt en of dat daar mag, krijgt hij het volgende antwoord:

Er is geen detailhandel en het mag er ook niet.

Waar of onwaar? De pers publiceert het in ieder geval voor waar.

Halm houdt vol en vraagt het opnieuw en het College antwoordt nu:

Het is er wel een beetje en het mag er ook eigenlijk wel een beetje.

Waar of onwaar? De pers weet het nu opeens niet meer en hult zich in stilzwijgen.

Het is allemaal op deze site te vinden bij: vragen en antwoorden Pottendijk. Ik weet niet of Halm nog meer verduidelijking heeft gevraagd, maar het antwoord zal vermoedelijk zijn: dat het deels wel en deels niet zo is en ook deels wel en deels niet mag. Er zit nog wel wat rek in.

Volgens de regels van de logica echter kunnen beide antwoorden niet waar zijn en is er één dus onwaar. En dat is dus een onwaarheid, die gedrukt staat. De logica zegt me ook dat de antwoorden aan raadsleden per definitie bewust moeten worden gegeven door het College, anders zou er toch sprake zijn van belediging van de raadsleden. Conclusie: De (bewuste) onwaarheid is dus een leugen die gedrukt staat.

Wat te doen met een College dat liegt dat het gedrukt staat?

Normaal zou daar vanzelf het bieltje in moeten, maar één Bijl in het College is me eigenlijk al meer dan genoeg. Misschien deze keer het bieltje dan maar in de gemeenteraad die dit alles heel normaal schijnt te vinden. 

Evengoed allemaal de groeten van Cees.

Image

De erfenis van oud wethouder Henk Klaver  CDA

Jawel het Rundedal project, dat nu wordt beheerd door executeur testamentair  wethouder Kuper.
Ruim 100 ha. grond bestemd voor kassentuinbouw dat inmiddels als een blok aan het been van Kuper hangt.

Zo het lijkt door Kuper niet aan de straatstenen te slijten.
Met een zieltogende rozenkwekerij als lokeend om Westlandse tuinders te paaien valt dat ook niet mee natuurlijk.
Het is me dan ook een raadsel waarom Kuper die kweker niet failliet heeft laten gaan om dan de boel going concern voor een mooi prijsje aan een grote Westlandse tuinder over te doen. Weer met een schone lei beginnen.

Integendeel, wethouder Kuper heeft zich door die rozenkweker een doornenkroontje laten aanmeten.
Maar ja, Kuper heeft die binnenzak vol geheime gegadigden vast niet van zijn voorganger Klaver geërfd.
Die heeft Klaver in zijn politieke graf meegenomen.

Die was nog maar net weggebonjourd door zijn vrienden in het CDA of hij liep te dolen met een plan om de duisternis van Drenthe te verkopen!
Dat kon natuurlijk alleen maar omdat er geen tuinders waren en dus geen vals licht.
Van twee walletjes eten noemen we dat.
Toch is die binnenzak met tuinders nog goed terecht gekomen (in Luttelgeest) en Klaver zelf ook trouwens (in Assen).

Gisteren las ik dat 1 makelaar in Luttelgeest met de vingers in zijn neus even 100 ha. grond in die gemeente verkocht aan drie Westlandse tuinders voor de grootste kas van Nederland. Even Klavers jasje uitgeschud denk ik.
Deze makelaar verkocht dus eigenlijk in een koop een gebied als het hele Rundedal voor meer dan Emmen durft te vragen voor haar grond.
In Luttelgeest (bij Emmeloord) zijn geen veilingen of andere faciliteiten voor tuinders die ook niet in de gemeente Emmen zijn.
Er is eigenlijk helemaal niks in Luttelgeest als je het mij vraagt.
Luttelgeest  hoe verzin je het.

Dat Kuper klein van geest is, kan dan eigenlijk ook de oorzaak niet zijn zou je zeggen.
 

Laten we het maar onder ogen zien, er zijn maar twee mogelijkheden over: of de gemeente Emmen is gewoon nog onaantrekkelijker dan Luttelgeest of  Kuper weet Emmen niet goed te verkopen.
Dat eerste wil er bij mij gewoon niet in, dat is niet mogelijk.
Dan moet het wel het gebrek aan, of het geheel ontbreken van enthousiasme bij Kuper zijn.
Wie zijn optreden in de gemeenteraad heeft gezien weet wat ik bedoel.

Als je zielig doet en de oorzaak van het gebrek aan succes elders legt en vervolgens opgelucht bent dat je het verlies hebt kunnen beperken tot waarschijnlijk maar 2,1 mljn. Euro dan ben je niet wat je noemt een bevlogen verkoper.
Dat straalt negatief af op het product dat je aan de man wilt brengen.

Gelukkig hebben we de Gietwater BV nog, kan die het dal misschien onder water zetten voor recreatie.
Als er dan nog een enthousiaste tuinder komt dan zeggen we gewoon dat we zijn kavel onder water bewaren en voordat hij in deze gemeente eindelijk een vergunning heeft dan is alle water toch allang verdampt.

Het Rundedalproject..... het (prehistorische) bieltje der in!

Was getekend, Cees

 

Image

Ikke, ikke en de rest kan stikke.

Ziedaar het klaarblijkelijke motto van Bouke Arends, de fractievoorzitter van de PvdA-fractie in de gemeeteraad. Wie via de PvdA-site op Boukes persoonlijke site komt ziet dat hij de eerste vier zinnen op zijn site met ik begint.

Een goed begin is het halve werk denkt Bouke waarschijnlijk en hij gebruikt de site verder vooral om zichzelf veel complimentjes te geven. De Emmer politiek wordt bekeken door de roze bril van Bouke.
Op de site van Bouke en op de PvdA-site wordt echter met geen woord gerept over de andere fractieleden. Die doen er kennelijk niet zo toe.


Bouke schetst op zijn site een beeld van zichzelf als een ambitieuze alleswetende en allesvoorzienende leider die iedereen en vooral de oppositie afzeikt en vergeet zijn fractiegenoten te betrekken in zijn onmetelijke successen. Een echte tunnelvisionair die Bouke.


Nuances zijn hem ook vreemd: Wilders is een fascist en de SP-ers zijn communisten en dat zijn verderfelijke ideologieën. Bouke geeft op de site een opsomming van door hem goedgekeurde ideologieen, waaronder natuurlijk die van de PvdA.


Zelf heeft hij willens en wetens een nieuwe dimensie van de stalinistische fractiediscipline in de raad geïntroduceerd. Houdt hij fractiegenoten bewust totaal afzijdig in discussies en besprekingen, bij de stemmingen zijn ze wel weer zijn perfect geïnstrueerde ja-knikkers.


Samen met de meelopertjes van het CDA zijn ze een goed te controleren meerderheid.
Het is de grote one-man-show van meester Bouke en zijn slaafjes. Een met het nodige gooi en smijtwerk verkregen positie, maar toch.


De oppositie wordt op de site ook nog geringeloord, die moet niet zeuren, maar met concrete voorstellen komen, zodat die vervolgens door Bouke zijn stemvee kunnen worden weggestemd.


Jammer voor Bouke dat de oppositie niet zo masochistisch is dat ze zich door hem laat kastijden.
In het Rundedaldebat liet ze dat spelletje aan zich voorbijgaan en diende meteen een motie van wantrouwen in.


Dan vindt Bouke het niet leuk meer want zo had hij het zich niet voorgesteld en dan gaat hij zelf zeuren.
Het Rundedaldebakel was toch maar een klein verlies van 2,1 mljn Euro en de oppositie wist toch dat ze dat risico liep?


O ja Bouke? Was de oppositie niet wijsgemaakt door Klaver dat hij zijn binnenzak vol had met tuinders uit het westen die nog even geheim wilden blijven? Wie bang is voor zulke stropjes moet niet in de politiek gaan vindt Bouke laconiek. Laat hij daar nou wat het College van Emmen betreft gelijk in hebben.


In Emmen smijten we immers met de regelmaat van de kalender geld weg zonder resultaat en PvdAers hebben daar natuurlijk allang een immuniteit tegen opgebouwd. Gauw recht praten wat krom is en hup op naar de volgende strop. Wie vlekkies krijgt van zulke draaikolken waar miljoenen in verdwijnen is veroordeeld tot een bescheiden rol in de oppositie.


Want Bouke: 2,1 mljn Euro voor 100.000 inwoners is wel 21,-- Euro per persoon. Voor een gezin met 3 kinderen dus meer dan 105,-- Euro, oftewel een gezinsbijdrage van fl 231,-- voor een verhuizing van 1 Emmer tuinder! Even uittesten hoe laconiek hij op mijn declaratie van dit bedrag bij hem persoonlijk reageert.

www.boukearends.pvda.nl
Het bieltje der in!

Cees.