Geacht college,

 

BGE heeft bij de commissie Wonen & Ruimte gevraagd of wij niet gaan bouwen voor leegstand bij de uitbreiding Noorderplein plangebied Westertoren.

Dit ook gelet op o.a. berichtgeving in DvhN van de laatste tijd dat er een forse krimp (ca 25%) is te verwachten in het winkelbestand.

Het antwoord van u als college was toen dat verwacht mocht worden dat de winkels wel vol zouden komen. Als BGE vinden wij dit verheugend nieuws, maar het is ons onduidelijk waar het college deze verwachtingen op baseert. Bij het Rekenkamer rapport over het tuinbouwgebied Rundedal werd o.a. aangegeven dat er te weinig onderzoek is gedaan en dat de aannames verkeerd c.q. te optimistisch waren. Graag zouden wij willen weten waar het college zich op baseert als zij deze uitspraken doet. Verwacht wordt dat de extra winkelruimte rond het Noorderplein dus wel vol zal komen met winkels.

 

Onze vragen:

  1. Zijn hier onderzoeken naar gedaan? Zo ja kunnen wij deze krijgen.
  2. Is er andere informatie die deze verwachtingen onderbouwen? Zo ja, kunnen wij deze informatie krijgen?
  3. Waarom zal naar uw mening Emmen niet te maken krijgen met forse afname winkelaanbod de komende jaren?

 

Graag zouden wij de antwoorden op onze vragen nog voor de raadsvergadering van 27 januari 2011 ontvangen.

 

Hoogachtend,

 

Wim Halm  fractievoorzitter BGE