Burgerbelangen Gemeente Emmen

Persbericht 02-10-2006

Suydenveldt moet verstrekte subsidies terug betalen.

BGE is van mening dat de zorggroep Suydenveldt de subsidies die zij van de gemeente Emmen heeft ontvangen bij het regulier maken van de bestaande ID banen aan de gemeente terug zou moeten betalen nu een groot deel van deze werknemers hun baan kort na het zogenaamde regulier maken hiervan al weer dreigen te verliezen.
Het gaat dan met name om die subsidies die verbonden waren aan de oud ID werknemers die nu hun baan bij de zorggroep dreigen te verliezen.

‘BGE gaat ervan uit dat er bij het verstrekken van de subsidie aan de zorggroep Suydenveldt door de gemeente nadrukkelijke voorwaarden zijn gesteld. Het gaat zoals het zich nu laat aanzien immers om miljoenen aan subsidie,  belastinggeld dus’, aldus Ron Vos van BGE.
Vos; ‘het lijkt mij niet meer dan redelijk dat bij een dergelijke miljoenen subsidie afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de continuïteit van de betrokken banen. Zeker wanneer je kijkt aan welke voorwaarden andere partijen moeten voldoen die een veel geringere subsidie van de gemeente ontvangen’. 

Wanneer de gemeente het geldt dat gemoeid is geweest met het regulier maken van deze banen terug ontvangt dat kan getracht worden om met behulp van dit geld vervangende werkgelegenheid te zoeken voor de betrokken werknemers, aldus BGE.

BGE heeft het college van B& W van Emmen vragen gesteld over het teloorgaan van oud ID banen bij de zorggroep Suydenveldt. In 2004 heeft het college met de zorggroep een afspraak gemaakt over het ‘regulier maken’ van ID banen bij de zorggroep.

BGE wil van het college o.a. weten hoeveel banen er binnen de zorggroep Suydenveldt regulier zijn gemaakt, hoeveel geldt daarmee per ID baan gemoeid is geweest en welke voorwaarden er golden voor het verkrijgen van die subsidie.

BGE gaat de directie van de zorggroep Suydenveldt per brief vragen of het correct is dat betrokken oud ID werknemers maar gedeeltelijk in aanmerking komen voor het met de vakbonden afgesproken sociaal plan. Indien dat zo is wil BGE van de directie vernemen waarom zij van opvatting is dat de betrokken oud ID werknemers deels uitgesloten kunnen worden van het sociaal plan.

Voor vragen:

Ron Vos
Burgerbelangen Gemeente Emmen06 – 51256097