ImageEmmen 02-10-2006

Aan: Voorzitter College van B&W gemeente Emmen
Postbus 30001
7811 AP Emmen

Betreft: vragen ex. Art. 38  reglement van orde.

Geachte voorzitter,

Ten aanzien van het artikel in het Dagblad van het Noorden d.d. 02-10-2006 inzake reorganisatie zorggroep Suydenveldt hebben wij de volgende vragen:

Inleiding:

Middels een éénmalige subsidie zijn ID banen bij de zorggroep Suydenveldt omgezet in reguliere banen. Zie in dit verband o.a. de jaarrekening 2004 van de gemeente Emmen.. Inmiddels wordt duidelijk dat een groot deel van deze banen verloren dreigt te gaan als gevolg van een reorganisatie bij de zorggroep Suydenveldt  (zie Dagblad van het Noorden d.d. 02-10-2006). Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Hoeveel werknemers met een ID baan kende de zorggroep Suydenveldt vanaf 01-01-2003 en welke uitstroom vond er plaats vanuit de zorggroep Suydenveldt vanaf 01-01-2003;
2. Hoeveel van de betrokken ID werknemers hadden met de zorggroep Suydenveldt een dienstverband voor onbepaalde tijd per 01-01-2003?
3. Hoeveel banen zijn er uiteindelijke bij de zorggroep Suydenveldt regulier gemaakt (gewit)?
4. Wat is er met de werknemers gebeurd die hun baan niet regulier gemaakt zagen als gevolg van de afspraak met de zorggroep Suydenveldt?
5. Hoeveel subsidie is er per regulier gemaakte baan aan de zorggroep Suydenveldt verstrekt door en/of via de gemeente op het moment dat deze banen regulier gemaakt  werden?
6. Hoe was deze subsidie opgebouwd?
7. Welke voorwaarden werden er door de gemeente verbonden aan het verstrekken van deze subsidie?
8. Bent u het met ons eens dat de door de zorggroep Suydenveldt ontvangen subsidie aan de gemeente Emmen terug betaald zou moeten worden nu een groot deel van de hiermee regulier gemaakte banen minder dan 2 jaar na dato alweer verloren dreigen te gaan?
9. Gaat het College de zorggroep Suydenveldt verzoeken de subsidie terug te betalen en zo niet, kunt u ons aangegeven waarom niet?

Graag zien wij daarnaast van u een totaal overzicht tegemoet van het aantal gesubsidieerde banen die ‘gewit’ zijn.
Hierbij zouden wij tevens graag inzage willen hebben bij welke werkgevers dat heeft plaats gevonden, hoeveel subsidie er per werknemer/baan door de gemeente is vertrekt aan de betrokken werkgevers en op welke wijze deze subsidie was opgebouwd.
Ook willen wij graag van uw weten welke voorwaarden u heeft gesteld aan de ontvangers van de subsidie.
Tenslotte willen wij graag van u vernemen hoeveel van de regulier gemaakte banen thans nog steeds bestaan, dit aangegeven per werkgever.


In afwachting van uw beantwoording,


Met vriendelijke groet,

Ron Vos
Fractie Burgerbelangen Gemeente Emmen