Het aangekondigde ontslag van 31 personeelsleden bij de zorggroep Suydevelt heeft tot verontwaardiging geleid bij de fractie van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE).

Woordvoerder Ron Vos eist dat Suydevelt de verstrekte miljoenen euro's loonkostensubsidie terugbetaalt. In 2004 kwamen mensen met een zogeheten gesubsidieerde Instroom/Door-stroom-baan (I/D) in vaste dienst van zorggroep Suydevelt.

Die laatste ontving in ruil daarvoor een riante bruidsschat van het rijk. Vos: "Het lijkt mij niet meer dan redelijk dat bij een dergelijke subsidie afspraken worden gemaakt over de continuïteit van de werkgelegenheid. Nu die zo kort na het ondertekenen van het contract op de tocht staat, moet Emmen het belasting geld terugvorderen."

In een brief aan de directie van Suydevelt stelt BGE het 'onbegrijpelijk te vinden dat de betrokken werknemers reeds na drie jaar hun baan verliezen'. Bij Suydevelt is sinds 2005 een reorganisatie gaande die tot 2011 duurt. Voor het boventallige personeel geldt een sociaal plan.

Dat is echter niet van toepassing op de 31 voor-malige I/D'ers. Zij kunnen alleen rekenen op steun bij het zoeken naar een andere baan.

BGE is daarover verbaasd. Vos in zijn brief aan de zorg-groep Suydevelt: "Wij zouden graag van u vernemen op grond waarvan u meent deze werknemers anders te mogen behandelen dan het andere personeel dat mogelijk zijn baan verliest." (DvhN)