ImageBurgerbelangen Gemeente Emmen tegen realisatie van het Veenparkkanaal.

In de commissie wonen en ruimte heeft BGE duidelijk aangegeven dat ze geen voorstander is van het realiseren van het veenparkkanaal. Dit in tegenstelling tot wat daarover in een regionaal dagblad is gepubliceerd  waarmee weer een bewezen is dat je niet alles kunt geloven wat in een krant staat.

Met het naar voren halen en loskoppelen van het Veenparkkanaal wordt beoogd om de verstrekte subsidie van 1 miljoen euro veilig te stellen. Als niet de gehele vaarverbinding Erica- Ter Apel  gerealiseerd wordt dan is dit een reden om tegen dit voorstel te stemmen.

Het blijft een tracé met risico’s omdat het om aannames gaat en de fractie is van mening dat de kosten vele male hoger kunnen zijn. Er wordt uitgegaan van het aantrekken  meer toerisme en werkgelegenheid.

Het project zou meer mogelijkheden bieden om het park aantrekkelijker te maken.
Als het gaat om het aantrekken van toeristen dan zou  BGE willen voorstellen om er een Wildwaterbaan aan te leggen dit is vele malen aantrekkelijker voor toeristen en het is veel goedkoper.

Zoals reeds eerder aangegeven, Burgerbelangen Gemeente Emmen  is tegen dit voorstel om het Veenparkkanaal te realiseren.