Conflict om bouwplan Halm op kookpunt

Gemeente Emmen: Is gesprek met wethouder Brummel stiekem opgenomen

Bij de gemeente Emmen zijn ze ziedend op de burger  Wim Halm uit Emmer-Compascuum, die vooral bekendheid geniet als fractievoorzitter van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE). Er bestaat een ernstig vermoeden dat hij in december 2004 stiekem een geluidsband heeft laten meelopen, dan wel een dicta" foon heeft gebruikt tijdens een privé-onderhoud met WD-wethouder Harm Brummel (toerisme).

Dat gesprek in de ambtskamer van de wethouder ging over de bouw van vijf vakantie appartementen in de voormalige bedrijfsloods van Halm aan Kanaal B.

De schriftelijke weergave daarvan maakt, tot ergernis van de gemeente Emmen, nu onderdeel uit van het gerechtelijk dossier dat over deze kwestie is samengesteld. Binnenkort buigt de , bestuursrechter in Assen zich over het geschil, dat begon in 2000 en voor Halm doorslaggevend is geweest om zich op lokaal niveau politiek te manifesteren.
De gemeente toetste het bouwvoornemen en ondernemingsplan van Halm in eerste instantie tegen de achtergrond van toerisme en recreatie in Zuidoost Drenthe. Het kreeg m die zin ambtelijke steun.

 "Het voorliggende plan kan wat ons betreft voorzien in een behoefte en kan een welkome aanvulling betekenen van het bestaande verblijfsaanbod." Wel werd een kanttekening geplaatst. "Echter om met vijf verblijfseenheden een rendabele onderneming te creëren lijkt, ondanks de ambitie van bijgevoegd bedrijfsplan, niet haalbaar.

De verhuurprijs van 500 euro per week is redelijk, de geraamde bezettingsgraad lijkt aan de optimistische kant. Uiteraard heeft dit gevolgen voor het uiteindelijke, resultaat." Het college van burgemeester en wethouders weigerde echter op grond van ruimtelijke ordeningaspecten een vergunning te verstrekken. En, zo voegt Halm eraan toe, ook omdat het bedrijfsplan niet deugde. "Ik zou op die plek geen droog brood kunnen verdienen."

Uit het gewraakte verslag dat Halm maakte, blijkt dat Brummel het bedrijfsplan nimmer onder ogen heeft gehad. En dat vindt Halm, op z'n zachtst gezegd, merkwaardig voor een bestuurder die toerisme in zijn portefeuille heeft.

Van gewetensbezwaar over zijn eigen handelwijze blijkt Halm geen spat last te hebben. Hij ontkent niet dat hij het gesprek heeft opgenomen, maar wil het ook niet bevestigen. "Het kan zijn dat ik tijdens het gesprek met Brummel een opname heb gemaakt, maar het kan ook zijn dat ik het verslag daarna heb uitgeschreven; misschien heb ik wel een fotografisch geheugen. Het gaat mij er om dat de wethouder integer dient te zijn: in het openbaar en onder vier ogen."

 

• BRIEF RECHTBANK Over de in het geniep gemaakte opname heeft de gemeente Emmen in december vorig jaar een brief aan de rechtbank in Assen geschreven. Daarin staat: "Het verslag van het gesprek tussen wethouder Brummel en de heer Halm is tot stand gekomen op basis van, een bandopname waarvoor te voren geen toestemming is gevraagd en waarvan ook geen mededeling is gedaan. "Op de weergave van dit onderhoud gaat de gemeente niet in.