'In zijn opiniestuk van 6 januari maakt Gerard de Kleine het wel heel bont' 

Het Dagblad van het Noorden blijft in mijn ogen doorgaan met het kapot schrijven van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE). Ik vermoed dat het optreden in het televisie programma De leugen regeert de toch al niet te beste relatie tussen BGE en het Dagblad er niet beter op gemaakt heeft. In dat programma beschuldigde BGE onlangs de krant van partijdige journalistiek.In zijn opiniestuk van 6 januari maakt journalist Gerard de Kleine het wel heel bont. Daarin geeft hij aan wat hij vindt van de actie van BGE voorman Wim Halm, te weten het opnemen van een privé-gesprek met wethouder Harm Brummel. Dat hij deze actie van Halm afkeurt en becommentarieert, daar is op zich niets mis mee, het is immers een opiniestuk.

 
 Dat het Dagblad willens en wetens bezig is BGE kapot te schrijven blijkt vervolgens uit het feit dat De Kleine middenin zijn verhaal ineens citeert uit een e-mail van een voormalig lid van BGE. En dan ook nog eens over zaken die geen enkel raakvlak hebben met het eigenlijke onderwerp, te weten het stiekem opnemen van een privé-gesprek. BGE wordt in deze e-mail verweten een partij te zijn die mensen met een andere huidskleur, homoseksuelen en minima niet serieus neemt en zelfs schoffeert. Die beweringen nam De Kleine klakkeloos over.


Droevig dat een journalist zijn antipathie tegen BGE (of mensen uit deze partij?) op deze wijze meent te moeten etaleren. 
 
 
Of is hem wellicht door anderen ingefluisterd dat BGE zo vlak voor de verkiezingen een kopje kleiner gemaakt moet worden?
Schrijver dezes zal nooit lid zijn van een partij die mensen met een andere huidskleur, homoseksuele en minima niet serieus neemt of schoffeert. De dag dat dit de BGE partijlijn wordt, is de dag dat Vos uit deze partij stapt. In de achterliggende periode heeft BGE, in tegenstelling tot veel van de andere partijen, geprobeerd echt iets te betekenen voor mensen in een zwakke positie. Ik verwijs naar onze inzet op het gebied van minima, gehandicapten en werknemers met een ID en WIW baan.