Wim. Halm  heeft reeds eerdere pogingen gedaan om Stadsdichter te worden.

Op voorhand zeg ik erbij dat ik bereid ben om deze functie gratis op mij te nemen. Gelet op het feit dat de BGE fractie vanaf volgend jaar maart (2006! red.) aanzienlijk in omvang zal zijn toegenomen, waardoor het vele raadswerk wat beter verdeeld kan worden, heb ik daar ook wel wat tijd voor.  


Voorzitter,  het gedicht is getiteld:

 
’Onze Harry’

Harry heeft recent ontvouwd dat hij meer van mannen houdt.

Daarnaast ging de brutale liberaal ook nog een met het leiderschap aan de haal.

Warrie noemt hem nu  piraat omdat hij de leden in het geniep heeft omgepraat.

Tiens is  zo goed als door Harry heen gezonden.

Warrie  betoogt nog: dit is V-ies, V-uil, D-oortrapt en is vervolgens opgestapt.

Harry roept dan heel brutaal: nu wordt ik de eerste VVDer, dus generaal.

Onder mijn gezag potdonder gaat de VVD zo nodig aan interne strijd ten onder.


Wat is nou de moraal van dit gedicht?
Van begin tot eind is het onverdicht!


Geheugensteuntje (van de red.):

Harry Leutscher liet vooruitlopend op zijn beoogd wethouderschap alvast in de krant publiceren dat hij homo was, kennelijk om niet chantabel te zijn.

Hij schreef alle leden aan door misbruik van de ledenlijst van de VVD en werd lijsttrekker met 1 stem meer als Tiens Eerenstein.

Hij verloor echter de verkiezingen en kwam met Tiens Eerenstein in de oppositie en vertrok uit de politiek omdat zijn ambities in duigen vielen.

Warrie Nijenbrinks, voorzitter van de VVD-Emmen was het niet eens met de werkmethoden van Leutscher en was daarom al voor de verkiezingen vertrokken.

Tiens Eerenstein bleef als ex-wethouder in de raad zitten om te voorkomen dat Leutscher fractievoorzitter kon worden en zo was de interne strijd ten koste van de VVD (voorlopig) gestreden.