Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) dreigt nog voor de verkiezingen twee van haar zittende raadsleden kwijt te raken. De raadsleden Gerrit Jan Stoffers uit Weiteveen en Gerrit Mans uit Roswinkel eisen van het partijbestuur dat de vastgestelde kandidatenlijst ongeldig wordt verklaard. Volgens het duo is er niet volgens de statuten gewerkt. Komt het bestuur Stoffers en Mans niet tegemoet, dan gaat het tweetal tot de verkiezingen op persoonlijke titel verder. Wim Wientjes, voorzitter van BGE, laat weten niet op de eisen in te willen gaan.

Stoffers en Mans zijn ontevreden over de in hun ogen lage klassering op de kandidatenlijst. Stoffers staat op plek vijftien, Mans op plek zeven.
 

BGE laat naar buiten toe weten dat de partij meer kwaliteit wil bieden in de gemeenteraad. Stoffers zegt ook andere redenen gehoord te hebben waarom hij niet hoog op de kandidatenlijst is gezet. "Ik zou me het laatste halfjaar onwillig hebben opgesteld in de fractie. Ook heb ik te horen gekregen dat de huidige fractie bezetting met drie zelfstandig ondernemers niet ideaal is. Hierdoor zou onvoldoende tijd vrijgemaakt kunnen worden voor het raadswerk."

De BGE leden hebben in een besloten ledenvergadering nauwelijks wijzigingen aangebracht in de concept lijst. Stoffers en Mans weten dat de leden een besluit hebben genomen, maar zij wijzen op procedurele fouten die ge-, maakt zouden zijn. In de statuten van BGE zou staan dat een BGE lid niet tegelijkertijd aangesloten kan zijn bij een andere politieke beweging. Vast staat dat een van de mensen die zich bemoeide met de conceptlijst, een actief lid is van het CDA. Dat tijdens de bewuste ledenvergadering de statuten zijn gewijzigd, verandert volgens Mans niets aan de situatie. "Wat daarvoor gebeurd is, is onrechtmatig. Dus zou de hele procedure opnieuw moeten." Stoffers sluit zich hierbij aan.

Partijvoorzitter Wim Wientjes zegt dat beide raadsleden de kwestie rond de statuten louter aangrijpen om een hogere plek op de lijst te krijgen. Wientjes voelt er niets voor de lijst ter discussie te stellen.