Burger Belangen Gemeente Emmen (BGE) wil van het Emmer college van B&W meer informatie over de stand van zaken ten aanzien van de betaald voetbal reorganisatie. BGE heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Zo wil de partij onder meer weten of wethouder Jan Kuper nog steeds 100 % tevreden is over het verloop en de vooruitzichten met betrekking tot de reorganisatie en de financiële ontwikkelingen.

Verdere vragen BGE zijn:
sinds wanneer betaalt Stadion BV de onderhoudskosten/lasten voor het stadion? Hoeveel huurinkomsten heeft Stadion BV inmiddels ontvangen en hoeveel daarvan kwam van andere bronnen dan de Voetbal BV? Zijn er ook andere vormen van inkomsten die het stadion BV ten goede komen. Hoeveel inkomsten/uitgaven zijn er in verband met de ontwikkeling van het omliggende terrein en is het geheel van resultaten van dien aard dat er geen overschrijding van de jaarlijkse 120.000,- euro ten laste van de gemeente is of te verwachten is? BGE vraagt ook waarom het niet op de hoogte wordt gehouden van de inhoud van de kwartaalrapporten. Ook wil de partij weten wanneer de geheimhouding wordt opgeheven op de oude BVO Emmen kwartaalrapporten.