Raar volkje eigenlijk die zittende politici. Schijnbaar altijd uit op eigen voordeel. Altijd bezig, altijd breeduit praten over onderwerpen die ze zogenaamd belangrijk vinden. Voor de burger menen ze dan. Echter signalen afgeven naar hun politieke vrienden in Den Haag, dat  moet wel heel voorzichtig en eigenlijk alleen als het over eigen belangen gaat. Alleen dan, wanneer het een verbetering in eigen bestaan oplevert. 

Voor de burger? Nou nee dat maar niet, die moeten maar een andere weg kiezen. Wel een signaal naar Den Haag om duidelijk te maken dat het afgelopen moet zijn met het grote gegraai, als het geen problemen oplevert. Zoals over de salarissen van directeuren van Essent, Eneco en Nuon. Dat kan wel ter discussie gesteld worden. Daarmee kun je de kiezers tonen dat je toch iets probeert te doen, dat je toch betrokken bent. 

Wel een signaal om te voorkomen, dat bij sluiting van een kerncentrale, we vooral niet moeten gaan meebetalen aan een mogelijke schade claim. Pak je zowel milieu als de centen.

Maar geen signaal naar Den Haag over een schuldhulpverlening die onder druk staat.

Geen signaal dat de WVG onderdruk staat. Geen signaal dat met de huidige wetgeving Werk en Bijstand en de komende wetgeving Maatschappelijke Ondersteuning, de zaak voor minima en mensen met een functie beperking mogelijk veel verslechterd. Nee dat  maar niet. 

Als er al een politicus opstaat die er werkelijk iets aan wil doen, dan wordt hij daarvoor in een één –tweetje tussen zijn fractie voorzitter en een niet geheel de waarheid sprekende wethouder afgeserveerd. Gelukkig laat hij zich niet buitenspel zetten en vormt een eigen fractie, Groep Vos.

Maar als hij dan zijn collega raadsleden verzoekt met een motie een signaal af te geven naar Den Haag over een ander financieel probleem, geeft de raad weer niet thuis. Vos maakte met een motie de raad duidelijk dat er een groot verschil bestaat in behandeling van overheidsfunctionarissen, ambtenaren en andere werknemers.

De eerste groep, overheidsdienaren, valt terug op wachtgeld bij ontslag en de tweede groep, alle andere werknemers, valt meestal terug op een werkloosheidsuitkering en soms op een bijstandsuitkering. Het verschil tussen die twee groepen kan in de tonnen lopen, in het voordeel dan van de overheidsdienaren.  

Politici van de gevestigde politieke partijen, PvdA, CDA, VVD, Groenlinks, D66 zullen tegen zo een signaal zijn. Ze zien de bui al hangen. Al hun politieke vriendjes en carrière politici zouden op termijn in moeten leveren. Als je zelf nog een politieke toekomst ziet natuurlijk ook.

Voor oud-politici blijkt het nu al moeilijk genoeg het hoofd boven water te houden wanneer ze stoppen met hun politieke loopbaan. Ze moeten terugvallen op banen als burgemeester, maar in voorkomend geval natuurlijk wel even je wachtgeld zeker stellen (Rijpstra, Tynaarlo).  

Of op commissariaten, aangereikt door voorzitters van raden van commissarissen die je wel hebt uit gemaakt voor graaiers, maar och wordt jezelf toch ook graaier (Kok). Of je moet uit geldnood voorzitter worden van een Regeringscommissie voor een slordige 70.000, - Euro (Rosemüller). Zelfs als Commissaris van de Koningin moet je al bijklussen (Alders).  Nee een signaal van de gemeenteraad uit Emmen zou een verkeerd signaal zijn. Je kunt je beter verschuilen achter de wet zoals burgemeester Bijl doet, hij kan het per slot van rekening ook niet helpen, toch?  De wet hé. Maar wanneer je niet bereid zou zijn een signaal af te geven dat een wet niet deugt, waar blijf je dan. Hadden we in het verleden ons allemaal zo opgesteld, dan werden er nu mensen nog gebrandmerkt en uit Emmen verbannen omdat ze kritiek hadden op het bestuur. Valse munters zouden in Emmen nog in olie gekookt worden.  

Nee rustig doorgaan. Niets aan doen. Straks ook zonder tegengeluid rustig instemmen met salarisverhogingen van 30% voor ministers, verhoging vergoeding tweede kamerleden, verhoging van de vergoedingen van de Statenleden met een 90% en dan natuurlijk nog de mogelijke eigen verhoging van de vergoeding voor raadsleden. Het graaien begint in eigen tuin.  

Ik vind persoonlijk elke vorm van graaien verwerpelijk. Graaien uit potten gemeenschapsgeld is voor mij onbestaanbaar met behoorlijk bestuur. Als we ons wel druk willen maken over het oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgeld door burgers,  maar ons niet willen verdiepen in het door Vos gesignaleerde oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgeld door diegenen die er over beschikken, dan zit onze maatschappij verkeerd in elkaar.

Voor mij schuurt dat oneigenlijke gebruik door overheidsdienaren, hoewel het wettelijk misschien goed in elkaar steekt, langs  misbruik?,  langs frauduleus handelen?,  langs niet behoren?  Het steekt in elk geval schril af bij allerlei beperkingen die aan bepaalde groepen in onze samenleving worden opgelegd, door diezelfde dienaren van de overheid.   

Overheidsdienaren behoren onder dezelfde richtlijnen te vallen als normale werknemers. Overheidsdienaren behoren geen uitzonderingspositie te krijgen. Zeker geen voorkeursbehandelingen. Het moet uit zijn met het bevoordelen, met gemeenschapsgeld, van bepaalde categorieën. Emmen  had zich via een uitspraak van de gemeenteraad kunnen inspannen om duidelijk te maken dat besteding van gemeenschapsgeld een serieuze zaak is.

Dat oneigenlijk gebruik niet kan en dat de wetgeving in die zin aangepast behoort te worden.  Vos heeft met zijn brief aan premier Balkenende gedaan wat de gemeenteraad had behoren te doen. Zijn zorg uitgesproken over een wettelijk geregelde ongelijke behandeling van werknemers in Nederland. De dociele Emmer gemeenteraad had andere prioriteiten, eigen belang waarschijnlijk.


Gelijke monniken gelijke kappen voor alle werknemers, overheid of anders