Lijst trekker Wim Halm van Burger Belangen Gemeente Emmen (BGE) is meester in het campagnevoeren. Steeds weer weet Halm met zijn gevolg de kiezer op een andere manier te prikkelen. Maandagmiddag greep Halm verkleed als arts en omringd door verpleegsters, de Rosenmontag in Barger-Compascuum aan om de kiezer te benaderen.
 
Wim Halm (53) hoeft er weinig voor te doen om zijn politieke collega's het bloed onder de nagels vandaan te halen. Tijdens eerder gehouden debatten meldde hij uit te gaan van vijftien zetels. In zijn hart is hij blij met vijf. "Wij zijn niet de meest geliefde partij bij onze politieke tegenstanders. Dat zijn niet alleen de collegepartijen, ook persmuskieten mogen me graag afschilderen als een pias. Ik hoef er bijna niets voor te doen om ze uit de tent te lokken. Gewone straattaal en straatargumenten in de raad gebruiken levert me een gesloten front van fatsoensrakkers op die me wel even onder de gordel zullen treffen. BGE is dan ook geen doorsnee partij en ontstaan als tegenpartij. De lijst is wel uitgebreid met mensen die ook het ambtelijke jargon beheersen als het moet.

We blijven ook de komende 4 jaar continu de misstanden op onze manier aan de kaak stellen. Het is de kiezer die op 7 maart beslist of ze vinden dat wij daarmee door moeten gaan." Al ruim een maand voert Halm en zijn alsmaar groeiende achterban campagne. Zijn eigen bedrijf heeft hij voor even in de wacht gezet. Terugkijkend erkent de 'druktemaker' dat het begin moeilijk is geweest. "Je moet als nieuweling wennen aan het politieke klimaat. We staan positiever in de politiek dan de negatieve reacties van onze tegenstanders doen geloven.

Ik zit er niet voor eigen belang, zoals vaak wordt gezegd. Een bouwvergunning zal ik met deze aanpak nooit krijgen, hoewel ik steeds in het gelijk gesteld ben door de rechter. We hebben als partij ook wel het nodige bereikt. De gemeente is dankzij ons aangesloten bij de Nationale Ombudsman en we blijven als enige vragen om alert te zijn ten aanzien van de gemeentelijke rol bij de FC Emmen. Wij hebben de geheimhouding opgeheven gekregen, al krijgen we de cijfers nu niet meer voor de verkiezingen. Ook heeft BGE er voor gezorgd dat de gemeentelijke commissie voor de bezwaarschriften, nu onafhankelijk is en we hebben het functioneren van de Welstandscommissie aan de kaak gesteld. Die bestond uit slecht één persoon. Collegepartijen PvdA, CDA en WD wisten dat, maar ondernamen er niets tegen."

Voor de komende vier jaar hoopt Wim Halm dat het fietspad langs Kanaal A in zijn woonplaats Emmer Compascuum eindelijk eens wordt opgeknapt. "Dat fietspad is levensgevaarlijk. De gemeente weet het, maar daar blijft het bij. Ook de woningbouw in de gemeente Emmen blijft ver achter. Dan kan een wethouder óns wel verwijten maken, maar niet wij, maar hij is mede verantwoordelijk voor het falende woningbouw beleid in de gemeente.

Daar ligt de oorzaak dat Emmen qua inwonertal niet groeit. Het moet ook afgelopen zijn met de gezochte planologische argumenten om bouwplannen van particulieren af ie wijzen. Lidmaatschap van BGE is ook al geen pré om snel te mogen bouwen. Dat blijkt steeds tot een afwijzing of op de lange baan schuiven te leiden."

Wim Halm 2006