Als BGE het voor het zeggen krijgt, krijgt Emmen een kleiner en goedkoper gemeentebestuur, worden voorzieningen in stand gehouden en komt er meer geld beschikbaar voor wegen- en groenonderhoud. 
 
Landelijke partijen zijn met handen en voeten aan het landelijke partijbeleid gebonden. Het is daarom van groot belang dat mensen bij de lokale verkiezingen op lokale partijen zoals BGE stemmen. Dat is de mening van Wim Halm, lijsttrekker van BGE.

"Leefbaarheid is een belangrijk thema voor BGE. Voor ons gaat dat over hoe leuk het is om in een bepaalde buurt te wonen, of je in je eigen omgeving goed met elkaar omgaat. En hoe meer er in een dorp te doen is, hoe beter. Daarom willen we buurthuizen, sportcomplexen en zwembaden in de hele gemeente in stand houden. Het zijn vaak ontmoetingspunten voor veel mensen en dragen zo ook bij aan de sociale samenhang. De beloftes van de PVDA, CDA en WD om meer te doen voor de buitendorpen, zijn ze na de verkiezingen weer vergeten."

Duitsland

"Voor de leefbaarheid in de dorpen is het van groot belang dat er meer gebouwd kan worden als daar behoefte aan is. Dan zullen ook minder mensen wegtrekken, zoals je nu ziet gebeuren: jongeren gaan naar Duitsland omdat ze daar voor een redelijk bedrag op eigen grond kunnen bouwen. Veel van de nieuwbouw in Emmen gebeurt door projectontwikkelaars. Gewone burgers krijgen daar geen kavels voor. Wij zijn voor minder regels, waardoor particulieren meer mogelijkheden krijgen."

Wethouders

Op het verkiezingsprogramma van BGE staat ook de wens voor een goedkoper gemeentebestuur. Halm: "De afgelopen jaren zijn de bestuurslasten in verhouding tot de groei van. het aantal inwoners veel te sterk toegenomen. We hebben zeven wethouders, op 100.000 inwoners. Een gemeente als Eindhoven, met 200.000 inwoners, doet het met vier! Als er drie wethouders weggaan, kun je heel wat sportvoorzieningen binnen onze gemeente realiseren."

Steuntje in de rug

BGE maakt zich zorgen over die mensen die in deze samenleving, steeds moeilijker mee kunnen komen, zoals chronisch zieken, gehandicapten en mensen die langdurig aan de kant staan. Halm: "Wij willen deze mensen steunen waar we dat redelijkerwijs kunnen. Ik denk bijvoorbeeld aan het opnieuw invoeren van de eindejaarsuitkering. Dat is een belangrijk steuntje in de rug voor mensen die langdurig van een minimum moeten leven."
   

Wim Halm 2006