Geen vriendjespolitiek in de gemeente Emmen?
Wie dit durft te beweren,
Moet nog veel leren.
Ga maar eens met een ambtenaar praten,
Hij zal er later veel van weg laten.
Hij heeft dat niet gezegd,
Al word dat met getuigen weerlegd.
Als hij dan niets meer kan verhalen,
Dan kan hij er altijd de politie nog bij halen.
Zo laat hij zien zijn macht,
Ik vraag mij alleen af of hij als laatst lacht.


Ook vriendjespolitiek? 

Foei piet sprak Sint met een glimlach wat heb je nu gedaan.
Ik dacht dat Sint alleen cadeaus uitdeelt.
Maar ik hoor vreemde BERICHTEN.
Dat een ambtenaar een woning wil STICHTEN.
Na veel DUBBEN, wordt het een kavel aan de STRUBBEN.
Hij koopt een kavel voor veel CENTEN.
Maar als cadeau een kelder en met vloeren en natuurlijk de FUNDAMENTEN.
En voor dat de bouw begint vraagt hij aan piet, hoe krijg ik voor weinig POEN.
EEN grote kavel in mijn schoen.
Heb je vrienden bij bouw en woning TOEZICHT, dan is de oplossing snel in ZICHT.
Foei piet, wat is er aan de HAND, 321 METER staat in de KRANT.
Voor weinig POEN moet je dat DOEN, en de gemeente noemt het SNIPPERGROEN.
Piet, nu zie ik in de Gemeentelijke BERICHTEN alweer een ambtenaar die een woning mag STICHTEN.
In de annonce staat noch adres, noch kavel nummer komt er in voor.
‘hoe is dat mogelijk piet?
Of zijn het weer je vrienden van BWT, met fluisteren OOR.
De wethouder had toch gezegd dit aan haar ambtenaar te verbieden, of te minste te houden aan wat de
burgers (niet) mogen (niet) zelf te doen, en alle schijn te vermijden van ambtelijk BEVOORDELEN.
Dus Piet, ook al gun je iedereen het beste eerlijk zullen we alles DELEN.
Een Gemeente annonce hoort te bevatten.
Wat met open vizier kan worden GEZEGD.
En een burger niet is ONTZEGD.
Cultuur omslag in de Gemeente Emmen.
De burgers moeten het nog ERKENNEN.

VELE GROETEN SINT