Door ontslagen bij Buurtsupport zijn Digitale trapveldjes in gevaar!


Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) breekt een lans voor de 7 met ontslag bedreigde medewerkers digitale trapveldjes.

 

BGE heeft de collega fracties in de Emmer Gemeenteraad verzocht om steun te verlenen aan het op korte termijn voorkomen van gedwongen ontslag van de medewerkers in dienst bij de Stichting Buurtsupport, afdeling digitale trapveldjes.

 

Betrokken medewerkers hebben een gesubsidieerde baan (de vroegere Melkert banen) en geven in die hoedanigheid computerlessen aan tal van verschillende doelgroepen.  BGE wil het college van B&W verzoeken om het mogelijk te maken dat de betrokken medewerkers in ieder geval tot eind dit jaar in dienst kunnen blijven bij de Stichting. De Stichting Buurtsupport heeft als werkgever ontslag aangevraagd in verband met economische redenen. De Stichting beschikt zelf niet over voldoende geld om de mensen in dienst te kunnen houden.

  

BGE stelt voor om via de voorziening Melkert 1 het geld dat nodig is om de dienstverbanden tot eind dit jaar voort te zetten aan de Stichting te verstrekken (het gaat hier immers om geld dat bedoeld is voor gesubsidieerde arbeid).

 

Verder wil BGE in de evaluatie gesubsidieerde arbeid met de overige fracties in de Emmer Raad bekijken wat nog gedaan kan worden voor de werknemers die mogelijk ook hun baan dreigen te verliezen als gevolg van het ingezette gemeentelijke beleid op het gebied van de gesubsidieerde arbeid.