"Noorder Dierenpark" in handen van gemeente?
 

Waarom koopt gemeente grond van dierenpark niet?

BGE en de Groep Vos vragen zich af waarom de gemeente de grond van het dierenpark niet nu al koopt in plaats van te kiezen voor de constructie van ‘doorlenen’, waarbij de gemeente vervolgens het recht van eerste koop verwerft. 

Vos; "ik kan mij voorstellen dat er burgers zijn die ook wel geïnteresseerd zijn in een lening via de gemeente tegen het lage rentetarief waartegen de gemeente kan lenen"

Halm; "bedenk daarbij dat er vast nog wel meer bedrijven zijn die interesse hebben in een via de gemeente lopende lening omdat het te betalen rentetarief zo aantrekkelijk is’. Kortom in hoeverre begeven we ons hiermee niet op een hellend vlak, aldus BGE en GV".
 
Vos; "gelet op de mededelingen van de wethouder vragen wij ons af of de gemeente er niet goed aan zou doen om de grond waarop het park in het centrum is gevestigd te kopen waarbij het dierenpark vervolgens een huur aan de gemeente betaald waarmee de gemeente uit de kosten is".
 

Halm; "de gemeente is daarmee meteen eigenaar van de grond, het park krijgt de nodige middelen om haar toekomst verder gestalte te geven en de gemeente ontvangt een huurprijs waarmee de hele operatie kostenneutraal verloopt. Bijkomend voordeel is dat de grond in het centrum naar alle waarschijnlijkheid zeker niet minder waard zal worden".

BGE en GV zijn van opvatting dat het dierenpark van groot belang is voor de Emmer Gemeenschap en dat we er dus baat bij hebben dat  dit park verder kan werken aan het vorm geven van haar toekomst.

Halm; ‘hier gaat het echt om een voor de gemeente Emmen gezichtsbepalende activiteit, hier kan niemand in de Raad omheen.

Wim Halm. Fractievoorzitter BGE, Mob. 06 - 22228167 
Ron Vos, Fractievoorzitter Groep Vos, Mob. 06 - 51256097