Burgerbelangen Gemeente Emmen heeft tijdens de afgelopen verkiezingen een prestatie van formaat geleverd.


Daar waar D’66, de VVD, het CDA, GroenLinks,  de ChristenUnie en de lokalen in meer of mindere mate hebben ingeleverd wist BGE haar positie in de Emmer Gemeenteraad te versterken. Laten we eens goed naar de omstandigheden kijken die van grote betekenis zijn geweest op de uitkomsten van de verkiezingen in het algemeen en die van BGE in het bijzonder:

Alle partijen hebben ‘geleden’ onder het Wouter Bos effect. Het gepruts van VVD, CDA en D’66 in Den Haag heeft de kiezer massaal in de armen van Wouter Bos en de zijnen gedreven. Ook de SP wist hier overigens aardig van mee te profiteren.


De kiezer heeft met de massale steun aan de PvdA en in mindere mate de SP tot uitdrukking willen brengen dat ze de buik meer dan vol hebben van Balkenende en de zijnen. Deze signaalfunctie heeft BGE 1 a 2 zetels in de Emmer Raad gekost;


De lokalen hebben een behoorlijk pak voor de broek gehad. In tal van gemeenten hebben ze zetels moeten inleveren dan wel zijn ze hun plaats in de Raad kwijt geraakt. In Emmen verdwenen de partijen van Van Rossum (Leefbaar Emmen) en Van Wijk (ONE) volkomen terecht van het politieke toneel (brandhout van de eerste orde), kon de partij van Mans en de zijnen geen deuk in een pakje boter trappen en werd het HEB van Kasteleijn en De Partij van het Noorden van Kruize te verstaan gegeven dat ze beter wat anders kunnen gaan doen. Ruimt lekker op zal ik maar zeggen.


De grote schoonmaak onder de lokale prutsers heeft geen vat weten te krijgen op Burgerbelangen Gemeente Emmen. Terecht niet omdat BGE de enige partij is die zich, op tal van fronten,  daadwerkelijk heeft weten te onderscheiden van alle andere partijen. Dat geeft hoop voor de toekomst;


ImageDe rol van lokale pers.

Ook zij hebben flink hun best gedaan om de kiezer ervan te overtuigen dat er vooral geen steun gegeven moest worden aan BGE. In de weken voorafgaand aan de verkiezingen is er geen partij in de Gemeente Emmen aan te wijzen die zo is afgezeken door de opportunisten van de lokale pers als BGE. Gelet op de invloed die deze opportunisten over het algemeen kan worden toegedicht mag het een klein wonder worden genoemd dat BGE er 50% in zetelaantal op vooruit is gegaan. 


 ImageAfsluitend;
 
BGE is dankzij de inzet van velen en de steun die dat gelukkig toch heeft opgeleverd de komende 4 jaar met 3 zetels vertegenwoordigd in de Emmer Gemeenteraad. En dat is, gelet op de hierboven aangehaalde omstandigheden, met recht een prestatie van formaat te noemen.


ImageRon Vos  Oud raadslid BGE