In de rubriek “Achtergrond’ van dinsdag 8 mei bericht verslaggever Jan Willem Horstman van het Dagblad van het Noorden dat de Emmer fracties een ‘janboel van de boekhouding’ maken. Vervolgens gaat Horstman in op de verschillende partijen. 

Als het gaat om BGE schrijft Horstman dat ‘de saldi van de bankafschriften niet leesbaar zijn’.

BGE vindt deze vorm van verslaggeving bedenkelijk en tendentieus. Bij een rubriek genaamd ‘Achtergrond’ zou het op z’n minst fatsoenlijk zijn geweest wanneer Horstman BGE gevraagd zou hebben waarom het begin en het eind saldo van de betreffende rekening door BGE ‘niet leesbaar’ zijn gemaakt.

Het antwoord op deze vraag lijkt ons zeer van belang als het gaat om de wijze waarop er vervolgens wordt bericht over de verantwoording die fracties afleggen als het gaat om de uitgaven ten laste van de fractievergoedingen.

BGE heeft ten aanzien van de door haar ontvangen fractievergoeding gespecificeerd met bonnen / rekeningen aangegeven waar het geld aan uitgegeven is. Dat is tenslotte waar het om gaat. Er wordt een bepaald bedrag ontvangen ten behoeve van het doen van uitgaven, middels verantwoording moet worden onderbouwd waar het geld aan uitgegeven is.

Dat is precies wat BGE gedaan heeft!
Dat het geld is binnen gekomen op een rekening waarvan BGE van mening is dat het niemand aangaat wat begin en eindsaldo van deze rekening zijn is aan BGE zelf. Door te schrijven dat bij BGE de saldi van de bankafschriften niet leesbaar zijn wordt op z’n minst de indruk gewekt dat er tal van bankafschriften zijn waarvan de saldi niet leesbaar zijn.

Zoals gezegd geldt dit alleen voor het begin en eindsaldo van de bankrekening waarop de fractievergoeding is binnengekomen. Horstman kon het blijkbaar weer niet laten om BGE in een bepaald daglicht te zetten.
"BGE heeft transparantie hoog in het vaandel staan en daarom liggen
alle stukken bij de penningmeester voor een ieder ter inzage."
 

Fractie BGE 10-05-2007