BEDANKT!!!

HET BESTUUR VAN BGE, DE KANDIDAAT RAADSLEDEN, DE RAADSLEDEN WILLEN LANGS DEZE WEG EEN IEDER BEDANKEN DIE OP ZIJN OF HAAR WIJZE HEEFT BIJGEDRAGEN AAN HET VERSTERKEN VAN DE POSITIE VAN BURGERBELANGEN GEMEENTE EMMEN IN DE NIEUWE GEMEENTERAAD.

WE GAAN NIET VERBLOEMEN DAT WE GEHOOPT EN GEREKEND HADDEN OP EEN GROTERE WINST BIJ DE AFGELOPEN VERKIEZINGEN. DAT HEEFT, GELET OP TAL VAN OMSTANDIGHEDEN DIE DAAR EEN GROTE ROL IN HEBBEN GESPEELD,  HELAAS NIET ZO MOGEN ZIJN.


TOCH IS ER DOOR ALLE MENSEN DIE HEBBEN BIJGEDRAGEN AAN DE CAMPAGNE VAN BGE EEN PRESTATIE VAN FORMAAT GELEVERD.

DE KIEZERS DIE ONS GESTEUND HEBBEN DANKEN WE VOOR HET VERTROUWEN. WE ZULLEN DE KOMENDE 4 JAREN ONZE STINKENDE BEST DOEN!