ImageBGE MET STOMHEID GESLAGEN 

Op 10 mei 2004 zei wethouder Kuper dat wat betreft de cijfers alle openheid betracht zal worden. BGE  noemde de openheid van wethouder Kuper toen een wassen neus. Elk kwartaal zouden actuele cijfers overlegd worden.

Vanaf dat moment heeft BGE voortdurend gevraagd om de cijfers. Dan waren ze er niet of wel, maar ze moesten nog bestudeerd worden . Vervolgens ontbrak het aan menskracht en werden prioriteiten elders gelegd.

  

Kortom van de toegezegde openheid is geen moer terecht gekomen.

En nu plotseling via de media een wethouder die het kind al bijna op eigen benen ziet staan en zelf klaarblijkelijk al blij is met een tekort, dat in werkelijkheid veel groter is dan nu wordt voorgespiegeld.

Opnieuw een vorm van creatief boekhouden waar we als samenleving niets mee op schieten. Met het vooruitschuiven van verplichtingen zijn al meerdere organisaties vies op de koffie gekomen.
 

Wat BGE het meest steekt is de nonchalante wijze waarop deze wethouder, die meerdere malen te kennen heeft gegeven dat BGE terecht om de cijfers vraagt, het nu (opnieuw) presteert om breeduit in de pers te treden zonder dat de raad is ingelicht.
 

In het Haagse een doodzonde, in het Emmense zo langzamerhand van Kupers zijde een gewoonte. Aan deze gewoonte wil BGE zo snel mogelijk een einde maken. Voordat de media ingelicht worden dient eerst de raad in kennis gesteld te worden van de feiten.
 

Nu staat de raad met de mond vol tanden omdat we de cijfers niet hebben en volkomen voorbij gegaan wordt aan afspraken in commissie en raad gemaakt.


BGE vindt dat een onverteerbare zaak zal het college om nadere uitleg vragen en wenst in ieder geval een herhaling te voorkomen van een in onze ogen  politiek zware zonde.    

 

 

Fractie BGE

W.Halm

D.Douwstra

R.v/d Weide