Het stadstheater. 

Voorzitter, aanwezigen, zo kijkt BGE aan tegen de gang van zake omtrent het onderwerp nieuwbouw stadstheater, Het begon al met de vorige wethouder de heer Klaver.BGE was nieuw in de raad en wij vroegen ons verbaast af wanneer de beslissing voor de nieuwbouw dan was aangenomen.Geen antwoord, niet van de raad, niet van de wethouder. Dus toen al, wil men wel een nieuw theater of wil men geen nieuw theater.Onduidelijkheid alom. 

Ook nu dwalen de coalitiepartijen weer in hun mening.

 Wat te doen.Het voorstel van nu is om de Muzeval in uitgeklede vorm 5 jaar te laten aanmodderen en daarna weer eens te bekijken wat er dan de mogelijkheden zijn. Voorzitter, dit houdt in dat Emmen, met een groot stedenbeleid waar je u tegen zegt, het minimaal 7 jaar moet doen met een gebouw dat door alle insiders nu bestempeld wordt als een soort bouwval. En het gebouw is nog eens een gevaar voor de bezoekers ook.
En ook al worden nu alle overtollige werknemers bij voorstellingen ingezet als extra brandwacht, toch vind BGE deze situatie onaanvaardbaar.

 Hierbij doen wij dan ook een beroep op de burgemeester om zo spoedig mogelijk een eind te maken aan deze in onze ogen ontoelaatbare en bovenal gevaarlijke gang van zake. De brandweer heeft de Muzeval in zijn huidige staat afgekeurd voor gebruik.Dit lost men niet op door het plaatsen van extra mensen op vitale punten.Wij van BGE gaan uit van het gezegde, voorkomen is beter dan genezen.  Tot zover de huidige situatie voorzitter, maar hoe nu verder. Dit is voor BGE niet zo moeilijk mijnheer de voorzitter.
Men kan de notulen er op nalezen, dit voor de pers.

 BGE heeft als enige partij steeds vastgehouden aan haar vanaf het begin ingenomen standpunt. Achteraf bekeken is dit het enige juiste standpunt gebleken.
Maar veel verwijten en afkeuringen waren toen ons deel.

 Door deze verwijten en afkeuringen ging binnen BGE het gezegde de ronde doen van, zijn wij nou zo slim of zijn zij nou zo dom. 
En terecht, want was er met ons voorstel iets gedaan, voorzitter, dan hoefden wij nu niet te spreken over een uitgeklede Muzeval, achterstallig onderhoudt en afbrokkelende wegen.

 Dan was er verantwoord met het beschikbare geld omgegaan. Maar nee voorzitter zoniet door de huidige collegepartijen VVD,PvdA en het CDA.Men ging voort met luchtfietsererij over een stadstheater en weigerde geld uit te geven voor bijvoorbeeld onderhoud van gebouwen en het opknappen van wegen. 
De huidige toestand omtrent het theater komt volledig op het conto van deze coalitie.


Zoals BGE ook in de begroting al aangaf is door het college aardig aan potverteren gedaan.


Het laten verdwijnen van vele miljoen is geen sinecure.

 Ook tijdens de begroting is er op deze door BGE gedane uitspraak geen weerwoord gekomen van het college. Mensen, u begrijpt dat BGE niet tevreden is met de nu ontstane situatie.Het betreft niet alleen het theater, maar ook voor CQ moet een oplossing komen. Met een uitgeklede muzeval neemt BGE geen genoegen.Er is jarenlang bespaard op het onderhoud, zowel bij het theater als bij CQ.Dat dit geld er niet meer is, is voor BGE weer een bevestiging van potverteren. 
BGE vind dan ook dat de gemeente Emmen een verplichting heeft naar haar burgers toe.

 Wij houden vast aan onze mening om de Muzeval te verbouwen tot weer een volwaardig theater. Niet meer, maar beslist niet minder. Dan is de cultuur in Emmen weer voor 15 tot 20 jaar gewaarborgd.Ook het voorstel van CQ moet het college opvolgen. Dit houdt in het opknappen en verbouwen van de huidige gebouwen en ook hier kan men weer verder. B &W en collegepartijen, wie het kleine niet eert is het grote niet weert.  
De huidige situatie rond het stadstheater en CQ is te wijten aan het niet handelen van dit college.

 Om deze reden is een voormalige collega van B&W het vertrouwen in zijn handelen en optreden kwijtgeraakt, en bleef er voor hem niets anders over dan te vertrekken. BGE gaat hier uit van,  gelijke monniken, gelijke kappen.Mochten zij die verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie, aan deze suggestie geen invulling geven dan draagt BGE dit college op de huidige situatie voortvarend aan te pakken en de Muzeval te herstellen in een volwaardig theater. Ook de situatie bij CQ moet zo spoedig mogelijk opgelost worden. Waar het geld weg moet komen is voor BGE een gegeven.Nogmaals, door het niet handelen van dit college in betere tijden, ondanks de waarschuwingen en voorstellen van BGE, zijn wij in deze situatie beland. Het college draagt hier haar eigen verantwoording.Een tip van BGE, bellen met de provincie. Hoe dan ook, het college en de collegepartijen hebben gefaald.Nu zorgen ze er maar voor dat het weer goed komt met het theater.