In de toekomst is het de bedoeling dat Europa slagvaardiger en democratischer wordt door aanpassingen in het dagelijks bestuur.

Democratisering is normalitair een groot goed maar ik twijfel of wij als Nederland er wel zo mee opschieten, helemaal nu de toch al verminderde soevereiniteit van Nederland hierdoor drastisch ingeperkt gaat worden door de Europese grondwet. 

Mijn eerste twijfel is of de democratisering wel zo wenselijk is. In een Europa van honderden miljoenen mensen tellen onze 12 miljoen kiesgerechtigden niet echt mee. Op dit moment echter hebben wij gelukkig ons, ondemocratische, vetorecht nog waarmee we onwelvallige plannen tegen kunnen houden. Straks niet meer!

De Europese bevolking is zeer verdeeld op veel punten en verregaandere integratie lost dit absoluut niet op.  Ten tweede moeten wij ons de vraag stellen wat wij nu daadwerkelijk willen met de Unie. Willen wij onder het mom van 1 volk, 1 rijk, 1 Europees parlement het land Europa gaan vormen of dient de EU een unie van vrije staten te zijn? Mijn keus is het laatste. De EU is een overbodig en geldverslindend vehikel geworden dat alleen bezig is met de eigen macht te consolideren en uit te breiden.

Het feit dat de EU bepaalt dat wij 16-jarigen met scooters op de snelweg dienen toe te laten sterkt mij geheel in deze bewering. De landen van de Unie moeten vooral hun eigen boontjes doppen en de EU dient slechts een vrijhandelszone te zijn.  Ten derde denk ik niet dat de Grondwet enig nut heeft. De meeste artikelen zijn zo vaag en multi-interpretabel dat er nog alle kanten mee opgegaan kan worden en ten tweede zijn de meeste punten die genoemd zijn al geregeld in onze eigen grondwet en in verdragen als dat van geneve. Ook bekruipt mij het enge gevoel dat wij met deze grondwet geannexeerd zullen worden door de nieuwe mogendheid EU. 

Gelukkig krijgen wij bij de eerstkomende Europese verkiezingen in juni 2004 de kans ons via, een niet bindend, referendum uit te spreken over de Europese Grondwet. Mijn advies is om het met een duidelijk NEE te verwerpen! Nick Aldenkamp