Emmen erop of kopje onder.  

 Enige tijd geleden keek ik met een paar collega’s naar een documentaire op de televisie, het programma ging over de watervallen van Niagara.  De meeste collega’s reageerden heel positief: wat een wonder het houd maar niet op met al dat water, maar ik dacht niet aan water, maar aan het  bestuur van onze gemeente en de financiën. De te korten hopen zich op, ondanks een wat betere uitkomst van 2004.     

Gemeente Emmen in de financiële problemen. Is dat nu “eigen schuld dikke bult” Nou eigenlijk wel een beetje. Zeker als je zo naar het bestuur van deze gemeente kijkt dan val je van de ene verbazing in de andere.  ten eerste Wethouders die af en toe langs de waarheid zeilen, een gemeenteraad die zich in meerderheid alles laat welgevallen, omdat er geen andere oppositie is dan dat van kleine partijen. 

Een ambtenaren apparaat dat denkt zich van alles te kunnen veroorloven. Bijv,   boetes laten betalen door de gemeente. De goede ambtenaren overigens niet, die nemen vaak wel afstand.  Een bestuur dat zich voornamelijk op het kerndorp Emmen richt. Een bestuur, dat aansluiting zoekt bij grote steden via het zogenaamde “GROTE STEDEN” een  beleid van de rijksoverheid. Emmen met een te grote broek aan. 

Emmen wil een GROTE STAD zijn, maar is niet in staat om de problemen van een dorpsbewoner op te lossen.  ten tweede Alle perikelen van het afgelopen jaar zoals BVO, Topsport, Minimabeleid, sporthal Klazienaveen, Wet Voorziening Gehandicapten, en het Theater  hebben hiermee te maken.  Emmen is ambitieus en timmert graag aan de weg,  maar heeft er niet altijd de middelen voor.

Door de ambities van Emmen is veel gerealiseerd. Meest met subsidies van overheden.Alleen werd voor het gemak vergeten dat naast het geld bedoeld voor cofinanciering, ook geld nodig was voor onderhoud.  Helaas, dat was men vergeten, het gevolg is onderhoudsachterstand bij veel voorzieningen.

Veel geld opgemaakt, en grote gaten in de begroting 2004 en 2005.  Dus weer bezuinigen en de OZB  maar weer omhoog, tegelijk met de herwaardering van vastgoed van bijna 50 %. Landelijk gezien stijgen de woonlasten in de Gemeente Emmen het hardst. Is dit aardig voor de burgers? Nee natuurlijk niet. 

Een ander beleid had dit kunnen voorkomen.  Geen geld en toch nog steeds mooie plannen.  Geen 20.000 euro voor topsport, geen geld voor een fatsoenlijk minimabeleid Een miljoen gekort en geen eindejaarsuitkering ondanks de gemaakte belofte, geen geld voor een goed WVG beleid, maar wel ruim 5 miljoen voor een BVO Emmen.  

Wel 240.000 euro voor een nieuwe slogan,eMMen Maakt Meer Mogelijk, en wel 430.000 euro om beloften van de BVO Emmen na te komen (WKJ voetbal). Voor wie meer mogelijk De BVO Emmen mag wat mij betreft in het seizoen 2005/06 in de Eredivisie voetballen, maar dan wel op eigen kracht en niet met behulp van gemeenschapsgeld, dat voor betere doeleinden gebruikt kan worden.

Nu zijn er miljoenen uitgegeven met instemming van de college partijen in de raad, die niet eens hun eigen standpunt volgenden, voorbeeld punt 4 van een amendement. Punt 4 van het amendement was heel helder en duidelijk.  (Er wordt geen geld verstrekt als er geen 2 miljoen euro wordt meegefinancierd door andere partijen dan de gemeente).  Het wordt evenwel zo overboord gezet om opportunistische redenen. 

Dezelfde partijen tolereren dat het college raadsbesluiten niet uitvoert en geven een wethouder de vrije hand om zijn verhaal steeds van een andere onderbouwing te voorzien en om zo een zogenaamd, “Businesspark Meerdijk” uit de grond te stampen.  Geraamde kosten een slordige 13 miljoen, waarvan alleen door het verhuizen van sportclubs al een kleine 6 miljoen wordt opgeslokt.  En dat zonder weerstand van de meerderheid van de raad. 

Volgens de wethouder was in 2000 het Businesspark nodig voor de BVO (om geld van de provincie en gemeente los te weken, ƒ5 miljoen),  1n 2002 kan de BVO niet zonder het Businesspark en in de laatste discussie in 2004 hebben beiden ineens niets meer met elkaar te maken. Met andere woorden er wordt teveel geld geïnvesteerd in het bedrijf betaald voetbal. Emmen krijgt van het rijk een aardige pot met geld om te kunnen bestaan. 

Het geld is helaas niet geoormerkt en als Emmen het toevoegt aan de inkomstenkant dan kan de gemeente, dus rustig met gelden schuiven.  Ietsje minder voor minima, ietsje minder voor WVG, ietsje minder voor RTV Emmen, ietsje minder voor de topsport, ietsje minder voor dit en een ietsje minder voor dat, maar veel meer voor de BVO.

Ik houd mij hart vast als straks de nieuwe wet “Werk en Bijstand en de wet Maatschappelijke Ondersteuning worden ingevoerd.  Geen extra geld van het rijk en de gemeente Emmen met haar gedrag van ietsje minder voor, zal nog verder korten waar het rijk dat al niet gedaan heeft.   Ik vind dat de burgers van de gemeente Emmen recht hebben op een goed minima beleid en dat gehandicapten het recht hebben op een volledig functioneren in de samenleving.  Voor twee dergelijk belangrijke zaken mag er geen gemeenschapsgeld verdwijnen in zakken waar het niet hoort, en daarmee bedoel ik niet alleen de BVO, maar ook de schimmige grondzaken zoals rond het Asielzoekers centrum in Emmen(Wilting), de zaak Loeksham(Wilting), de zaak Klazienaveen(Buls), de zaak EmmerCompascuum (het geval Kuilder)  Er zijn wethouders die raadsbesluiten niet wensen uit te voeren,  zoals het bouwen van een nieuwe sporthal in Klazienaveen, of het beschikbaar stellen van bedrag van 20.000 euro voor de ondersteuning van topsport.

De verklaring is simpel er is geen geld.  Maar dan blijkt ineens dat het beloofde geld er wel is maar aan iets anders is besteed.  Wethouders die steeds andere verhaaltjes vertellen over hoe het geld niet of wel is besteed. Vertrouwen?  Bij mij is er in elk geval weinig vertrouwen meer in het bestuur van de gemeente Emmen.  Weinig vertrouwen meer in de burgemeester als boegbeeld en leidinggevende, weinig vertrouwen meer in de wethouders, niet meer in de grote raadspartijen en ook niet meer in een deel van het ambtenarenapparaat. Nee, mijn vertrouwen hebben ze in de laatste jaren danig beschaamd.  En niet alleen dat van mij. BGE vraagt zich  of de burgers nog vertouwen hebben  in dit bestuur, maar dat zullen we wel zien aan de uitslag bij de volgende verkiezingen.   

Ik vind dit een goede reden voor BGE, om samen met inwoners van de gemeente Emmen, extra haar best te doen om bij de komende gemeenteraad verkiezingen een  groot platform in de raad te creëren om deze keer zo uit de stembus te komen dat we mee kunnen besturen in deze op zich geweldige gemeente. Dan kan de in deze gemeente heersende regenten mentaliteit doorbroken worden.

Dan wordt het  monopolie van PvdA en CDA op de macht in deze gemeente en ook hun willekeur teniet gedaan.  Gezien het beleid van de regering in Den Haag, uitgewerkt naar gemeenteraadsverkiezingen maken we een goede kans.  De ontevredenheid in onze gemeente over ambtenaren en het bestuur neemt toe.  

Voor BGE de uitgelezen kans om met de juiste mensen een aanval te doen op de gevestigde orde en te bewerkstelligen dat het zo wordt als bij de in het begin genoemde waterval : het houdt maar niet op en dat is goed want het komt terecht daar waar het hoort: bij de burgers van Emmen. 


BGE is er voor U en U bent er voor BGE.