De Groep Vos gaat met ingang van 1 juli niet als zelfstandig fractie verder in de gemeenteraad van Emmen maar sluit zich aan bij BGE. BGE zal daarmee de resterende raadsperiode met 5 zetels vertegenwoordigd zijn in de Emmer Raad.

Groep Vos en BGE hebben de knoop om hun samenwerking om te zetten in een definitief samengaan doorgehakt.

Vos; "achter de schermen wordt er al de nodige tijd gesproken over het gezamenlijk aangaan van de strijd’. Het werken aan een in onze ogen aansprekend verkiezingsprogramma ligt mooi op schema, het wordt dus tijd om met één gezicht naar buiten treden".


Bijkomend voordeel is volgens Halm en Vos dat het aantal partijen in de Raad weer met 1 omlaag gaat. ‘Wat ons betreft gaat dat aantal als gevolg van de verkiezingen volgend jaar verder omlaag. Het onderscheidend vermogen tussen veel van de in raad opererende partijen is uitermate gering. Voor de bühne wil men nog wel eens van mening verschillen maar als het op stemmen aankomt is het één grote happy family.

Halm; "wij dansen niet naar de pijpen van het college". 

Vos; "het ontbreekt de meeste politieke partijen aan lef als het gaat om het verleggen van de koers. Men springt op de rijdende trein en zit de rit vervolgens braaf uit. Het grootste goed is blijkbaar om toch vooral ook de komende 4 jaar weer op de trein mee te mogen rijden. Een voorwaarde daarvoor is dan wel dat je toch vooral niet teveel uit de pas loopt".

Halm; "Dat soort afwegingen spelen bij ons geen rol. Wij hebben en houden wat dat betreft de handen vrij en dat geeft ons dus een voorsprong. Wij zullen niet schromen om in te grijpen wanneer we denken dat dat de lokale gemeenschappen ten goede komt. Bij de volgende verkiezingen je stem aan BGE geven zal er dus toe doen"!

Met het schrappen in de bestuurlijke en ambtelijke top, het schrappen van bureaucratische rimram en het verlagen van de uitvoerings-kosten van allerlei gemeentelijke producten en diensten wil BGE verdere financiële besparingen realiseren. Deze besparingen kunnen dan ten goede komen aan de Emmer Gemeenschap als geheel. Dus, doe mee met BGE!

Vos; "als het aan ons ligt zal er Met Minder Emmen dus Meer Mogelijk zijn"!


Wim Halm, Fractievoorzitter BGE. Mob. 06 - 2222 8167
Ron Vos, Fractievoorzitter Groep Vos, Mob. 06 - 5125 6097

Wim Halm, Fractievoorzitter BGE. Mob. 06 - 2222 8167
Ron Vos, Fractievoorzitter Groep Vos, Mob. 06 - 5125 6097