De fractie van Burgerbelangen Ge­meente Emmen (BGE) heeft aan het colle­ge van burgemeester en wethouders een serie vragen gesteld over het aanzienlijke verlies van werkvoorzieningschap EMCO. Dat was voor dit jaar begroot op drie miljoen euro, maar blijkt twee miljoen euro hoger uit te vallen.


BGE wil onder meer weten of de direc­teur financiën op staande voet is ontslagen en of aan hem een schadeloosstelling moet worden betaald.


De partij voelt zich door de Emmer wethouder Jan Kuper (CDA) bij de neus genomen omdat deze in mei van dit jaar tijdens de vaststel­ling van de zogeheten kadernota met geen woord repte over de problematiek bij EMCO. Aan Kuper, tevens lid van het dagelijks bestuur van EMCO, wordt dan ook gevraagd welke politieke conclusies hij trekt uit zijn (onjuiste?) informatie­verstrekking aan de raad van Emmen en de werkelijkheid die daar haaks op lijkt te staan.

 

Bron: DvhN -28-07-2005

Werkvoorzieningschap zal altijd rode cijfers schrijven


 

Het werkvoorzieningschap EMCO in de gemeenten Emmen, Coevorden en Bor­ger-Odoorn stevent af op een tekort van vijf miljoen euro. Is die financiële narig­heid rampzalig.

 

Als ware leedaanzeggers zaten de wethouders Jan Kuper (CDA), Truus Pot (PvdA) en Frits Alberts (CDA) van res­pectievelijk de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn achter de tafel toen ze de opgetrommelde media vertel­den dat het werkvoorzieningschap EM­CO voor vijf miljoen euro in de rode cijfers is beland.

 

Twee miljoen euro meer dan begroot, en feitelijk aan te zuiveren door de inwoners van Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. Krasse maatregelen moeten het tij keren. Zo is de financiële baas van EMCO, die er een potje van zou hebben gemaakt, inmiddels op de keien gezet.

 

Alsof diens vertrek geen geld kost, maar dit terzijde. Kuper stofte vervolgens een ideële doel­stelling van het werkvoorzieningschap af: zo veel mogelijk personeel klaarsto­men voor deelname aan het normale ar­beidsproces.

 

En dat is een valkuil; vroeger, toen EMCO nog Arbeidsvreugd heette, en nu. Want bij EMCO werken 2250 mensen die vanwege psychisch dan wel lichamelijk ongemakjuist niet in staat zijn om in fabrieken of kantoren te werken.

 

Zij hebben een beschutte werkplek nodig. En het is de taak van een zorgzame overheid hen die luwte en bestaanszekerheid te bieden.

 

Het werkvoorzieningschap EMCO is in zijn aard een bedrijf dat zichzelf nimmer kan bedruipen. Vanzelfsprekend is doelmatig financieel beheer gewenst, maar ook dan zal EMCO rode cijfers schrijven.

 

De aangekondigde nullijn (geen verlies draaien) in 2008 is derhalve een gevaarlijk droombeeld, dat bij uit­voering op voorhand rampzalig is voor sociaal verantwoorde bedrijfsvoering.

 

Een beetje weldenkende belastingbetaler weet trouwens dat de structurele bij­drage voor EMCO drommels goed besteed is. Tegen die achtergrond bezien is de koerswijziging - EMCO is een onderneming als alle andere - in politieke zin frappant. Hebben de christen democraten Kuper en Alberts lang geleden tijdens catechisatie misschien zitten pitten toen dominee gloedvol verhaalde van de gelij­kenis over de Barmhartige Samaritaan?

 

En heeft Pot mogelijk geen weet meer van het oerdegelijke en sociaal democratische beginsel dat solidariteit heet?