BGE Jan Willem Horstman schreef zaterdag 26 november een kritisch opiniestuk over de politieke groepering Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE).
Onder meer over de samenstelling van de groslijst. Horstman citeerde uit eigen werk, maar niet sterk. In het begin verklaart hij het onderwerp onbegrijpelijk. Dan beschrijft hij twee willekeurige incidenten en vervolgens concludeert hij dat er tussen de begrijpelijke uitleg van Wientjes geen speld is te krijgen.

Waarom dan toch met een breekijzer gaan wrikken?

Een incident, door 'anderen uitgelokt, wordt tot nieuws gemaakt door die verslaggever om vervolgens op de opiniepagina ook nog van hem de schuld te krijgen dat de inhoudelijke zaken niet in het nieuws komen! Daarbij worden ook nog woorden gebruikt als tumult voor heftige discussie en woede voor teleurstelling en worden lijstrekker, partijleider, politiek leider en fractieleider door elkaar gehaald, ik twijfel hierdoor wel aan de verbale kwaliteiten van Horstman.

De feiten:

Halm is unaniem tot lijsttrekker gekozen en de nieuwe fractie kiest dan uit hun midden de nieuwe fractievoorzitter. Er is geen functie van partijleider of politiek leider in BGE. Bovendien heeft de wetgever gewild dat we in de gemeenteraad meer mogen zeggen dan in de krant of op straat. Een onschuldig gedichtje (over een ander raadslid red.) tijdens de raadsvergadering twee keer afhameren duidt op nerveus verkrampt regentisme bij voorzitter (en burgemeester) Bijl en staat haaks op de wet.


Oldeberkoop, Henk Menger