Emmen steekt miljoenen in Melkertbanen zo luidde de kop boven een artikel in het Dagblad van het Noorden van donderdag 3 november j.l. Als onderschrift onder de chocoladeletters stond vermeld ‘twee honderd mensen blijven aan het werk’.

Er valt veel over deze kop en het onderschrift te zeggen, dus laat ik dat dan maar eens doen.

 

Zonder enige uitleg zullen veel Emmenaren zich afvragen hoe het in godsnaam toch mogelijk is dat de gemeente Emmen zoveel geld kan uittrekken voor het aan het werk houden van twee honderd mensen met een Melkertbaan. Dit met name omdat in de achterliggende jaren veel in Emmen niet door kon gaan of minder moest juist omdat er geen geld was. Enige uitleg is hier dus op z’n plaats.

 

De gemeente Emmen krijgt van het Rijk een hoeveelheid geld om allerlei vormen van gesubsidieerd werk te kunnen betalen. Er is per jaar ongeveer een budget ter beschikking van 10 miljoen euro. Daarnaast beschikt de gemeente Emmen over gespaard geld uit de periode van de Melkert banen. Het betreft hier 2,5 miljoen euro. Ook is er uit de reserves nog 1,5 miljoen beschikbaar. Een simpel sommetje laat dan zien dat met de beschikbare 2,5 en 1,5 miljoen euro alsmede met 4 miljoen uit het daarvoor bestemde jaarlijkse potje de 8 miljoen euro beschikbaar is waar goede sier mee gemaakt wordt. Je hebt het dan over 150 a 200 banen. Met andere woorden, het betreft hier een sigaar uit eigen doos en nadrukkelijk geen extra geld!!

 

Ook over het onderschrift ‘twee honderd mensen blijven aan het werk’ valt nog wel wat te zeggen. Het is nog maar zeer de vraag of deze mensen ook aan het werk blijven. In werkelijkheid moeten veel van deze mensen opnieuw een beroep doen op een uitkering. Ook de gemeente Emmen heeft er voor gekozen om te bezuinigen op de gesubsidieerde arbeid. Werknemers die in de achterliggende jaren een vast contract hadden zijn of worden ontslagen. Hun duurdere Melkertbanen worden vervangen door aanzienlijk goedkopere werkervaringbanen. Deze banen worden dan aangeboden aan mensen met een bijstandsuitkering en dit levert de gemeente een aardig financieel voordeel op. Een tweede voordeel voor de gemeente is dat de ontslagen werknemers, wanneer ze geen nieuw werk vinden, een WW uitkering kunnen aanvragen en de eerste jaren dus niet bij de gemeente hoeven aankloppen voor een bijstandsuitkering. Tel uit je winst!

 

Zomaar een praktijkvoorbeeld uit het Emmense.

Na ruim 6,5 jaar te hebben gewerkt in een Melkert-baan bij een welzijnsinstelling volgt halverwege 2005 ontslag. Omdat geen vervangend werk gevonden kan worden wordt een WW uitkering aangevraagd. Deze wordt toegekend doch er volgt vrijwel onmiddellijk een korting van 7 dagen, oftewel 350 euro bruto. Betrokkene nam de 3 weken geplande vakantie op na ontslag en gaf dat keurig door aan de uitvoerder van de WW. Deze  meldde dat er sprake was van 7 dagen ‘teveel’ vakantie en legde vervolgens de korting op!  Ziehier de ‘hufterigheid van de macht’.

Let wel, voor veel werknemers met een Melkertbaan zal gelden;  na de Melkert baan nog wat kortere of langere tijd in een tijdelijke baan aan het werk en vervolgens de gang naar de WW.

 

Is BGE dan niet verheugd over hetgeen burgemeester en wethouders nu voorstellen?

 

BGE is van mening dat dit voorstel niets meer en minder is dan de afronding van de operatie ‘hoe kom ik af van mijn te dure Melkertbanen’. Deze afronding wordt gefinancierd met het geld dat daarvoor beschikbaar is. Het geheel wordt vervolgens middels de bekende ‘goed nieuws show technieken’ verkocht aan volk en vaderland.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht kan op deze wijze mooie sier worden gemaakt. Overigens met dank aan de lokale pers die niet te beroerd is om haar bijdrage te leveren aan het tot stand komen van deze ‘goed nieuws show’.

 

Het is met name PvdA wethouder Evenhuis die van zijn collega’s in het college de ruimte krijgt om deze ‘goed nieuws show’ voor het voellicht te brengen. Evenhuis, waarschijnlijk de lijstrekker van de PvdA bij de komende verkiezingen, kan het niet hebben dat hem straks verweten wordt dat hij z’n woord niet gehouden heeft als het gaat om het in stand houden van de gesubsidieerde banen. En dus pakt hij, met behulp van de lokale pers, zo vlak voor de verkiezingen maar eens flink uit. Met de hem zo bekende bluf verklaart hij zich zelf tot ‘de redder van de Melketiers’.  Bij de komende verkiezingen willen hij en zijn PvdA de kiezer immers weer graag doen laten geloven dat zij er zijn voor met name de sociaal zwakkeren in deze gemeente.

 

En bij dat laatste zit nu juist de pijn. Want hoewel door Evenhuis is beloofd dat ‘niemand aan de kant zou komen te staan’ is dat laatste dus wel gewoon het geval. Ook de PvdA ‘er Evenhuis heeft, toen puntje bij paaltje kwam, gekozen voor de financieel meest gunstige optie in plaats van voor de mensen. En door te kiezen voor de financieel meest gunstige optie (melkerbanen eruit – werkervaringbanen erin) komt hij een door hem gedane belofte aan de mensen met een Melkertbaan ‘niemand komt er aan de kant te staan’ gewoon niet na.

 

BGE zal bij de begrotingsbehandeling pleiten voor het in stand houden van de banen voor de mensen die nog niet zijn ‘uitgestroomd’. Dus geen ontslag bij de huidige werkgever maar behoud van de bestaande baan. De komende twee jaar kan dan worden geprobeerd om alsnog een vervangende vaste baan te vinden als vervanger voor de gesubsidieerde baan.


Over twee jaar zien we dan wel eens weer!

 

Ron Vos     Fractielid Burgerbelangen Gemeente Emmen