Groep Vos zoekt heil bij premier Balkenende

28-05-2005 emmen - Het Emmer raadslid Ron Vos van de Groep Vos zet zijn strijd tegen de riante wachtgeldregelingen voor openbaar bestuurders onverdroten voort. Vos heeft zich, mede namens de fractie van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE), in een brief gewend tot premier Jan Peter Balkenende (CDA). De wachtgeldregeling staat in het brandpunt van de belangstelling door de handelwijze van Jan Rijpstra, die onlangs tot burgemeester in Tynaarlo is benoemd. De VVD'er combineert dit ambt tijdelijk met het lidmaatschap van de Tweede Kamer.  Hij blijft tot zijn vijftigste (15 juli) lid van het parlement en stelt zo, na tien jaar kamerlid te zijn geweest, onder alle omstandigheden zijn wachtgeld van 60.000 euro per jaar veilig.

In zijn boodschap aan de minister-president merkt Vos onder meer het volgende op: "Wat de Groep Vos en BGE betreft kan het niet zo zijn dat zij die verantwoordelijk zijn voor versoberingen, zelf kunnen terugvallen op regelingen die inhoudelijk een betere bescherming bieden tegen het verlies aan inkomen dan de regelingen die uw kabinet voldoende goed vindt voor verreweg de meeste inwoners van ons land. Het is daarom dat wij langs deze weg u willen wijzen op de in onze ogen ontstane scheefgroei. Wij verzoeken u die aan te pakken."

Dooddoener

Eerder deze maand bleek dat een motie van BGE/Groep Vos , om paal en perk te stellen aan de wachtgeldregeling, in de Emmer gemeenteraad op onvoldoende steun kon rekenen. Ron Vos: "Burgemeester Bijl komt dan aan met de doodoener dat ik daar niet over ga. Burgemeesters vallen onder de CAO van ambtenaren en wethoudersvergoedingen zijn een verantwoordelijkheid voor de Tweede Kamer. En fractievoorzitter Bouke Arends van de PVDA zei dat ik mij eerst maar eens in de wet moet verdiepen. Je verantwoordelijkheid ontlopen door je te verstoppen achter een wet vind ik flauw.


Als een wet niet deugt, moet je proberen die te veranderen. En dat is wat ik beoog. Aldus Ron Vos.